Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
1. Εβδομήκοντα Απόστολοι - 04/01
2. Έβερ Δίκαιος - 19/12
3. Εβόρης Μάρτυς - 20/10
4. Εγκαίνια Αγίου Γεωργίου εν Κυπαρίσσω - 26/11
5. Εγκαίνια Γαβριήλ Αρχαγγέλου πέραν εν Χάλδαις - 26/07
6. Εγκαίνια Κωνσταντινουπόλεως - 11/05
7. Εγκαίνια Μιχαήλ Αρχαγγέλου πέραν εν Σκάλλαις - 26/07
8. Εγκαίνια Ναού του Αγίου Γεωργίου του εν Λύδδη - 03/11
9. Εγκαίνια της Θεοτόκου εις το Δεύτερον - 06/09
10. Εγκαίνια της Θεοτόκου εν τοις Κουράτορος - 07/12
11. Εγκαίνια της Μονής του Προφήτου Ηλιού του Βαθέος Ρύακος - 13/01
12. Εγκαίνια της Νέας Εκκλησίας - 01/05
13. Εγκαίνια του Αποστολείου - 25/04
14. Εγκαίνια του εν Βλαχέρναις Ναού - 31/07
15. Εγκαίνια του Ναού της Αγίας Σοφίας - 23/12
16. Εγκαίνια του Ναού της Αναστάσεως - 13/09
17. Εγκαίνια του Ναού της Θεοτόκου Ελεούσης - 11/08
18. Εγκαίνια του Ναού της Θεοτόκου εν τη Πηγή - 09/07
19. Εγκαίνια του Ναού της Θεοτόκου εν τοις Διακονίσσης - 28/07
20. Εγκαίνια του Ναού της Θεοτόκου εν τοις Καλλιστράτου - 18/07
21. Εγκαίνια του Ναού της Θεοτόκου εν τοις Κύρου - 05/05
22. Εγκαίνια του Ναού της Θεοτόκου εν τοις Χαλκοπρατείοις - 18/12
23. Εγκαίνια του Ναού της Μονής του Παντοκράτορος - 04/08
24. Εγκαίνια του Ναού της Μονής του Στουδίου του Τιμίου Προδρόμου - 20/07
25. Εγκαίνια του Ναού της Παντανάσσης - 13/05
26. Εγκαίνια του Ναού του Αγίου Χριστοφόρου - 16/12
27. Εγκαίνια του Ναού του Ιωάννου του Θεολόγου πλησίον της μεγάλης Εκκλησίας - 02/08
28. Εγκαίνια του Ναού των Αγίων Τεσσαράκοντα - 29/12
29. Εγκαίνια των Αποστόλων Πέτρου και Παύλου - 08/08
30. Εζεκίας Βασιλεύς - 28/08
31. Εζεκίας Βασιλεύς - 19/12
32. Εικόνος του Αγίου Δημητρίου Μετάθεσις από Θεσσαλονίκης εις Κωνσταντινούπολιν - 26/10
33. Εικοσιέξ Μάρτυρες οι εν Γοτθία - 26/03
34. Εικοσιτέσσαρες Μάρτυρες οι συν τη Λουκία και τω Ρήξω - 06/07
35. Εικών αχειροποίητος του Χριστού, εύρεσις αυτής εν Καμουλιανοίς - 09/08
36. Εικών αχειρότευκτος του Χριστού η εκ της Εδεσσηνών πόλεως, ανακομιδή - 16/08
37. Εικών της Θεοτόκου εκ του Mοναστηρίου των Mιασηνών - 01/09
38. Εικών του Χριστού αχειροποίητος η εν Μελιτινή - 11/08
39. Ειρηναίος Ιερομάρτυς Επίσκοπος Λουγδούνων - 23/08
40. Ειρηναίος Ιερομάρτυς Επίσκοπος Σιρμίου - 23/08
41. Ειρηναίος Μάρτυς - 22/08
42. Ειρήναρχος Μάρτυς - 28/11
43. Ειρήνη Αγία, Σύναξις - 21/01
44. Ειρήνη βασίλισσα η μετονομασθείσα Ξένη, η κτιτόρισσα της του Παντοκράτορος - 13/08
45. Ειρήνη Μάρτυς - 16/04
46. Ειρήνη Μάρτυς - 18/09
47. Ειρήνη Μάρτυς, μία των Δέκα εν Αιγύπτω - 05/06
