Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
1. Θαδδαίος [Ιούδας Ιακώβου] Απόστολος εκ των Δώδεκα - 19/06
2. Θαδδαίος [Ιούδας Ιακώβου] Απόστολος εκ των Δώδεκα - 30/06
3. Θαδδαίος [Ιούδας Ιακώβου] Απόστολος εκ των Δώδεκα - 21/08
4. Θαδδαίος Μάρτυς - 22/11
5. Θαδδαίος Όσιος και Ομολογητής - 29/12
6. Θαθουήλ Μάρτυς - 04/08
7. Θαθουήλ Μάρτυς - 04/09
8. Θαλάσσιος Όσιος - 22/02
9. Θαλάσσιος Όσιος - 20/05
10. Θαλλέλαιος Μάρτυς - 20/05
11. Θαλλέλαιος Μάρτυς - 19/11
12. Θαλλέλαιος Μάρτυς - 22/11
13. Θαλλέλαιος Όσιος - 27/02
14. Θαλλός Μάρτυς - 11/03
15. Θαλός Μάρτυς - 20/09
16. Θάρρας Δίκαιος - 19/12
17. Θαύμα Βασιλείου του Μεγάλου εν Νικαία - 19/01
18. Θαύμα Εικόνος Θεοτόκου - 01/09
19. Θαύμα κατά την Αφρικήν εν τη πόλει Καρθαγένη - 28/04
20. Θαύμα παρά της Οσιομάρτυρος Παρασκευής - 26/07
21. Θαύμα του Αρχιστρατήγου Μιχαήλ εν Χώναις - 06/09
22. Θαύμα του Ιωάννου του Προδρόμου εν Χίω - 07/01
23. Θαυμάσιος Μάρτυς, είς των εν Κυζίκω - 28/04
24. Θεαγένης Ιερομάρτυς - 02/01
25. Θεαγένης Μάρτυς - 03/10
26. Θεή Μάρτυς - 23/02
27. Θεή Μάρτυς - 18/07
28. Θεΐων Μάρτυς - 01/02
29. Θέκλα Μάρτυς - 19/08
30. Θέκλα Μάρτυς - 06/09
31. Θέκλα Παρθενομάρτυς - 20/11
32. Θέκλα Παρθενομάρτυς Κανονική - 09/06
33. Θέκλα Πρωτομάρτυς Ισαπόστολος - 24/09
34. Θεμιστοκλής Μάρτυς - 21/12
35. Θεόγνιος Μάρτυς ο της Βάσσης υιός - 21/08
36. Θέογνις Μάρτυς, είς των εν Κυζίκω - 28/04
37. Θεοδοσία Μάρτυς - 25/03
38. Θεοδοσία Μάρτυς η μήτηρ Προκοπίου - 08/07
39. Θεοδοσία Οσιομάρτυς η Κωνσταντινουπολίτισσα - 29/05
40. Θεοδοσία Παρθενομάρτυς - 29/05
41. Θεοδόσιος βασιλεύς ο Μέγας - 17/01
42. Θεοδόσιος βασιλεύς ο νέος - 29/07
43. Θεοδόσιος Ηγούμενος Τριγλίας - 01/01
44. Θεοδόσιος Μάρτυς - 26/03
45. Θεοδόσιος Μάρτυς - 13/04
46. Θεοδόσιος Όσιος εν τω Σκοπέλω ο εξ Αντιοχείας - 05/02
47. Θεοδόσιος Όσιος Ηγούμενος Ορόβων - 08/08
48. Θεοδόσιος Όσιος Ηγούμενος της εν τω Άθω του Φιλοθέου Μονής, και Επίσκοπος Τραπεζούντος - 11/01
49. Θεοδόσιος Όσιος ο Κοινοβιάρχης - 11/01
50. Θεοδόσιος Όσιος ο νέος - 07/08
51. Θεοδότη η μήτηρ των Αγίων Αναργύρων - 02/01
52. Θεοδότη Μάρτυς - 03/07
53. Θεοδότη Μάρτυς - 17/09
54. Θεοδότη Μάρτυς - 21/10
55. Θεοδότη Μάρτυς - 22/10
56. Θεοδότη Μάρτυς - 03/11
57. Θεοδότη Μάρτυς - 22/12
58. Θεοδότη Μάρτυς θυγάτηρ Αθανασίας - 31/01
59. Θεοδότη Παρθενομάρτυς - 18/05
60. Θεοδοτίων Μάρτυς - 24/01
61. Θεόδοτος Επίσκοπος Εφέσου - 12/10
62. Θεόδοτος Ιερομάρτυς Επίσκοπος Κυρηνίας της Κύπρου - 02/03
