Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
1. Οζίας Βασιλεύς - 19/12
2. Ολβιανός Ιερομάρτυς Επίσκοπος Ανέου - 29/05
3. Ολβιανός Όσιος - 25/05
4. Ολδά Προφήτις - 10/04
5. [Ολυμπάς Απόστολος εκ των Εβδομήκοντα] - 04/01
6. Ολυμπάς Απόστολος εκ των Εβδομήκοντα - 10/11
7. Ολυμπιάς Οσία - 25/07
8. Ολυμπιοδώρα Μάρτυς - 31/12
9. [Ονήσιμος Απόστολος εκ των Εβδομήκοντα] - 04/01
10. Ονήσιμος Απόστολος εκ των Εβδομήκοντα - 15/02
11. Ονήσιμος Απόστολος εκ των Εβδομήκοντα - 22/11
12. Ονήσιμος Αρχιεπίσκοπος Εφέσου - 01/12
13. Ονήσιμος Μάρτυς - 06/07
14. Ονήσιμος Όσιος - 14/07
15. [Ονησιφόρος Απόστολος εκ των Εβδομήκοντα] - 04/01
16. Ονησιφόρος Απόστολος εκ των Εβδομήκοντα - 07/09
17. Ονησιφόρος Μάρτυς - 09/11
18. Ονούφριος νέος Οσιομάρτυς ο εν Χίω - 04/01
19. Ονούφριος Όσιος ο Αιγύπτιος - 12/06
20. Οπτασία Κοσμά Μοναχού - 05/10
21. Ορέντιος Μάρτυς - 25/06
22. Ορέστης Μάρτυς - 10/11
23. Ορέστης, [είς των πέντε Μαρτύρων των εν Ανατολή] - 13/12
24. Όροψις Μάρτυς - 22/08
25. Ορτίσιος Όσιος - 15/06
26. Όρωνος Μάρτυς ο συν τη Λουκία - 06/07
27. Όρωνος Μάρτυς ο συν τη Λουκία - 06/07
28. Όσιος Επίσκοπος Κουδρούβης - 27/08
29. Ουαλεντίνα Μάρτυς - 18/07
30. Ουαλεντίνα Παρθενομάρτυς - 10/02
31. Ουαλεντίνος Μάρτυς - 24/10
32. Ουάλης Μάρτυς - 16/02
33. Ουάλης Μάρτυς, είς των Τεσσαράκοντα - 09/03
34. Ουαλλεριανός Μάρτυς - 21/01
35. Ουαλλεριανός Μάρτυς - 04/05
36. Ουαλλερίνος Μάρτυς - 25/10
37. Ουαλλερίνος Μάρτυς - 29/11
38. Ουαλλέριος Επίσκοπος - 11/11
39. Ουαλλέριος Μάρτυς - 23/04
40. Ουαλλέριος Μάρτυς - 13/09
41. Ουαλλέριος Μάρτυς - 25/10
42. Ουαλλέριος Μάρτυς, είς των Τεσσαράκοντα - 09/03
43. Ούαρος Μάρτυς - 19/10
44. Ούαρος Μάρτυς ο εν Αιγύπτω - 25/10
45. Ουΐκτωρ Μάρτυς - 31/01
46. Ουΐκτωρ Μάρτυς - 05/04
47. Ουϊκτωρίνος Μάρτυς - 31/01
48. Ουϊκτωρίνος Μάρτυς - 05/04
49. Ουΐρκας, είς των Εικοσιέξ Μαρτύρων των εν Γοτθία - 26/03
50. Ουϊρκώ, μία των Εικοσιέξ Μαρτύρων των εν Γοτθία - 26/03
51. Ουλκιανός Όσιος - 28/06
52. [Ουρβανός Απόστολος εκ των Εβδομήκοντα] - 04/01
53. Ουρβανός Απόστολος εκ των Εβδομήκοντα - 31/10
54. Ουρβανός Επίσκοπος Μακεδονίας - 29/11
55. Ουρβανός Μάρτυς - 23/06
56. Ουρβανός Μάρτυς - 05/09
57. Ουρπασιανός Μάρτυς - 09/03
58. Ουρσίκιος Μάρτυς - 14/08