Διαθέσιμες ΜαρτυρίεςΜαυροΐδης Γιώργος
Εκτύπωση
1. Χρονικό της Κύπρου από τον εικοστό αιώνα
  (από το βιβλίο: Γιώργος Μαυροΐδης. Ένα «γίγνεσθαι» κεραυνοβόλου καταφάσεως, Μουσείο Μπενάκη-Εκδόσεις Αδάμ Πέργαμος, 2003 [Η Λέξη 85-86, Ιούνιος-Αύγουστος 1989])