Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
21/07 - Ευγενίου Μάρτυρος.
* O Άγιος Mάρτυς Eυγένιος ξίφει τελειούται.
 
* Γενναιότητος εύγε της Eυγενίου!
Oς ευγενώς στάς πλήττεται κατ’ αυχένος.
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Γ´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)