Διαθέσιμες ΜαρτυρίεςΑδάμου Αδαμίδης Γιώργος
Εκτύπωση
1. Αναμνήσεις των παιδικών μου χρόνων από τον Ελληνοϊταλικό πόλεμο και την Κατοχή
  (από το ιστολόγιο: Σόχαλης. Έθιμα και αναμνήσεις από τον Σοχό, sohalis.wordpress.com, 11 Δεκεμβρίου 2011)
 
2. Ο Εμφύλιος πόλεμος
  (από το ιστολόγιο: Σόχαλης. Έθιμα και αναμνήσεις από τον Σοχό, sohalis.wordpress.com, 11 Δεκεμβρίου 2011)