Διαθέσιμες ΜαρτυρίεςΦιλύρας Ρώμος
Εκτύπωση
1. Η παράδοξη αυτοβιογραφία μου [2]
  (από το βιβλίο: Pώμος Φιλύρας, Η ζωή μου εις το Δρομοκαΐτειον και άλλα αυτοβιογραφικά, Εκδόσεις Καστανιώτη, 2007)
 
2. Η παράδοξη αυτοβιογραφία μου [4]
  (από το βιβλίο: Pώμος Φιλύρας, Η ζωή μου εις το Δρομοκαΐτειον και άλλα αυτοβιογραφικά, Εκδόσεις Καστανιώτη, 2007)
 
3. Η ζωή μου εις το Δρομοκαΐτειον. Ο θάνατος
  (από το βιβλίο: Pώμος Φιλύρας, Η ζωή μου εις το Δρομοκαΐτειον και άλλα αυτοβιογραφικά, Εκδόσεις Καστανιώτη, 2007)