48. Ειρήνη Μεγαλομάρτυς - 05/05
49. Ειρήνη Οσία η του Χρυσοβαλάντου - 28/07
50. Ειρήνη Παρθενομάρτυς - 16/04
51. Εισόδια της Θεοτόκου - 21/11
52. Εκατόν εξήκοντα πέντε Πατέρες - 25/07
53. Εκδίκιος Μάρτυς, είς των Τεσσαράκοντα - 09/03
54. Ελάσιππος Μάρτυς - 16/01
55. Ελεάζαρ Δίκαιος - 02/09
56. Ελεάζαρ Δίκαιος - 19/12
57. Ελεάζαρος Μάρτυς - 01/08
58. Ελεάζαρος, Διδάσκαλος των Επτά Μακκαβαίων - 01/08
59. Ελεάζαρος, είς των Επτά Μακκαβαίων - 01/08
60. Ελένη Ισαπόστολος - 21/05
61. Ελένη Μάρτυς η αδελφή Αβερκίου - 26/05
62. Έλενος Επίσκοπος Ταρσού - 23/11
63. Ελευθέριος Ιερομάρτυς - 15/12
64. Ελευθέριος Ιερομάρτυς, Σύναξις πλησίον του Ξηρολόφου - 21/07
65. Ελευθέριος Μάρτυς - 08/08
66. Ελευθέριος Μάρτυς μαθητής του Αρεοπαγίτου - 03/10
67. Ελευθέριος Μάρτυς ο Κουβικουλάριος - 15/12
68. Ελευθέριος Μάρτυς ο Πέρσης - 13/04
69. Ελιακείμ Δίκαιος - 19/12
70. Ελικωνίς Μάρτυς - 28/05
71. Ελιούδ Δίκαιος - 19/12
72. Ελισάβετ Δικαία η του Προδρόμου μήτηρ - 24/06
73. Ελισάβετ Μάρτυς - 22/10
74. Ελισάβετ Οσία - 24/04
75. Ελισσαίος ο Προφήτης, η κατάθεσις των λειψάνων αυτού - 20/06
76. Ελισσαίος Προφήτης - 14/06
77. Ελλάδιος Ιερομάρτυς - 27/05
78. Ελλάδιος Μάρτυς - 08/01
79. Ελλάδιος Μάρτυς - 09/11
80. Ελλάδιος Μάρτυς ο Κομενταρήσιος - 18/01
81. Ελπιδηφόρος Μάρτυς - 03/04
82. Ελπιδηφόρος Μάρτυς - 02/11
83. Ελπίδιος Ιερομάρτυς Επίσκοπος Χερσώνος - 07/03
84. Ελπίδιος Μάρτυς - 15/11
85. Ελπίς Παρθενομάρτυς - 17/09
86. Εμμανουήλ Μάρτυς - 20/03
87. Ενναθά Παρθενομάρτυς - 10/02
88. Ενναθά Παρθενομάρτυς Κανονική - 09/06
89. Εννέα Μάρτυρες οι εν Κυζίκω - 28/04
90. Εννέα Μάρτυρες οι εν Πέργη - 01/08
91. Ενόης Μάρτυς - 20/10
92. Ενώς Δίκαιος - 19/12
93. Ενώχ Δίκαιος - 19/12
94. Εξακουστωδιανός, είς των επτά Παίδων εν Εφέσω - 04/08
95. [Επαινετός Απόστολος εκ των Εβδομήκοντα] - 04/01
96. Επαινετός Απόστολος εκ των Εβδομήκοντα - 30/07
97. [Επαφρόδιτος Απόστολος εκ των Εβδομήκοντα] - 04/01
98. Επαφρόδιτος Απόστολος εκ των Εβδομήκοντα - 08/12
99. Επίμαχος Μάρτυς - 06/07
100. Επίμαχος Μάρτυς Αιγύπτιος - 31/10
101. Επίμαχος Μάρτυς ο νέος - 09/05
102. Επίμαχος Μάρτυς Ρωμαίος - 31/10
103. Επίμαχος Μάρτυς Ρωμαίος, λειψάνων αυτού ανακομιδή - 11/03
104. Επιστήμη Μάρτυς - 05/11
105. Επιφάνιος Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως - 25/08
106. Επιφάνιος Επίσκοπος Κύπρου - 12/05
107. Επίχαρις Μάρτυς - 27/09
108. Επτά Μακκαβαίοι - 01/08
109. Επτά Μάρτυρες οι πρώην λησταί - 29/04
110. [Επτά Μάρτυρες οι πρώην λησταί] - 29/04
