Διαθέσιμες ΜαρτυρίεςΤσερκεζής Σάββας
Εκτύπωση
1. [ Εισαγωγή ]
  (από το βιβλίο: Σάββας Τσερκεζής, Ημερολόγιον του βίου μου αρχόμενον από του 1886, Συγκρότημα Λαϊκής Τράπεζας-Εκπαιδευτικό και Πολιτιστικό Κέντρο, Λευκωσία 1988)
 
2. Tαξίδιον πρώτον
  (από το βιβλίο: Σάββας Τσερκεζής, Ημερολόγιον του βίου μου αρχόμενον από του 1886, Συγκρότημα Λαϊκής Τράπεζας-Εκπαιδευτικό και Πολιτιστικό Κέντρο, Λευκωσία 1988)