ΓENΝΗΣΗ: Σκιάθος 1851
ΘΑΝΑΤΟΣ: Σκιάθος 1911
Διαθέσιμα Έργα
Εκτύπωση
1. Η Γλυκοφιλούσα
  (από τα Άπαντα, Γ΄, Δόμος 1989)

2. Η φόνισσα. Α´
  (από το Η φόνισσα, Ελληνικά Γράμματα/Τα Νέα 2006)

3. Η φόνισσα. Β´
  (από το Η φόνισσα, Ελληνικά Γράμματα/Τα Νέα 2006)

4. Η φόνισσα. Γ´
  (από το Η φόνισσα, Ελληνικά Γράμματα/Τα Νέα 2006)

5. Η φόνισσα. Δ´
  (από το Η φόνισσα, Ελληνικά Γράμματα/Τα Νέα 2006)

6. Η φόνισσα. Ε´
  (από το Η φόνισσα, Ελληνικά Γράμματα/Τα Νέα 2006)

7. Η φόνισσα. ΣΤ´
  (από το Η φόνισσα, Ελληνικά Γράμματα/Τα Νέα 2006)

8. Η φόνισσα. Ζ´
  (από το Η φόνισσα, Ελληνικά Γράμματα/Τα Νέα 2006)

9. Η φόνισσα. Η´
  (από το Η φόνισσα, Ελληνικά Γράμματα/Τα Νέα 2006)

10. Η φόνισσα. Θ´
  (από το Η φόνισσα, Ελληνικά Γράμματα/Τα Νέα 2006)

11. Η φόνισσα. Ι´
  (από το Η φόνισσα, Ελληνικά Γράμματα/Τα Νέα 2006)

12. Η φόνισσα. ΙΑ´
  (από το Η φόνισσα, Ελληνικά Γράμματα/Τα Νέα 2006)

13. Η φόνισσα. ΙΒ´
  (από το Η φόνισσα, Ελληνικά Γράμματα/Τα Νέα 2006)

14. Η φόνισσα. ΙΓ´
  (από το Η φόνισσα, Ελληνικά Γράμματα/Τα Νέα 2006)

15. Η φόνισσα. ΙΔ´
  (από το Η φόνισσα, Ελληνικά Γράμματα/Τα Νέα 2006)

16. Η φόνισσα. ΙΕ´
  (από το Η φόνισσα, Ελληνικά Γράμματα/Τα Νέα 2006)

17. Η φόνισσα. ΙΣΤ´
  (από το Η φόνισσα, Ελληνικά Γράμματα/Τα Νέα 2006)

18. Η φόνισσα. ΙΖ´
  (από το Η φόνισσα, Ελληνικά Γράμματα/Τα Νέα 2006)

19. Θέρος - Έρος
  (από τα Άπαντα, B΄, Δόμος 1982)

20. O Έρωτας στα χιόνια
  (από τα Άπαντα, Γ΄, Δόμος 1989)

21. Tα Δαιμόνια στο ρέμα
  (από τα Άπαντα, Γ΄, Δόμος 1989)