Διαθέσιμες ΜαρτυρίεςΠοντίδας Ιωάννης Ευθ.
Εκτύπωση
1. Η δράσις της Πέμπτης Μεραρχίας εν Μακεδονία και Ηπείρω 1912-1913
  (από το βιβλίο: Ιωάννης Ευθ. Ποντίδας ή Ποντίκας, Η δράσις της Πέμπτης Μεραρχίας εν Μακεδονία και Ηπείρω 1912-1913. Έμμετρος ποίησις, Αθήνα, Εκ του Τυπογραφείου «Το Κράτος», 1913)
 
2. Οι άγγελοι και η νεράιδα
  (από το βιβλίο: Ιωάννης Ευθ. Ποντίδας ή Ποντίκας, Η δράσις της Πέμπτης Μεραρχίας εν Μακεδονία και Ηπείρω 1912-1913. Έμμετρος ποίησις, Αθήνα, Εκ του Τυπογραφείου «Το Κράτος», 1913)