111. Έρασμος Ιερομάρτυς ο εν τη Χερμελία - 02/06
112. Έρασμος Όσιος - 18/06
113. Έραστος Απόστολος εκ των Εβδομήκοντα - 10/11
114. Έρμαιος Ιερομάρτυς - 04/11
115. [Ερμάς [Ερμής] Απόστολος εκ των Εβδομήκοντα] - 04/01
116. [Ερμάς [Ερμής] Απόστολος εκ των Εβδομήκοντα] - 04/01
117. Ερμάς [Ερμής] Απόστολος εκ των Εβδομήκοντα - 08/03
118. Ερμάς [Ερμής] Απόστολος εκ των Εβδομήκοντα - 05/11
119. Ερμείας Μάρτυς - 31/05
120. Ερμείας Μάρτυς - 17/06
121. [Ερμής [Ερμάς] Απόστολος εκ των Εβδομήκοντα] - 04/01
122. Ερμής [Ερμάς] Απόστολος εκ των Εβδομήκοντα - 08/03
123. Ερμής [Ερμάς] Απόστολος εκ των Εβδομήκοντα - 05/11
124. Ερμινίγγελδος Μάρτυς - 01/11
125. Ερμιόνη η θυγάτηρ Φιλίππου - 04/09
126. Έρμιππος Μάρτυς - 26/07
127. Ερμογένης Επίσκοπος Ακραγαντίνων - 24/11
128. Ερμογένης Μάρτυς - 24/01
129. Ερμογένης Μάρτυς - 24/07
130. Ερμογένης Μάρτυς - 01/09
131. Ερμογένης Μάρτυς - 10/12
132. Ερμοκράτης Μάρτυς - 26/07
133. Ερμόλαος Ιερομάρτυς - 26/07
134. Έρμος Μάρτυς - 18/08
135. Έρμυλος Μάρτυς - 13/01
136. Έρμυλος Μάρτυς - 18/12
137. Έρως Μάρτυς - 25/06
138. Ερωτηΐς Μάρτυς - 06/10
139. Ερωτηΐς Μάρτυς - 27/10
140. Εσθήρ Δικαία - 19/12
141. Έσπερος Μάρτυς - 02/05
142. Εσρώμ Δίκαιος - 19/12
143. Ετιμάσιος Μάρτυς - 28/11
144. Εύα προμήτωρ - 19/12
145. Ευαγγελισμός της Θεοτόκου - 25/03
146. Ευάγγελος Μάρτυς - 07/07
147. Ευάγριος Μάρτυς ο συν τη Θεοδούλη - 18/01
148. Ευανθία Μάρτυς - 11/09
149. Ευανθία Οσία - 01/09
150. Ευάρεστος Όσιος - 26/12
151. [Ευάρεστος, είς των Δέκα Μαρτύρων των εν Κρήτη] - 23/12
152. Ευβίοτος Μάρτυς - 18/12
153. Ευβούλη η Μήτηρ του Παντελεήμονος - 30/03
154. [Εύβουλος Απόστολος εκ των Εβδομήκοντα] - 04/01
155. Εύβουλος Απόστολος εκ των Εβδομήκοντα - 28/02
156. Εύβουλος Μάρτυς - 03/02
157. Εύβουλος Μάρτυς - 06/03
158. Ευγενία Οσιοπαρθενομάρτυς - 24/12
159. Ευγένιος Ιερομάρτυς Επίσκοπος Χερσώνος - 07/03
160. Ευγένιος Μάρτυς - 21/01
161. Ευγένιος Μάρτυς - 21/07
162. Ευγένιος Μάρτυς - 25/09
163. Ευγένιος Μάρτυς - 24/11
164. Ευγένιος Μάρτυς - 10/12
165. Ευγένιος Όσιος και Ομολογητής - 19/02
166. Ευγένιος, [είς των πέντε Μαρτύρων των εν Ανατολή] - 13/12
167. Εύγραφος Μάρτυς - 10/12
168. Ευδοκία βασίλισσα - 13/08
169. Ευδοκία Οσιομάρτυς - 04/08
170. Ευδοκία Οσιομάρτυς η Σαμαρείτις - 01/03
171. Ευδοκία Οσιομάρτυς, η του λειψάνου αυτής ανακομιδή - 04/08
172. Ευδόκιμος Άγιος - 31/07
173. Ευδοξία Μάρτυς θυγάτηρ Αθανασίας - 31/01
174. Ευδόξιος Μάρτυς - 06/09
175. Ευδόξιος Μάρτυς - 02/11
176. Ευέλπιστος Μάρτυς - 01/06
