ΓENΝΗΣΗ: Aθήνα 1888
ΘΑΝΑΤΟΣ: Aθήνα 1974
Διαθέσιμα Έργα
Εκτύπωση
1. Στου Xατζηφράγκου. Πάροδος
  (από το Στου Xατζηφράγκου, εκδόσεις A. Kαραβία 1963)

2. Eroica. I
  (από το Eroica, Ελληνικά Γράμματα/Τα Νέα 2006)

3. Eroica. II
  (από το Eroica, Ελληνικά Γράμματα/Τα Νέα 2006)

4. Eroica. IIΙ
  (από το Eroica, Ελληνικά Γράμματα/Τα Νέα 2006)

5. Eroica. IV
  (από το Eroica, Ελληνικά Γράμματα/Τα Νέα 2006)

6. Eroica. V
  (από το Eroica, Ελληνικά Γράμματα/Τα Νέα 2006)

7. Eroica. VI
  (από το Eroica, Ελληνικά Γράμματα/Τα Νέα 2006)

8. Eroica. VII
  (από το Eroica, Ελληνικά Γράμματα/Τα Νέα 2006)

9. Eroica. VIII
  (από το Eroica, Ελληνικά Γράμματα/Τα Νέα 2006)

10. Eroica. IX
  (από το Eroica, Ελληνικά Γράμματα/Τα Νέα 2006)