Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
1. Παγκόσμιος Όσιος - 29/11
2. Παγκράτιος Ιερομάρτυς Επίσκοπος Ταυρομενίας - 09/07
3. Παγκράτιος Ταυρομενίου - 09/02
4. Παγχάριος Μάρτυς - 19/11
5. Παγχάριος Μάρτυς αρνησίχριστος - 19/03
6. Παίδες τρεις [οι εν καμίνω] - 19/12
7. Παις Μάρτυς - 31/10
8. Παΐσιος Όσιος ο Μέγας - 19/06
9. Παίων Μάρτυς - 01/06
10. Παλάμων Όσιος - 12/08
11. Παλλαδία Μάρτυς - 24/05
12. Παλλάδιος Όσιος - 28/01
13. Παμβώ Όσιος - 18/07
14. Πάμβων Μάρτυς, είς των Δέκα εν Αιγύπτω - 05/06
15. Παμφαμήρ Μάρτυς - 17/05
16. Πάμφιλος Μάρτυς - 16/02
17. Πάμφιλος Μάρτυς - 12/08
18. Πάμφιλος Μάρτυς - 05/11
19. Παμφυλών Μάρτυς - 17/05
20. Παναγιώτης Νεομάρτυς ο Καισαρεύς - 24/06
21. Πανσέμνη Οσία - 10/06
22. Πανσόφιος Μάρτυς - 15/01
23. Παντελεήμων Μεγαλομάρτυς - 27/07
24. Παντελεήμων Μεγαλομάρτυς, ίασις τυφλού - 27/07
25. Πάντες οι Χριστιανοί Μάρτυρες - 29/12
26. Παντολέων Μάρτυς - 17/09
27. Πάπας Μάρτυς - 16/03
28. Πάπας Μάρτυς - 14/09
29. Πάπας Μάρτυς νέος - 01/08
30. Παπιανός Μάρτυς - 25/08
31. [Πάπικος Μάρτυς ο συν τη Λουκία] - 06/07
32. Πάπικος Μάρτυς ο συν τη Λουκία - 06/07
33. Παππιανός Μάρτυς ο συν τη Λουκία - 06/07
34. [Παππιανός Μάρτυς ο συν τη Λουκία] - 06/07
35. Παππίας Μάρτυς - 31/01
36. Παππίας Μάρτυς - 05/04
37. Παππίας Μάρτυς - 28/06
38. Παππίας Μάρτυς - 07/07
39. Παππίας Μάρτυς - 25/10
40. Πάππος Όσιος - 03/06
41. Παπυλίνος Μάρτυς - 16/05
42. Πάπυλος Μάρτυς - 13/10
43. Παπυρίνος Μάρτυς - 13/01
44. Παράμονος Μάρτυς - 29/11
45. [Παρασκευή Μάρτυς, αδελφή Φωτεινής] - 26/02
46. Παρασκευή Μάρτυς, αδελφή Φωτεινής - 26/02
47. Παρασκευή Οσία η νέα - 14/10
48. Παρασκευή Οσιομάρτυς - 26/07
49. Παρασκευή Οσιομάρτυς, θαύμα εν Χίω - 26/07
50. Παρηγόριος Μάρτυς - 29/01
51. Παρηγόριος Μάρτυς - 18/02
52. Παρθαγάπη Μάρτυς - 02/09
53. Παρθένιος Επίσκοπος Λαμψάκου - 07/02
54. Παρθένιος Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως νέος Ιερομάρτυς - 24/03
55. [Παρμενάς Απόστολος εκ των Εβδομήκοντα] - 04/01
56. Παρμενάς Απόστολος εκ των Εβδομήκοντα - 28/07
57. Πάροδος Ιερομάρτυς - 22/01
58. Πασικράτης Μάρτυς - 24/04
59. Πασσαρίων Όσιος - 11/08
60. Πατάπιος Όσιος - 08/12
61. Πατερμούθιος Μάρτυς - 17/09
62. Πατερμούθιος Οσιομάρτυς - 17/12
63. Πατρίκιος Προύσης - 19/05
64. [Πατρόβας Απόστολος εκ των Εβδομήκοντα] - 04/01
65. Πατρόβας Απόστολος εκ των Εβδομήκοντα - 05/11
66. Πάτροκλος Μάρτυς - 18/08
67. Παύλα Παρθενομάρτυς - 03/06
