Διαθέσιμες ΜαρτυρίεςΠαρλαμάς Μενέλαος Γ.
Εκτύπωση
1. Από τον Τσεσμέ προς τη Σμύρνη [1961]
  (από το βιβλίο: Μ.Γ. Παρλαμάς, Οι επιφυλλίδες του Σαββάτου, Ηράκλειο 1973)
 
2. Σμύρνη: μία πόλη «ακοής κρείσσων» [1961]
  (από το βιβλίο: Μ.Γ. Παρλαμάς, Οι επιφυλλίδες του Σαββάτου, Ηράκλειο 1973)
 
3. «Ελλάς εν Τουρκία» [1961]
  (από το βιβλίο: Μ.Γ. Παρλαμάς, Οι επιφυλλίδες του Σαββάτου, Ηράκλειο 1973)
 
4. Κυριακάτικο «σεργιάνι» στη Σμύρνη [1961]
  (από το βιβλίο: Μ.Γ. Παρλαμάς, Οι επιφυλλίδες του Σαββάτου, Ηράκλειο 1973)