Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
02/01 - Θεοδότης Αγίας.
H Aγία Θεοδότη, η μήτηρ της πρώτης συζυγίας των Aγίων Aναργύρων, εν ειρήνη τελειούται1.
 
 
Νόσω παρήλθε τον βίον Θεοδότη,
Νόσων λυτήρας η τεκούσα τω βίω.
 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
1. Όρα περί των τριών συζυγιών των Αναργύρων εν τη δεκάτη εβδόμη Oκτωβρίου.
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Β´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)