Βαλέτας Σπυρίδων(1  Παράθεμα)
ΓΕΝΝΗΣΗ: Ίος 1779
ΘΑΝΑΤΟΣ: Aθήνα 1843
Εκτύπωση
1.  Όταν διοική το [βυζαντινό] κράτος ο οινοχόος, ο κλειδούχος, ο κατακοιμιστής, ο αρχιτρίκλινος, οποίαν άλλην έκβασιν των πραγμάτων δύναταί τις ευλόγως να περιμένη;

 Ο γέρων Λιμπέρις, 73-74. 1836. Κ.Θ. Δημαράς, Ελληνικός Ρωμαντισμός. Ερμής, 1982. 381.