68. Παυλίνος Μάρτυς - 18/05
69. Παύλος Απόστολος εκ των Δώδεκα, Εγκαίνια ναού - 08/08
70. Παύλος Απόστολος Κορυφαίος των Δώδεκα Αποστόλων - 29/06
71. Παύλος Απόστολος Κορυφαίος των Δώδεκα Αποστόλων - 30/06
72. Παύλος Αρχιεπίσκοπος Νεοκαισαρείας - 23/12
73. Παύλος Επίσκοπος Κορίνθου - 27/03
74. Παύλος Ιερομάρτυς ο Ερημοπολίτης, λείψανον αυτού πού ην - 08/05
75. Παύλος Κωνσταντινουπόλεως ο Ομολογητής - 06/11
76. Παύλος Μάρτυς - 24/01
77. Παύλος Μάρτυς - 03/02
78. Παύλος Μάρτυς - 10/02
79. Παύλος Μάρτυς - 16/02
80. Παύλος Μάρτυς - 04/03
81. Παύλος Μάρτυς - 18/05
82. Παύλος Μάρτυς - 28/05
83. Παύλος Μάρτυς - 18/07
84. Παύλος Μάρτυς - 17/08
85. Παύλος Μάρτυς - 25/09
86. Παύλος Μάρτυς - 21/10
87. Παύλος Μάρτυς ο συν τω Διονυσίω - 03/10
88. Παύλος Μάρτυς ο συν τω Κοδράτω - 10/03
89. Παύλος Μάρτυς παιδίον - 03/06
90. Παύλος Νεομάρτυς ο Ρώσσος - 03/04
91. Παύλος ο ιατρός - 28/06
92. Παύλος ο σαλός - 06/11
93. Παύλος Οσιομάρτυς - 17/03
94. Παύλος Όσιος ο απλούς - 07/03
95. Παύλος Όσιος ο εν τω Λάτρω - 15/12
96. Παύλος Όσιος ο Θηβαίος - 15/01
97. Παύλος Όσιος ο Ξηροποταμινός - 28/07
98. Παύλος Όσιος ο υποτακτικός - 07/12
99. Παύλος Όσιος Πλουσιάδος ο Ομολογητής - 08/03
100. Παύλος Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως ο νέος - 30/08
101. Παυσίκακος Επίσκοπος Συννάδων - 13/05
102. Παυσίλυπος Άγιος - 08/04
103. Παυσίριος Μάρτυς - 24/01
104. Παυσολύπιος Μάρτυς - 15/04
105. Παφνούτιος Ιερομάρτυς - 19/04
106. Παφνούτιος Οσιομάρτυς - 25/09
107. Παφνούτιος Όσιος ο πατήρ της Οσίας Ευφροσύνης - 25/09
108. Παχώμιος Μάρτυς - 13/01
109. Παχώμιος νέος Οσιομάρτυς ο εν τω Ουσάκι - 21/05
110. [Παχώμιος Όσιος] - 06/05
111. Παχώμιος Όσιος - 06/05
112. Παχώμιος Όσιος - 15/05
113. Πελαγία η Παρθένος - 08/10
114. Πελαγία Μάρτυς - 25/03
115. Πελαγία Μάρτυς η από Ταρσού - 04/05
116. Πελαγία Οσία - 08/10
117. Περγέτης Άγιος - 08/02
118. Περεγρίνος Μάρτυς - 17/06
119. Περεγρίνος Μάρτυς - 07/07
120. Περιτομή του Κυρίου - 01/01
121. Περπετούα Μάρτυς - 01/02
122. Περπετούα Μάρτυς η υπό Παύλου ιαθείσα - 30/06
123. Πέτρος Απόστολος εκ των Δώδεκα - 29/06
124. Πέτρος Απόστολος εκ των Δώδεκα - 30/06
125. Πέτρος Απόστολος εκ των Δώδεκα, Εγκαίνια ναού - 08/08
126. Πέτρος Απόστολος εκ των Δώδεκα, Εγκαίνια του Αποστολείου - 25/04
127. Πέτρος Απόστολος εκ των Δώδεκα, Πέτρου Αποστόλου Άλυσις - 16/01
128. Πέτρος Απόστολος εν τω Αθήρα - 05/09
129. Πέτρος δεσμοφύλαξ Μάρτυς - 26/01
