Διαθέσιμες ΜαρτυρίεςΟρφανίδης Ιγνάτιος
Εκτύπωση
1. [Στη Μακρόνησο άρχισαν νέα βάσανα και θάνατοι]
  (από το βιβλίο: Η Έξοδος, τόμος Γ': Μαρτυρίες από τις επαρχίες του Μεσόγειου Πόντου, Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών, 2013)