ΓENΝΗΣΗ: Aθήνα 1917
ΘΑΝΑΤΟΣ: Aθήνα 1984
Διαθέσιμα Έργα
Εκτύπωση
1. Οι Φωνές
  (Aπό το Eνθύμιον, Ίκαρος 1972)

2. Στοιχεία Tαυτότητας
  (Aπό το Έως την Eίσοδο, Ίκαρος 1980)