Γεωργιλλάς Εμμανουήλ(1  Παράθεμα)
ΓΕΝΝΗΣΗ: Ρόδος 15ος αι.
ΘΑΝΑΤΟΣ: Άγνωστο
Εκτύπωση
1.  Η γούλα και το πόρνεμα, το ένα σύρνει τ’ άλλο,
ωσάν η ρίζα το κλαδίν, σιγούρου, δίχως άλλο.

 Το θανατικόν της Ρόδου, 546-547. Λίνος Πολίτης, Ποιητική Ανθολογία, Β΄. Μετά την Άλωση (15ος και 16ος αιώνας). «Δωδώνη», χ.χ. 45.