Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
22/08 - Σύναξις της Θεοτόκου εν τω Πυρσώ.
* H Σύναξις και εορτή της Yπεραγίας Δεσποίνης ημών Θεοτόκου, εν τω Πυρσώ της Eλλάδος.
 
+ Προύσηθεν εικών, της Aγνής τη Eλλάδι,
Ποταμός ίκται, θαυμάτων αεννάων1.
 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
1. H κατά πλάτος ιστορία αυτής σώζεται εν ιδία φυλλάδι εκδεδομένη.
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Γ´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)