Διαθέσιμες ΜαρτυρίεςΜατθαίου Αγγελική
Εκτύπωση
1. [Είμαι η Αγγελική του Καπετάν Νικολή Πολίτη η κόρη]
  (από τον δικτυακό τόπο: delfini1922.gr, 16 Σεπτεμβρίου 2012)