Διαθέσιμες ΜαρτυρίεςΦιλύρας Ρώμος
Εκτύπωση
1. Η παράδοξη αυτοβιογραφία μου [2]
  Η ζωή μου εις το Δρομοκαΐτειον και άλλα αυτοβιογραφικά. Εκδόσεις Καστανιώτη, 2007
 
2. Η παράδοξη αυτοβιογραφία μου [4]
  Η ζωή μου εις το Δρομοκαΐτειον και άλλα αυτοβιογραφικά. Εκδόσεις Καστανιώτη, 2007
 
3. Η ζωή μου εις το Δρομοκαΐτειον. Ο θάνατος
  Η ζωή μου εις το Δρομοκαΐτειον και άλλα αυτοβιογραφικά. Εκδόσεις Καστανιώτη, 2007