Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
1. Βαβύλας Ιερομάρτυς - 04/09
2. Βαβύλας Μάρτυς - 04/09
3. Βαβύλας Μάρτυς ο εν Σικελία - 24/01
4. Βαβύλας Όσιος - 28/12
5. Βάδιμος Οσιομάρτυς - 09/04
6. Βαθούσις, είς των Εικοσιέξ Μαρτύρων των εν Γοτθία - 26/03
7. Βάκχος Μάρτυς - 07/10
8. Βάκχος ο νέος Μάρτυς - 15/12
9. Βαλεντίων Μάρτυς - 24/04
10. Βαλλεριανός Μάρτυς - 22/11
11. Βαλλεριανός το νήπιον Μάρτυς - 14/09
12. Βαουθά Παρθενομάρτυς - 20/11
13. Βάπτος Μάρτυς ο συν τω Χαραλάμπει - 10/02
14. Βαραδάτος Όσιος - 22/02
15. Βαραχήσιος Μάρτυς - 29/03
16. Βαρβάρα Μεγαλομάρτυς - 04/12
17. [Βάρβαρος Μάρτυς] - 06/05
18. Βάρβαρος Μάρτυς - 06/05
19. Βάρβαρος Μάρτυς - 14/05
20. Βάρβαρος Όσιος Μυροβλύτης - 15/05
21. Βαρερία Παρθενομάρτυς - 06/06
22. Βαρθολομαίος Απόστολος εκ των Δώδεκα - 11/06
23. Βαρθολομαίος Απόστολος εκ των Δώδεκα - 30/06
24. Βαρθολομαίος Απόστολος εκ των Δώδεκα, λειψάνου αυτού ανακομιδή - 25/08
25. Βάρις, μία των Εικοσιέξ Μαρτύρων των εν Γοτθία - 26/03
26. Βαρλαάμ Μάρτυς - 19/11
27. Βαρλαάμ Όσιος - 30/05
28. [Βαρνάβας Απόστολος εκ των Εβδομήκοντα] - 04/01
29. Βαρνάβας Απόστολος εκ των Εβδομήκοντα - 11/06
30. Βαρνάβας Μάρτυς - 31/10
31. Βαρνάβας Όσιος - 18/08
32. Βαρούχ Όσιος - 21/10
33. Βαρούχ Προφήτης - 28/09
34. Βαρούχιος Μάρτυς - 27/03
35. Βαρσαβάς Μάρτυς - 11/12
36. Βαρσανούφιος Όσιος - 06/02
37. Βαρσιμαίος Ομολογητής Επίσκοπος Εδέσσης - 29/01
38. Βάρσιμος Μάρτυς - 24/01
39. Βάρσος Επίσκοπος Δαμασκού - 28/02
40. Βάρσος Ομολογητής Επίσκοπος Εδέσσης - 15/10
41. Βαρυψαβάς Μάρτυς - 10/09
42. Βάσης Μάρτυς - 31/10
43. Βασιανός Όσιος - 10/10
44. Βασιλείδης Μάρτυς - 01/04
45. [Βασιλείδης, είς των Δέκα Μαρτύρων των εν Κρήτη] - 23/12
46. Βασίλειος Αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης - 01/02
47. Βασίλειος Διάκονος και Μάρτυς - 28/11
48. Βασίλειος Επίσκοπος Παρίου - 12/04
49. Βασίλειος Ιερομάρτυς - 22/03
50. Βασίλειος Μάρτυς - 06/02
51. Βασίλειος Μάρτυς - 17/06
52. Βασίλειος Μάρτυς - 25/10
53. Βασίλειος Μάρτυς - 26/10
54. Βασίλειος Μάρτυς ο εξ Αγκύρας - 02/01
55. Βασίλειος ο Μέγας - 01/01
56. Βασίλειος ο Μέγας - 30/01
57. Βασίλειος ο Μέγας, Βασιλείου του Μεγάλου θαύμα - 19/01
58. Βασίλειος Όσιος - 15/12
59. Βασίλειος Όσιος ο θείος του Οσίου Ευστρατίου - 09/01
60. Βασίλειος Όσιος ο συστησάμενος την του Βαθέος Ρύακος - 01/07