63. Θεόδοτος Ιερομάρτυς ο εν Αγκύρα - 07/06
64. Θεόδοτος Μάρτυς - 01/01
65. Θεόδοτος Μάρτυς - 19/02
66. Θεόδοτος Μάρτυς - 18/05
67. Θεόδοτος Μάρτυς - 03/07
68. Θεόδοτος Μάρτυς - 04/07
69. Θεόδοτος Μάρτυς - 17/09
70. Θεόδοτος Μάρτυς - 03/11
71. Θεόδοτος Όσιος ο εν τη Μονή του Πουπλίου - 25/01
72. Θεοδούλη Μάρτυς - 18/01
73. Θεόδουλος Άγιος - 04/09
74. Θεόδουλος Μάρτυς - 16/02
75. Θεόδουλος Μάρτυς - 18/02
76. Θεόδουλος Μάρτυς - 04/04
77. Θεόδουλος Μάρτυς - 02/05
78. Θεόδουλος Μάρτυς - 18/06
79. Θεόδουλος Μάρτυς - 18/06
80. Θεόδουλος Μάρτυς - 12/09
81. Θεόδουλος Μάρτυς - 28/10
82. Θεόδουλος Μάρτυς, είς των εν Κυζίκω - 28/04
83. Θεόδουλος Μάρτυς, είς των Τεσσαράκοντα - 09/03
84. Θεόδουλος Όσιος ο από Επάρχων - 03/12
85. Θεόδουλος Όσιος ο Κύπριος - 03/12
86. Θεόδουλος Όσιος υιός Νείλου - 14/01
87. [Θεόδουλος, είς των Δέκα Μαρτύρων των εν Κρήτη] - 23/12
88. Θεοδώρα βασιλίς η σύζυγος Ιουστίνου - 15/11
89. Θεοδώρα βασίλισσα η την Ορθοδοξίαν ανακαλέσασα - 11/02
90. Θεοδώρα Μάρτυς - 20/03
91. Θεοδώρα Μάρτυς - 16/04
92. Θεοδώρα Μάρτυς η μετά Διδύμου - 05/04
93. Θεοδώρα Οσία η από Καισαρείας - 30/12
94. Θεοδώρα Οσία η εν Αλεξανδρεία - 11/09
95. Θεοδώρα Οσία η εν Θεσσαλονίκη - 05/04
96. Θεοδώρα Οσία η εν Θεσσαλονίκη - 29/08
97. Θεοδώρα Παρθενομάρτυς - 02/04
98. Θεοδώρητος Ιερομάρτυς - 03/03
99. Θεοδωρίσκος Μάρτυς τριβούνος - 24/05
100. Θεόδωρος Άγιος - 11/01
101. Θεόδωρος Αρχιεπίσκοπος Εδέσσης - 19/07
102. Θεόδωρος Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως - 27/12
103. Θεόδωρος Επίσκοπος Αγκύρας - 03/11
104. Θεόδωρος Ιερομάρτυς - 15/04
105. Θεόδωρος Ιερομάρτυς - 28/11
106. Θεόδωρος Ιερομάρτυς Αρχιεπίσκοπος Αλεξανδρείας - 03/12
107. Θεόδωρος Ιερομάρτυς Επίσκοπος Αλεξανδρείας - 12/09
108. Θεόδωρος Ιερομάρτυς Επίσκοπος Κυρήνης - 04/07
109. Θεόδωρος Ιερομάρτυς Πάπας Ρώμης - 18/05
110. Θεόδωρος Μάρτυς - 10/04
111. Θεόδωρος Μάρτυς - 21/07
112. Θεόδωρος Μάρτυς - 01/08
113. Θεόδωρος Μάρτυς - 04/09
114. Θεόδωρος Μάρτυς - 05/09
115. Θεόδωρος Μάρτυς Επίσκοπος - 28/11
116. Θεόδωρος Μάρτυς ο εν Αντιοχεία - 24/11
117. Θεόδωρος Μάρτυς ο εν Πέργη - 19/04
118. Θεόδωρος Μάρτυς τριβούνος - 24/05
119. Θεόδωρος Μεγαλομάρτυς ο Τήρων - 17/02
120. Θεόδωρος Νεομάρτυς - 30/01
121. Θεόδωρος Νεομάρτυς Βυζάντιος - 17/02
122. Θεόδωρος ο διά Χριστόν σαλός - 25/02
123. Θεόδωρος ο Στρατηλάτης - 08/02
124. Θεόδωρος ο Στρατηλάτης Μεγαλομάρτυς, λειψάνου αυτού ανακομιδή - 08/06
