Δεληγεώργης Επαμεινώνδας(1  Παράθεμα)
ΓΕΝΝΗΣΗ: Tρίπολη 1829
ΘΑΝΑΤΟΣ: Aθήνα 1879
Εκτύπωση
1.  Το Πανεπιστήμιον δεν διέδωκε μόνον τα γράμματα εις την Ανατολήν, αλλά και ανέθρεψε πολιτικώς την ελληνικήν νεολαίαν.

 «Τοις φοιτηταίς», 1863. Κ.Θ. Δημαράς, Ελληνικός Ρωμαντισμός. Ερμής, 1982. 395.