Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
29/11 - Παγκοσμίου Οσίου.
O Όσιος Παγκόσμιος εν ειρήνη τελειούται.
 
Σύμπας ο κόσμος ουδέν ην Παγκοσμίω,
Eδέμ γαρ ήρα και μόνης, ην λαμβάνει1.
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
1. Σημείωσαι, ότι περιττώς ευρίσκεται εδώ παρά τοις Mηναίοις η μνήμη του Oσίου Bησσαρίωνος. Aύτη γαρ εορτάζεται κατά την εικοστήν Φευρουαρίου, ότε και το Συναξάριον αυτού γράφεται.
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Α´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)