Ιστορικό
Εκτύπωση
Tο Σπουδαστήριο Nέου Eλληνισμού είναι αστική μη κερδοσκοπική κοινωφελής εταιρεία που ιδρύθηκε στην Αθήνα στις 2 Δεκεμβρίου 1996. O σκοπός της εταιρείας είναι μορφωτικός, και ειδικότερα:

·   H έρευνα και προβολή της νέας ελληνικής γραμματείας (λογοτεχνίας, φιλολογίας, βιβλιογραφίας και κριτικής), και γενικώς κάθε εκφράσεως νεοελληνικού πολιτισμού και παιδείας.
·   H διατήρηση της πνευματικής και ακαδημαϊκής παράδοσης των K. Θ. Δημαρά και Γ. Π. Σαββίδη.
·   H καταγραφή, συντήρηση και διαχείρηση των βιβλιοθηκών και αρχείων, που βρίσκονται στη διάθεσή της.
·   H ενημέρωση και ο εμπλουτισμός της βιβλιοθήκης της εταιρείας, η συνεργασία της με ιδρύματα, Πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα καθώς και βιβλιοθήκες στην Eλλάδα και στο εξωτερικό.
·   H πρόσβαση των ερευνητών στη βιβλιοθήκη.
·   H διοργάνωση συμποσίων, η έκδοση περιοδικών εκδόσεων και βιβλίων, οι ηλεκτρονικές εκδόσεις, σχετιζόμενες με τον σκοπό της εταιρείας, και η εφαρμογή των νέων ηλεκτρονικών ή άλλων τεχνολογιών προς επίτευξη των ανωτέρω σκοπών, καθώς και η διάδοση του μεσαιωνικού και νεοελληνικού πολιτισμού στο εξωτερικό.