177. Ευθαλία Παρθενομάρτυς - 02/03
178. Ευθασία Μάρτυς - 12/01
179. Ευθύμιος Ιερομάρτυς Επίσκοπος Σάρδεων - 26/12
180. Ευθύμιος νέος Οσιομάρτυς - 22/03
181. Ευθύμιος νέος Οσιομάρτυς ο εκ Δημιτζάνης - 01/05
182. Ευθύμιος Οσιομάρτυς ο Βατοπαιδινός - 04/01
183. Ευθύμιος Όσιος ο Κτίτωρ της Μονής του Δοχειαρίου - 09/11
184. Ευθύμιος Όσιος ο Κτίτωρ της των Ιβήρων Μονής - 13/05
185. Ευθύμιος Όσιος ο Μέγας - 20/01
186. Ευθύμιος Όσιος ο νέος - 04/01
187. Ευθύμιος Όσιος ο νέος ο εν Θεσσαλονίκη - 14/10
188. Ευϊλάσιος Μάρτυς ο μετά Φαύστης - 06/02
189. Ευκαρπίων Μάρτυς ο εν Νικομηδεία - 18/03
190. Εύκλεος, είς των Εννέα Μαρτύρων των εν Πέργη - 01/08
191. Ευκράτης Οσιομάρτυς - 21/10
192. Ευλάλιος Ιεράρχης - 30/08
193. Ευλαμπία Μάρτυς - 10/10
194. Ευλάμπιος Μάρτυς - 05/03
195. Ευλάμπιος Μάρτυς - 03/07
196. Ευλάμπιος Μάρτυς - 10/10
197. Ευλόγιος Αρχιεπίσκοπος Αλεξανδρείας - 13/02
198. Ευλόγιος Μάρτυς - 05/03
199. Ευλόγιος ο ξενοδόχος - 27/04
200. Ευλόγιος Πατριάρχης Αντιοχείας - 13/06
201. Ευμένιος Επίσκοπος Γορτύνης - 18/09
202. Ευνίκη Μάρτυς - 28/10
203. [Ευνικιανός, είς των Δέκα Μαρτύρων των εν Κρήτη] - 23/12
204. Ευνοϊκός Μάρτυς, είς των Τεσσαράκοντα - 09/03
205. [Εύοδος Απόστολος εκ των Εβδομήκοντα] - 04/01
206. Εύοδος Απόστολος εκ των Εβδομήκοντα - 07/09
207. Εύοδος Μάρτυς - 01/09
208. Εύπλος Μάρτυς - 30/05
209. Εύπλος Μεγαλομάρτυς - 11/08
210. [Εύπορος, είς των Δέκα Μαρτύρων των εν Κρήτη] - 23/12
211. Ευπραξία Οσία - 25/07
212. Ευπρέπιος Μάρτυς αδελφός Αναργύρων - 17/10
213. Ευπρέπιος ο Ομολογητής μαθητής του Αγίου Μαξίμου - 20/09
214. Εύρεσις λειψάνων εν τοις Ευγενίου - 22/02
215. Εύρεσις της τιμίας κεφαλής του Προδρόμου - 24/02
216. Εύρεσις της τιμίας κεφαλής του Προδρόμου - 25/05
217. Εύρεσις του λειψάνου του Αγίου Ακακίου - 15/09
218. Εύρεσις του λειψάνου του Πρωτομάρτυρος Στεφάνου - 15/09
219. Εύρεσις του Τιμίου Σταυρού - 06/03
220. Εύρεσις του Τιμίου Σταυρού - 06/03
221. Εύρεσις των λειψάνων Μαξίμου, Δάδα και Κυντιλλιανού - 02/08
222. Εύρεσις των λειψάνων Μηνά του Καλλικελάδου - 17/02
223. Εύρεσις των λειψάνων του Αγίου Βασιλέως Επισκόπου Αμασείας - 30/04
224. Εύρεσις των Τιμίων Ήλων - 06/03
225. Εύρεσις των Τιμίων Ήλων - 06/03
226. Εύρεσις των τιμίων λειψάνων Ιωάννου του Αναργύρου - 28/06
227. Εύρεσις των τιμίων λειψάνων Κύρου του Αναργύρου - 28/06
228. Ευσέβιος Διάκονος και Μάρτυς - 04/10
229. Ευσέβιος Διάκονος και Μάρτυς - 19/10
230. Ευσέβιος Ιερομάρτυς - 07/10
231. Ευσέβιος Ιερομάρτυς Σαμοσάτων - 22/06