125. Θεόδωρος Ομολογητής μαθητής του Αγίου Μαξίμου - 20/09
126. Θεόδωρος Όσιος ο Γραπτός - 27/12
127. Θεόδωρος Όσιος ο Ηγιασμένος - 16/05
128. Θεόδωρος Όσιος ο Στουδίτης - 11/11
129. Θεόδωρος Όσιος ο Τριχινάς - 20/04
130. Θεόδωρος Συκεώτης Επίσκοπος Αναστασιουπόλεως - 22/04
131. Θεόδωρος, είς των Τεσσαράκοντα δύο Μαρτύρων των εν τω Αμορίω - 06/03
132. Θεόειδος Μάρτυς - 05/01
133. Θεοκλής Μάρτυς - 14/09
134. Θεόκλητος Μάρτυς - 26/02
135. Θεοκλητώ Οσία - 03/08
136. Θεοκτίστη Μάρτυς θυγάτηρ Αθανασίας - 31/01
137. Θεοκτίστη Οσία η Λεσβία - 09/11
138. Θεόκτιστος Μάρτυς - 04/02
139. Θεόκτιστος Μάρτυς - 03/10
140. Θεόκτιστος Μάρτυς ο ναύκληρος - 06/09
141. Θεόκτιστος Ομολογητής και Πατρίκιος - 20/11
142. Θεόκτιστος Όσιος - 03/09
143. Θεόκτιστος Όσιος Ηγούμενος εν τω Κουκούμω - 04/01
144. Θεόπεμπτος Άγιος - 02/01
145. Θεόπεμπτος Επίσκοπος - 20/01
146. Θεόπεμπτος Μάρτυς - 05/01
147. Θεόπεμπτος Μάρτυς - 07/02
148. Θεόπεμπτος Μάρτυς - 11/06
149. Θεοπίστη Μάρτυς η σύζυγος Ευσταθίου - 20/09
150. Θεόπιστος Μάρτυς - 02/01
151. Θεόπιστος Μάρτυς ο υιός Ευσταθίου - 20/09
152. Θεοπρέπιος Μάρτυς - 27/03
153. Θεοπρέπιος Μάρτυς - 22/08
154. Θεοστήρικτος Όσιος - 17/02
155. Θεοστήρικτος Όσιος - 10/11
156. Θεοστήρικτος Όσιος Ομολογητής - 17/03
157. Θεόστιχος Μάρτυς, είς των εν Κυζίκω - 28/04
158. Θεότεκνος Ιερομάρτυς - 10/12
159. Θεότεκνος Μάρτυς - 03/10
160. Θεοτίμη Μάρτυς - 19/05
161. Θεότιμος Άγιος - 04/09
162. Θεότιμος Μάρτυς - 05/11
163. Θεοτόκος η Ελεούσα, Εγκαίνια Ναού - 11/08
164. Θεοτόκος, Ανακαίνισις Ναού του εν τω Νεωρίω - 31/08
165. Θεοτόκος, Εγκαίνια Ναού εν τη Πηγή - 09/07
166. Θεοτόκος, Εγκαίνια Ναού εν τοις Διακονίσσης - 28/07
167. Θεοτόκος, Εγκαίνια Ναού εν τοις Καλλιστράτου - 18/07
168. Θεοτόκος, Εγκαίνια Ναού εν τοις Κύρου - 05/05
169. Θεοτόκος, Εγκαίνια Ναού της εν τοις Χαλκοπρατείοις - 18/12
170. Θεοτόκος, Εγκαίνια της εν τοις Κουράτορος - 07/12
171. [Θεοτόκος], Εγκαίνια της Νέας Εκκλησίας - 01/05
172. Θεοτόκος, Εγκαίνια του εν Βλαχέρναις Ναού - 31/07
173. Θεοτόκος, Εγκαίνια του Ναού της Παντανάσσης - 13/05
174. [Θεοτόκος], Προσκύνησις των Mάγων - 25/12
175. [Θεοτόκος], Φυγή Xριστού εις Aίγυπτον - 26/12
176. Θεοτόκου Γενέσιον - 08/09
177. Θεοτόκου Εγκαίνια εις το Δεύτερον - 06/09
178. Θεοτόκου Εικόνος θαύμα - 01/09
179. Θεοτόκου Εισόδια - 21/11
180. Θεοτόκου Εσθήτος κατάθεσις εν ταις Βλαχέρναις - 02/07
181. Θεοτόκου Ευαγγελισμός - 25/03