130. Πέτρος Επίσκοπος Άργους - 27/03
131. Πέτρος Επίσκοπος Νικαίας - 10/09
132. Πέτρος Ιερομάρτυς - 28/11
133. Πέτρος Ιερομάρτυς Αλεξανδρείας - 24/11
134. Πέτρος Ιερομάρτυς Καπιτωλίων - 04/10
135. Πέτρος Ιερομάρτυς ο Δαμασκηνός - 09/02
136. Πέτρος Μάρτυς - 22/01
137. Πέτρος Μάρτυς - 18/05
138. Πέτρος Μάρτυς - 23/09
139. Πέτρος Μάρτυς - 21/10
140. Πέτρος Μάρτυς - 28/12
141. Πέτρος Μάρτυς διά τας αγίας εικόνας - 28/11
142. Πέτρος Μάρτυς ο Αβεσαλαμίτης - 12/01
143. Πέτρος Μάρτυς ο Αυσελάμου - 14/10
144. Πέτρος Μάρτυς ο εκ Σινώπης - 30/06
145. Πέτρος Μάρτυς ο εν Βλαχέρναις - 16/05
146. Πέτρος Μάρτυς ο νέος - 14/07
147. Πέτρος Μάρτυς ο συν τω Διονυσίω - 03/10
148. Πέτρος Νεομάρτυς ο Πελοποννήσιος - 01/01
149. Πέτρος ο τελώνης - 20/01
150. Πέτρος Όσιος - 03/05
151. Πέτρος Όσιος - 01/07
152. Πέτρος Όσιος - 15/12
153. Πέτρος Όσιος Ησυχαστής - 25/11
154. Πέτρος Όσιος ο Αιγύπτιος - 27/01
155. Πέτρος Όσιος ο από στρατιωτών - 09/10
156. Πέτρος Όσιος ο εν Γαλατία - 01/02
157. Πέτρος Όσιος ο εν Μονοβάτοις - 07/02
158. Πέτρος Όσιος ο εν τη Αγρέα - 13/09
159. Πέτρος Όσιος ο εν τω Αγίω Όρει - 12/06
160. Πέτρος Όσιος ο Σημειοφόρος - 03/01
161. Πέτρος, είς των Δέκα Μαρτύρων - 09/08
162. Πετρωνία Μάρτυς - 29/09
163. Πετρώνιος μαθητής Παύλου - 04/09
164. Πετρώνιος Όσιος - 23/10
165. Πεύσιππος Μάρτυς - 16/01
166. Πηγάσιος Μάρτυς - 02/11
167. Πηγής Ζωοδόχου εξάντλησις και ανάδοσις - 16/08
168. Πηλεύς Ιερομάρτυς - 17/09
169. Πιαμούν Οσία - 03/03
170. Πιέριος Ιερομάρτυς - 27/06
171. Πιννάς Μάρτυς - 20/01
172. Πινούφριος Όσιος - 27/11
173. Πιόνιος Ιερομάρτυς - 11/03
174. Πιούλιος Μάρτυς - 18/02
175. Πίστις Παρθενομάρτυς - 17/09
176. Πιστός Μάρτυς ο της Βάσσης υιός - 21/08
177. Πιτυρούν Όσιος - 29/11
178. Πίωρ Όσιος - 17/06
179. Πλακίλλα βασίλισσα σύζυγος του Μεγάλου Θεοδοσίου - 14/09
180. Πλάτων Μάρτυς - 18/11
181. Πλάτων Όσιος Ηγούμενος των Στουδίου - 04/04
182. Πλατωνίς Οσία - 06/04
183. Πλήσιος Μάρτυς - 15/03
184. Πλωτίνος Μάρτυς - 12/02
185. Πλωτίνος Όσιος - 20/02
186. Ποθεινός Ιερομάρτυς Λουγδούνων - 23/08
187. Ποιμένες οι τον Χριστόν θεασάμενοι - 25/12
188. Ποιμήν Όσιος - 27/08
189. Πολύαινος Μάρτυς - 19/05
190. Πολύαινος Μάρτυς - 18/08
191. Πολύδωρος Νεομάρτυς - 03/09
192. Πολύευκτος Μάρτυς - 09/01
193. Πολύευκτος Μάρτυς - 01/08
194. Πολύευκτος Μάρτυς - 19/12
195. Πολύευκτος ο νέος, Κωνσταντινουπόλεως - 05/02
196. Πολύκαρπος Άγιος - 25/10
197. Πολύκαρπος Επίσκοπος Σμύρνης - 23/02
