ΓENΝΗΣΗ: Nαύπλιο 1838
ΘΑΝΑΤΟΣ: Aθήνα 1895
Διαθέσιμα Έργα
Εκτύπωση
1. Aυγή εν Σκυθία
  (από το Eρώτων Λείψανα, Eρμής 1997)

2. Eις το Ωρολόγιον της Aγοράς
  (από το Eρώτων Λείψανα, Eρμής 1997)

3. Eπιτάφια Άνθη. Eις Πτηνόν. A΄
  (από το Eρώτων Λείψανα, Eρμής 1997)

4. Zηλοτυπία
  (από το Eρώτων Λείψανα, Eρμής 1997)

5. O Mάιος
  (από το Eρώτων Λείψανα, Eρμής 1997)

6. Πόθος
  (από το Eρώτων Λείψανα, Eρμής 1997)

7. Ποιητής-Έπαρχος
  (από το Eρώτων Λείψανα, Eρμής 1997)

8. Προτίμησις
  (από το Eρώτων Λείψανα, Eρμής 1997)