182. Θεοτόκου Ζώνης κατάθεσις - 31/08
183. Θεοτόκου Ζώνης μετακομιδή - 12/04
184. Θεοτόκου Κοίμησις - 15/08
185. Θεοτόκου Μνήμη εν τοις Αρεοβίνθου - 10/02
186. Θεοτόκου Σύναξις - 26/12
187. Θεοτόκου Σύναξις εν τοις Αρματίου - 21/07
188. Θεοτόκου Σύναξις εν τοις Αρματίου - 17/08
189. Θεοτόκου Σύναξις εν τω Πυρσώ - 22/08
190. Θεοτόκου Σύναξις εν τω Σωσθενείω - 08/06
191. Θεοτόκου Σύναξις πέραν εν τοις Μαρανακίου - 15/06
192. Θεοτόκου Σύναξις πέραν εν τω Παγιδίω - 26/07
193. Θεοφάνεια Άγια - 06/01
194. Θεοφάνης Νεομάρτυς ο εν Κωνσταντινουπόλει - 08/06
195. Θεοφάνης νέος Όσιος ο εν Ναούση - 19/08
196. Θεοφάνης Όσιος - 10/06
197. Θεοφάνης Όσιος κτίτωρ της του Βαρλαάμ - 17/05
198. Θεοφάνης Όσιος ο Γραπτός - 11/10
199. Θεοφάνης Όσιος ο της Σιγριανής - 12/03
200. Θεοφάνης Όσιος Ομολογητής ο προ του Διοκλητιανού - 09/09
201. Θεοφανώ βασίλισσα - 16/12
202. Θεόφιλος Διάκονος και Μάρτυς - 08/01
203. Θεόφιλος Διάκονος και Μάρτυς - 28/12
204. Θεόφιλος Ιερομάρτυς - 04/07
205. Θεόφιλος Μάρτυς - 30/01
206. Θεόφιλος Μάρτυς - 21/07
207. Θεόφιλος Μάρτυς - 05/11
208. Θεόφιλος Μάρτυς, είς των Τεσσαράκοντα - 09/03
209. Θεόφιλος Νεομάρτυς ο Ζακύνθιος - 24/07
210. Θεόφιλος Όσιος - 02/12
211. Θεόφιλος Όσιος ο Αγιορείτης - 08/07
212. Θεόφιλος Όσιος ο Ομολογητής - 02/10
213. Θεόφιλος Όσιος ο Ομολογητής - 10/10
214. Θεόφιλος, είς των Τεσσαράκοντα δύο Μαρτύρων των εν τω Αμορίω - 06/03
215. Θεοφύλακτος Όσιος Επίσκοπος Νικομηδείας - 08/03
216. Θεράπων Επίσκοπος Κύπρου - 14/05
217. Θεράπων Ιερομάρτυς - 27/05
218. Θερινός Μάρτυς - 23/04
219. Θερινός Μάρτυς - 06/05
220. [Θερινός Μάρτυς] - 06/05
221. Θέρμας, είς των Εικοσιέξ Μαρτύρων των εν Γοτθία - 26/03
222. Θέρμος Μάρτυς - 05/04
223. Θεσπέσιος Μάρτυς - 01/06
224. Θεσπέσιος Μάρτυς - 20/11
225. Θεσσαλονίκη Μάρτυς - 07/11
226. Θεσσαλονίκη Μάρτυς - 19/12
227. Θεωνάς Μάρτυς - 05/01
228. Θεωνάς Μάρτυς - 20/04
229. Θεωνάς Όσιος - 04/04
230. Θεωνάς Όσιος ο Επίσκοπος Θεσσαλονίκης - 04/04
231. Θυρανοίξια της Μεγάλης Εκκλησίας - 22/12
232. Θύρσος Μάρτυς - 20/01
233. Θύρσος Μάρτυς - 17/08
234. Θύρσος Μάρτυς - 14/12
235. Θωμαΐς Μάρτυς - 14/04
236. Θωμάς Απόστολος εκ των Δώδεκα - 30/06
237. Θωμάς Απόστολος εκ των Δώδεκα - 06/10
238. Θωμάς Απόστολος, λειψάνων αυτού κατάθεσις - 20/06
239. Θωμάς Διάκονος και Μάρτυς - 28/11
240. Θωμάς Όσιος ο Δεφουρκινός - 10/12
241. Θωμάς Όσιος ο εν τω Μαλεώ - 07/07
242. Θωμάς Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως - 21/03