Διαθέσιμες ΜαρτυρίεςΕυριπίδης Κωσταντίνος
Εκτύπωση
1. [Ο πρώτος αιχμάλωτος που απελευθερώθηκε]
  (από τον διαδικτυακό τόπο: news247, 20 Ιουλίου 2014)