Γιαννούλης Ευγένιος ο Αιτωλός(1  Παράθεμα)
ΓΕΝΝΗΣΗ: Mέγας Δένδρος π. 1593
ΘΑΝΑΤΟΣ: Bραγγιανά 1682
Εκτύπωση
1.  Φύγε λέγω την αμαρτίαν και όχι τον τόπον· του αμαρτωλού ανθρώπου, κανένας τόπος σίγουρος δεν είναι· αμαρτωλοί, λέγει ο ιερολόγος, πού φύγωμεν; πάντα επισκοπεί ο ακοίμητος οφθαλμός του, πάντα εφορά.

 Κ.Θ. Δημαράς, Ιστορία της νεοελληνικής λογοτεχνίας. Ίκαρος, 1985. 62.