Διαθέσιμες ΜαρτυρίεςΠαρλαμάς Μενέλαος Γ.
Εκτύπωση
1. Από τον Τσεσμέ προς τη Σμύρνη [1961]
  Οι επιφυλλίδες του Σαββάτου, Ηράκλειο 1973
 
2. Σμύρνη: μία πόλη «ακοής κρείσσων» [1961]
  Οι επιφυλλίδες του Σαββάτου, Ηράκλειο 1973
 
3. «Ελλάς εν Τουρκία» [1961]
  Οι επιφυλλίδες του Σαββάτου, Ηράκλειο 1973
 
4. Κυριακάτικο «σεργιάνι» στη Σμύρνη [1961]
  Οι επιφυλλίδες του Σαββάτου, Ηράκλειο 1973