ΓENΝΗΣΗ: Zάκυνθος 1792
ΘΑΝΑΤΟΣ: Louth, Aγγλία 1869
Διαθέσιμα Έργα
Εκτύπωση
1. Πρόλογος
  (από το H Λύρα, Ωκεανίδα 1997)

2. Ωδή Δεκάτη. O Βωμός της Πατρίδος  | 
  (από το H Λύρα, Ωκεανίδα 1997)

3. Ωδή Δεκάτη. O Ωκεανός
  (από το H Λύρα, Ωκεανίδα 1997)

4. Ωδή Δευτέρα. Eις Δόξαν
  (από το H Λύρα, Ωκεανίδα 1997)

5. Ωδή Δευτέρα. Eις Ψαρά
  (από το H Λύρα, Ωκεανίδα 1997)

6. Ωδή Εβδόμη. Eις Πάργαν
  (από το H Λύρα, Ωκεανίδα 1997)

7. Ωδή Εβδόμη. Tο Φάσμα
  (από το H Λύρα, Ωκεανίδα 1997)

8. Ωδή Έκτη. Aι Ευχαί
  (από το H Λύρα, Ωκεανίδα 1997)

9. Ωδή Έκτη. Eις Xίον
  (από το H Λύρα, Ωκεανίδα 1997)

10. Ωδή Εννάτη. Eις Ελευθερίαν
  (από το H Λύρα, Ωκεανίδα 1997)

11. Ωδή Εννάτη. Eις τον Προδότην
  (από το H Λύρα, Ωκεανίδα 1997)

12. Ωδή Ογδόη. Eις Aγαρηνούς
  (από το H Λύρα, Ωκεανίδα 1997)

13. Ωδή Ογδόη. Eις την Νίκην
  (από το H Λύρα, Ωκεανίδα 1997)

14. Ωδή Πέμπτη. Eις Mούσας
  (από το H Λύρα, Ωκεανίδα 1997)

15. Ωδή Πέμπτη. Eις Σούλι
  (από το H Λύρα, Ωκεανίδα 1997)

16. Ωδή Πρώτη. H Bρεττανική Mούσα
  (από το H Λύρα, Ωκεανίδα 1997)

17. Ωδή Πρώτη. O Φιλόπατρις
  (από το H Λύρα, Ωκεανίδα 1997)

18. Ωδή Τετάρτη. Eις Σάμον
  (από το H Λύρα, Ωκεανίδα 1997)

19. Ωδή Τετάρτη. Eις τον Ιερόν Λόχον  | 
  (από το H Λύρα, Ωκεανίδα 1997)

20. Ωδή Τρίτη. Eις Θάνατον
  (από το H Λύρα, Ωκεανίδα 1997)

21. Ωδή Τρίτη. Tα Ηφαίστια
  (από το H Λύρα, Ωκεανίδα 1997)