Διαθέσιμες ΜαρτυρίεςΚόλλια Δέσποινα
Εκτύπωση
1. [Από τον Γέροντα της Μ. Ασίας στον προσφυγικό συνοικισμό στη Θήβα]
  (από τον δικτυακό τόπο: Ορθόδοξη πορεία - Σύλλογος Ορθοδόξων Τυφλών Ελλάδος, www.orp.gr, 18 Σεπτεμβρίου 2012)