Διαθέσιμες ΜαρτυρίεςΜουρτίδης Γεώργιος
Εκτύπωση
1. [Πάντα θυμάμαι το χωριό μου τη Ματσερά]
  (από το βιβλίο: Η Έξοδος, τόμος Γ': Μαρτυρίες από τις επαρχίες του Μεσόγειου Πόντου, Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών, 2013)