Διαθέσιμες ΜαρτυρίεςΖάννου Άλεξ
Εκτύπωση
1. Ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος στην Ελλάδα. 1940-1944. Αναμνήσεις
  (Άλεξ Ζάννου, Ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος στην Ελλάδα. 1940-1944. Αναμνήσεις. Αδημοσίευτο)
    1. Πρόλογος
    2. [Η αρχή του πολέμου]
    3. Το μαύρο 1941
    4. Κατοχή – 27 απριλίου 1941
    5. Χειμώνας του 1941
    6. [1942]
    7. [1943]
    8. Η Απελευθέρωσις
    9. Τα Δεκεμβριανά
    10. Οι μεταπολεμικοί μήνες
 
2. Η ιστορία της Γαλήνης
  (Άλεξ Ζάννου, Η ιστορία της Γαλήνης. Αδημοσίευτο)
    1. [Εισαγωγή]
    2. Μερικές πληροφορίες για το σπίτι
    3. Το περιβόλι και το βουνό
    4. Οι κάτοικοι
    5. Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος
    6. Και τα νεότερα χρόνια
    7. Δεκέμβριος 1997
    8. Η πυρκαϊά
    9. 1998. Οι τωρινοί κάτοικοι της Γαλήνης