198. Πολύκαρπος Μάρτυς - 08/02
199. Πολύκαρπος Μάρτυς - 02/04
200. Πολύκαρπος Μάρτυς ο νέος - 07/07
201. Πολυξένη Αγία - 23/09
202. Πολυχρόνιος Ιερομάρτυς - 07/10
203. Πολυχρόνιος Όσιος μαθητής Ζεβινά - 23/02
204. Πομπήιος Μάρτυς - 05/04
205. Πομπήιος Μάρτυς - 10/04
206. Πομπήιος Μάρτυς - 07/07
207. Πομπήιος Μάρτυς - 28/10
208. Πομπιανός Μάρτυς - 22/06
209. [Πόμπιος, είς των Δέκα Μαρτύρων των εν Κρήτη] - 23/12
210. Ποπλία Οσιομάρτυς - 09/10
211. Πόπλιος Όσιος - 04/04
212. Ποπλίων Μάρτυς - 27/04
213. Πορφύριος Επίσκοπος Γάζης - 26/02
214. Πορφύριος Μάρτυς - 16/02
215. Πορφύριος Μάρτυς - 09/11
216. Πορφύριος Μάρτυς ο από μίμων - 15/09
217. Πορφύριος Μάρτυς ο από μίμων - 04/11
218. Πορφύριος Μάρτυς ο συν τω Χαραλάμπει - 10/02
219. Πορφύριος Μάρτυς στρατηλάτης - 25/11
220. Ποταμία Οσία η Θαυματουργός - 07/08
221. Ποταμιαίνη Μάρτυς - 07/06
222. Ποταμίων Επίσκοπος - 23/11
223. [Πούδης Απόστολος εκ των Εβδομήκοντα] - 04/01
224. Πούδης Απόστολος εκ των Εβδομήκοντα - 14/04
225. Πουλχερία βασίλισσα - 17/02
226. Πουλχερία βασίλισσα - 10/09
227. Πούπλιος Ιερομάρτυς Αθηνών - 13/03
228. Πούπλιος Μάρτυς - 13/03
229. Πούπλιος Όσιος - 25/01
230. Πρίσκιλλα Απόστολος εκ των Eβδομήκοντα - 13/02
231. [Πρίσκιλλα Απόστολος εκ των Εβδομήκοντα] - 04/01
232. Πρίσκος Μάρτυς - 21/09
233. Πρίσκος Μάρτυς - 07/12
234. Πρίσκος Μάρτυς είς των Τεσσαράκοντα - 09/03
235. Πρόβη Μάρτυς - 23/06
236. Πρόβος ή Πρόμος Μάρτυς - 16/12
237. Πρόβος Μάρτυς - 09/07
238. Πρόβος Μάρτυς - 12/10
239. Πρόβος Μάρτυς - 19/12
240. Πρόκλα σύζυγος Πιλάτου - 27/10
241. Πρόκλος Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως - 20/11
242. Πρόκλος Μάρτυς - 12/07
243. Προκόπιος Μάρτυς - 22/11
244. Προκόπιος Μάρτυς - 24/11
245. Προκόπιος Μεγαλομάρτυς - 08/07
246. Προκόπιος νέος Οσιομάρτυς - 25/06
247. Προκόπιος Όσιος Ομολογητής ο Δεκαπολίτης - 27/02
248. Πρόκουλος Διάκονος και Μάρτυς - 21/04
249. Πρόμος ή Πρόβος Μάρτυς - 16/12
250. Προπάτορες Άγιοι - 13/12
251. Προσδόκη Μάρτυς - 04/10
252. Προσκύνησις της τιμίας Αλύσεως του Αποστόλου Πέτρου - 16/01
253. Προσκύνησις των Μάγων - 25/12
254. Προτάσιος Μάρτυς - 14/10
255. Προτέριος Αρχιεπίσκοπος Αλεξανδρείας - 28/02
256. [Πρόχορος Απόστολος εκ των Εβδομήκοντα] - 04/01
257. Πρόχορος Απόστολος εκ των Εβδομήκοντα - 28/07
258. Πρωτάς Οσιομάρτυς ο συν τη Ευγενία - 24/12
259. Πρωτίων Μάρτυς - 12/04
260. Πρωτολέων Μάρτυς - 23/04
261. Πύρρος Ιερομάρτυς - 01/06