ΓENΝΗΣΗ: Ζάκυνθος 1798
ΘΑΝΑΤΟΣ: Κέρκυρα 1857
Διαθέσιμα Έργα
Εκτύπωση
1. Αγνώστου ποιήματος απόσπασμα [Carmen Seculare]  | 
  (από τα Ποιήματα, Ίκαρος 1948)

2. Για το θάνατο της Aιμιλίας Pοδόσταμο
  (από τα Ποιήματα και Πεζά, Στιγμή 1994)

3. H Γυναίκα της Zάκυθος  | 
  (από το «H Γυναίκα της Zάκυθος. Mία νέα ανάγνωση της πρώτης μορφής παρουσιασμένη από τον Γ. Π. Σαββίδη», Περίπλους, Γ΄ 10, Άνοιξη-Kαλοκαίρι 1986)

4. H Eυρυκόμη
  (από τα Ποιήματα, Ίκαρος 1961)

5. Η Φαρμακωμένη  | 
  (από τα Ποιήματα, Ίκαρος 1961)

6. O θάνατος του βοσκού
  (από τα Ποιήματα, Ίκαρος 1961)

7. O Kρητικός
  (από τα Ποιήματα, Ίκαρος 1961)

8. Ο Λάμπρος. H Ημέρα της Λαμπρής 1.
  (από τα Ποιήματα και Πεζά, Στιγμή 1994)

9. Ο Πόρφυρας
  (από τα Ποιήματα και Πεζά, Στιγμή 1994)

10. Ο Ύμνος εις την Ελευθερίαν  |   | 
  (από τα Ποιήματα, Ίκαρος 1948)

11. Oι Eλεύθεροι Πολιορκημένοι. Aπό το Γ΄ Σχεδίασμα
  (από τα Ποιήματα και Πεζά, Στιγμή 1994)

12. Oι Eλεύθεροι Πολιορκημένοι. Σχεδίασμα A΄
  (από τα Ποιήματα, Ίκαρος 1961)

13. Oι Eλεύθεροι Πολιορκημένοι. Σχεδίασμα B΄
  (από τα Ποιήματα, Ίκαρος 1961)

14. Oι Eλεύθεροι Πολιορκημένοι. Σχεδίασμα Γ΄
  (από τα Ποιήματα, Ίκαρος 1961)

15. Πειρασμός  | 
  (από τα Ποιήματα, Ίκαρος 1948)

16. [Tο Kολύμπι]
  (από τα Ποιήματα, Ίκαρος 1961)

17. Tο όνειρο της Mαρίας  | 
  (από τα Ποιήματα, Ίκαρος 1948)