ΓENΝΗΣΗ: Σμύρνη 1824
ΘΑΝΑΤΟΣ: Aθήνα 1873
Διαθέσιμα Έργα
Εκτύπωση
1. Η Παιδική Ηλικία (αποσπασμάτιον)
  (από το H Bάρβιτος, Aθήνα 1860)

2. Ο Κιθαρωδός
  (από το H Bάρβιτος, Aθήνα 1860)

3. Τα Ερείπια του Παρθενώνος
  (από το H Bάρβιτος, Aθήνα 1860)

4. Το Φθινόπωρον (Ποίημα εις γλώσσαν δημώδη)
  (από το H Bάρβιτος, Aθήνα 1860)

5. Ψυχή Δραπέτις
  (από το H Bάρβιτος, Aθήνα 1860)