61. Βασίλειος Όσιος Ομολογητής - 28/02
62. Βασιλεύς Επίσκοπος Αμασείας, λειψάνου αυτού εύρεσις - 30/04
63. Βασιλεύς Ιερομάρτυς Επίσκοπος Αμασείας - 26/04
64. Βασιλεύς Ιερομάρτυς Επίσκοπος Χερσώνος - 07/03
65. Βασιλίδης Μάρτυς - 20/01
66. Βασιλίσκος Μάρτυς - 03/03
67. Βασιλίσκος Μάρτυς - 22/05
68. Βασιλίσκος Μάρτυς - 29/07
69. Βασίλισσα Αγία - 03/09
70. Βασίλισσα Μάρτυς - 08/01
71. Βασίλισσα Μάρτυς - 22/03
72. Βασίλισσα Μάρτυς - 15/04
73. Βασίλισσα Μάρτυς - 16/04
74. Βασίλισσα Μάρτυς - 21/06
75. [Βασίλισσα Μάρτυς] - 21/06
76. Βασίλισσα Μάρτυς - 25/11
77. Βασίλλα Μάρτυς - 24/12
78. Βάσσα Μάρτυς - 21/08
79. Βάσσος Μάρτυς - 20/01
80. Βασσώης, είς των Τεσσαράκοντα δύο Μαρτύρων των εν τω Αμορίω - 06/03
81. Βατάς Ιερομάρτυς - 01/05
82. Βαχθισόης Μάρτυς - 16/05
83. Βεβαία Μάρτυς - 04/09
84. Βεβαία Μάρτυς - 11/12
85. Βεβαία Μάρτυς η του Σαρβήλου αδελφή - 29/01
86. Βενδιμιανός Όσιος - 01/02
87. Βενέδικτος Όσιος - 14/03
88. Βενέδιμος Μάρτυς - 18/05
89. Βενιαμίν Ιερομάρτυς - 13/10
90. Βενιαμίν Μάρτυς - 29/07
91. Βενιαμίν Όσιος - 29/12
92. Βενιαμίν Πατριάρχης - 19/12
93. Βερίνη Μάρτυς - 04/10
94. Βερονίκη η αιμορροούσα - 12/07
95. Βήλη Μάρτυς - 28/10
96. Βήριος Μάρτυς - 29/07
97. Βηρονίκη Μάρτυς - 17/07
98. Βήρυλλος Επίσκοπος Κατάνης - 21/03
99. Βησσαρίων Αρχιεπίσκοπος Λαρίσσης - 15/09
100. Βησσαρίων Όσιος - 20/02
101. Βιάνωρ Μάρτυς - 10/07
102. Βιβιανός Μάρτυς, είς των Τεσσαράκοντα - 09/03
103. Βίβος Όσιος - 06/09
104. Βικέντιος Ιερομάρτυς - 11/11
105. Βικέντιος Μάρτυς - 11/12
106. Βίκτωρ Μάρτυς - 26/02
107. [Βίκτωρ Μάρτυς] - 26/02
108. Βίκτωρ Μάρτυς - 20/04
109. Βίκτωρ Μάρτυς - 16/09
110. Βίκτωρ Μάρτυς - 11/11
111. Βίκτωρ Μάρτυς ο συν τη Λουκία - 06/07
112. [Βίκτωρ Μάρτυς ο συν τη Λουκία] - 06/07
113. Βικτωρίνος Μάρτυς - 18/02
114. Βιτάλιος Ιερομάρτυς Επίσκοπος Ραβέννης - 23/07
115. Βιτάλιος Μάρτυς - 29/04
116. Βιτάλιος Όσιος - 11/01
117. Βιτιμίων Όσιος - 24/12
118. Βλανδίνα Μάρτυς - 25/07
119. Βλάσιος Ιερομάρτυς - 11/02
120. Βλάσιος Μάρτυς - 03/02
121. Βλάσιος Όσιος εξ Αμορίου - 31/03
122. Βλάσιος Πάπας Ρώμης - 22/02
123. Βλάσσος Όσιος - 01/09
124. Βοηθός Μάρτυς ο συν τη Θεοδούλη - 18/01
125. Βονιφάτιος Μάρτυς - 19/12
126. Βοόζ Δίκαιος - 19/12
127. Βουκόλος Επίσκοπος Σμύρνης - 06/02
128. Βούσιρις Μάρτυς - 31/12
129. Βρυαίνη Οσία - 30/08
130. Βυθόνιος Μάρτυς - 03/04