Γεώργιος Αιτωλός(1  Παράθεμα)
ΓΕΝΝΗΣΗ: Kόρινθος 1525
ΘΑΝΑΤΟΣ: Kόρινθος 1580
Εκτύπωση
1.  Στην Ρόδον ένας άνθρωπος είπεν εις καύχησήν του
πως πήδημα επήδησε πολύ διά τιμήν του.
Κι ένας τον αποκρίθηκε κι είπεν: «Εδώ κι η Ρόδο,
άκου το, και το πήδημα. Πήδησ’, αν έχεις μόδο!»

 «Μύθος ανδρός Ροδίου». Ανδρόνικος Νούκιος, Γεώργιος Αιτωλός, Αισώπου μύθοι. Βιβλιοπωλείον της «Εστίας» Ι.Δ. Κολλάρου και Σιας Α.Ε., 1993. 190.