Διαθέσιμες ΜαρτυρίεςΠαπαγεωργίου Γεώργιος Χρ.
Εκτύπωση
1. Αγγλικός στρατός στο Μικρόβαλτο (Μάρτης 1941)
  (από το δημοσίευμα: «Αναμνήσεις από τον Πόλεμο (1940) και την Κατοχή» στον δικτυακό τόπο mikrovalto.gr, 31 Μαΐου 2013)
 
2. Δυσκολίες από την πείνα της Κατοχής (1941)
  (από το δημοσίευμα: «Αναμνήσεις από τον Πόλεμο (1940) και την Κατοχή» στον δικτυακό τόπο mikrovalto.gr, 31 Μαΐου 2013)
 
3. Γερμανική κατοχή (1941-44) – Αντίσταση – Δυσκολίες επιβίωσης
  (από το δημοσίευμα: «Αναμνήσεις από τον Πόλεμο (1940) και την Κατοχή» στον δικτυακό τόπο mikrovalto.gr, 31 Μαΐου 2013)
 
4. Οπισθοχώρηση – διέλευση των Γερμανών από Μικρόβαλτο (Οκτ. 44)
  (από το δημοσίευμα: «Αναμνήσεις από τον Πόλεμο (1940) και την Κατοχή» στον δικτυακό τόπο mikrovalto.gr, 31 Μαΐου 2013)