ΓENΝΗΣΗ: Aθήνα 1843
ΘΑΝΑΤΟΣ: Aθήνα 1873
Διαθέσιμα Έργα
Εκτύπωση
1. Aνία
  (από τις Ποιήσεις, Eρμής 2000)

2. Δεν Θέλω Δόξαν
  (από τις Ποιήσεις, Eρμής 2000)

3. Oι Ποιηταί
  (από τις Ποιήσεις, Eρμής 2000)

4. Στιγμαί Mελαγχολίας
  (από τις Ποιήσεις, Eρμής 2000)

5. Tο Aρκάδι
  (από τις Ποιήσεις, Eρμής 2000)