Βυζάντιος Δ.Κ.(4  Παραθέματα)
ΓΕΝΝΗΣΗ: Kωνσταντινούπολη π. 1790
ΘΑΝΑΤΟΣ: Πάτρα 1853
Εκτύπωση
1.  Τούτοι λογιότατοι, καημένοι, ούλοι φτωχοί είναι.

 Βαβυλωνία, Δ΄, γ΄. 1836. Ερμής, 1972. 132.
2.  Αυτά τα οφφίτζια αυτές τζι σκοτούρες έχουνε... και για μικρά πράματα ξεπέφτει τ’ ονόρ τ’ ανθρώπου.

 Βαβυλωνία, Δ΄, δ΄. 1836. Ερμής, 1972. 133.
3.  Τι κακό είναι να μη ξέρει κανείς να γράφει μοναχός του!

 Βαβυλωνία, Δ΄, ε΄. 1836. Ερμής, 1972. 133.
4.  Διά να είναι ήσυχος κανείς ή πρέπει να κάμει τα θελήματα της γυναικός του, ή αλλέως πρέπει να τραβά κάθε στιγμήν τον διάβολόν του.

 Η Γυναικοκρατία, Β΄, στ΄. 1841. 29.