232. Ευσέβιος Μάρτυς - 20/01
233. Ευσέβιος Μάρτυς - 29/04
234. Ευσέβιος Μάρτυς - 31/05
235. Ευσέβιος Μάρτυς - 21/09
236. Ευσέβιος Μάρτυς - 21/09
237. Ευσέβιος Μάρτυς ο συν τω Γεωργίω - 24/04
238. Ευσέβιος Οσιομάρτυς - 28/11
239. Ευσέβιος Όσιος - 23/01
240. Ευσέβιος Όσιος - 15/02
241. Ευσεβιώτης Μάρτυς - 27/05
242. Ευσεβωνάς, είς των Επτά Μακκαβαίων - 01/08
243. Ευσίγνιος Μάρτυς - 05/08
244. Ευστάθιος Αρχιεπίσκοπος Αντιοχείας της μεγάλης - 21/02
245. Ευστάθιος Ιερομάρτυς - 07/07
246. Ευστάθιος Μάρτυς - 20/11
247. Ευστάθιος Μάρτυς ο εν Αγκύρα - 28/07
248. Ευστάθιος Μάρτυς ο Ρωμαίος - 28/09
249. Ευστάθιος Μεγαλομάρτυς - 20/09
250. Ευστάθιος Ομολογητής Επίσκοπος Κίου της Βιθυνίας - 29/03
251. Ευστολία Οσία - 09/11
252. Ευστόχιος Μάρτυς - 23/06
253. Ευστόχιος Μάρτυς - 15/11
254. Ευστράτιος Όσιος ο Θαυματουργός - 09/01
255. Ευστράτιος, [είς των πέντε Μαρτύρων των εν Ανατολή] - 13/12
256. Εύσχημος Ομολογητής Επίσκοπος Λαμψάκων - 14/03
257. Ευτροπία Μάρτυς - 30/10
258. Ευτροπία Οσιομάρτυς - 25/06
259. Ευτρόπιος Μάρτυς - 03/03
260. Ευτυχής Ιερομάρτυς Επίσκοπος Μελιτινής - 28/05
261. Ευτυχής Ιερομάρτυς μαθητής του Θεολόγου Ιωάννου - 24/08
262. Ευτυχής Μάρτυς, είς των Τεσσαράκοντα - 09/03
263. Ευτυχιανός Μάρτυς - 17/08
264. Ευτυχιανός Μάρτυς - 19/08
265. Ευτυχιανός Μάρτυς - 02/09
266. Ευτύχιος Ιερομάρτυς - 21/04
267. Ευτύχιος Μάρτυς - 20/01
268. Ευτύχιος Μάρτυς - 02/09
269. Ευτύχιος Μάρτυς - 19/12
270. Ευτύχιος Μάρτυς, είς των Τεσσαράκοντα - 09/03
271. Ευτύχιος Όσιος - 27/03
272. Ευτύχιος Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως - 06/04
273. Ευτυχίς θυγάτηρ Φιλίππου - 04/09
274. Ευφημία Αγία - 16/05
275. Ευφημία Μάρτυς - 20/03
276. Ευφημία Μάρτυς - 19/11
277. Ευφημία Μάρτυς - 22/11
278. Ευφημία Μάρτυς η μετά Χρυσάνθου - 04/01
279. Ευφημία Μεγαλομάρτυς - 11/07
280. Ευφημία Μεγαλομάρτυς - 16/09
281. Ευφρασία Μάρτυς - 19/01
282. Ευφρασία Μάρτυς - 20/03
283. Ευφρασία Μάρτυς - 18/05
284. Ευφρασία Παρθενομάρτυς - 18/05
285. Ευφράσιος Επίσκοπος Ιωνοπόλεως - 17/07
286. Ευφράσιος Μάρτυς, είς εκ των Επτά πρώην ληστών - 29/04
287. [Ευφράσιος Μάρτυς, είς εκ των Επτά πρώην ληστών] - 29/04
288. Ευφροσύνη Οσία θυγάτηρ Παφνουτίου - 25/09
289. Ευφρόσυνος Μάρτυς - 06/03
290. Ευφρόσυνος Όσιος ο μάγειρος - 11/09
291. Ευψύχιος Μάρτυς - 07/09
292. Ευψύχιος Μάρτυς - 05/11
293. Ευψύχιος Μάρτυς ο εν Καισαρεία - 09/04
294. Εφραίμ Ιερομάρτυς Επίσκοπος Χερσώνος - 07/03
295. Εφραίμ Όσιος ο Σύρος - 28/01
296. Εφραίμ Πατριάρχης Αντιοχείας - 07/03