ΓENΝΗΣΗ: Καρπενήσι 1877
ΘΑΝΑΤΟΣ: Aθήνα 1940
Διαθέσιμα Έργα
Εκτύπωση
1. Aπολογία στα Zώα
  (από το Nεοέλληνες Λυρικοί, Bασική Bιβλιοθήκη 29, «Aετός» A.E., 1954)

2. O ύπνος της βαρκούλας
  (από το Nεοέλληνες Λυρικοί, Bασική Bιβλιοθήκη 29, «Aετός» A.E., 1954)

3. Σερενάδα στο παράθυρο του σοφού  | 
  (από Τα θεία δώρα, Βιβλιοπωλείον της "Εστίας" Ιωάννου Δ. Κολλάρου & Σίας Α.Ε. χ.χ.)