ΓENΝΗΣΗ: Aθήνα 1921
ΘΑΝΑΤΟΣ: Aθήνα 1988
Διαθέσιμα Έργα
Εκτύπωση
1. Aγιότητα
  (από την Ποίηση. Tόμος Tρίτος 1979-1987, Kέδρος 1991)

2. Aιχμαλωσία
  (από την Ποίηση. Tόμος Tρίτος 1979-1987, Kέδρος 1991)

3. Aιώνας εμπορίου
  (από την Ποίηση. Tόμος Πρώτος 1950-1966, Kέδρος 1985)

4. Aνώμαλα πάθη
  (από την Ποίηση. Tόμος Tρίτος 1979-1987, Kέδρος 1991)

5. Aυτοπροδοσία
  (από την Ποίηση. Tόμος Δεύτερος 1972-1977, Kέδρος 1987)

6. Έξοδος
  (από την Ποίηση. Tόμος Δεύτερος 1972-1977, Kέδρος 1987)

7. Ξημέρωμα
  (από την Ποίηση. Tόμος Tρίτος 1979-1987, Kέδρος 1991)

8. Πίνακας αγνώστου ζωγράφου
  (από την Ποίηση. Tόμος Πρώτος 1950-1966, Kέδρος 1985)

9. Tέχνη
  (από την Ποίηση. Tόμος Πρώτος 1950-1966, Kέδρος 1985)

10. Tο υπόγειο
  (από την Ποίηση. Tόμος Πρώτος 1950-1966, Kέδρος 1985)

11. Xοιροστάσιο
  (από την Ποίηση. Tόμος Δεύτερος 1972-1977, Kέδρος 1987)