Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
1. Σαβαΐνος Μάρτυς - 30/01
2. Σάββας Αρχιεπίσκοπος Σερβίας - 14/01
3. Σάββας Μάρτυς - 29/03
4. Σάββας Μάρτυς - 01/05
5. Σάββας Μάρτυς - 31/10
6. Σάββας Μάρτυς ο στρατηλάτης - 18/04
7. Σάββας Μάρτυς ο στρατηλάτης - 24/04
8. Σάββας Μάρτυς ο στρατηλάτης - 29/10
9. Σάββας Νεομάρτυς ο Νιγδελής - 12/11
10. Σάββας Όσιος ο Ηγιασμένος - 05/12
11. Σαββάτιος Μάρτυς - 19/09
12. Σαβέλ Μάρτυς - 17/06
13. Σαβινιανός Μάρτυς - 25/09
14. Σαβίνος Επίσκοπος - 15/10
15. Σαβίνος Μάρτυς - 25/10
16. Σαβίνος Μάρτυς ο Αιγύπτιος - 16/03
17. Σαβίνος Όσιος - 16/10
18. Σαβώριος Μάρτυς - 20/11
19. Σαδώθ Ιερομάρτυς - 19/10
20. Σαδώκ Δίκαιος - 19/12
21. Σαδώκ Επίσκοπος και Μάρτυς - 20/02
22. Σάις Μάρτυς - 05/01
23. Σακερδώς Μάρτυς, είς των Τεσσαράκοντα - 09/03
24. Σάκτος Μάρτυς - 25/07
25. Σάλα Δίκαιος - 19/12
26. Σαλαθιήλ Βασιλεύς - 19/12
27. Σαλαμάνης Όσιος - 23/01
28. Σαλμών Δίκαιος - 19/12
29. Σαλώμη η Μυροφόρος - 03/08
30. Σαλωνάς Μάρτυς ο Ρωμαίος - 23/05
31. Σαμέας Προφήτης - 08/01
32. Σαμουήλ Μάρτυς ο Αιγύπτιος - 16/02
33. Σαμουήλ Προφήτης - 20/08
34. Σαμουήλ Προφήτης - 19/12
35. Σαμψών ο ξενοδόχος - 27/06
36. Σαμωνάς Μάρτυς - 15/11
37. Σαραπάβων Μάρτυς ο βουλευτής - 06/09
38. Σαραπίνος Μάρτυς - 31/01
39. Σαραφθία Δικαία - 19/12
40. Σάρβηλος Μάρτυς - 04/09
41. Σάρβηλος Μάρτυς - 28/10
42. Σάρβηλος Μάρτυς ο της Βεβαίας αδελφός - 29/01
43. Σαρματάς Όσιος - 30/08
44. Σάρρα Δικαία - 19/12
45. Σάρρα Οσία - 13/07
46. Σατορνίλος Μάρτυς - 01/02
47. Σατορνίνος Μάρτυς - 12/02
48. Σατορνίνος Μάρτυς - 07/05
49. Σατορνίνος Μάρτυς - 22/06
50. Σατορνίνος Μάρτυς - 07/07
51. Σατορνίνος Μάρτυς, είς εκ των Επτά πρώην ληστών - 29/04
52. [Σατορνίνος Μάρτυς, είς εκ των Επτά πρώην ληστών] - 29/04
53. [Σατορνίνος, είς των Δέκα Μαρτύρων των εν Κρήτη] - 23/12
54. Σάτυρος Μάρτυς - 01/02
55. [Σάτυρος Μάρτυς ο συν τη Λουκία] - 06/07
56. Σάτυρος Μάρτυς ο συν τη Λουκία - 06/07
57. Σεβαστιανή Μάρτυς - 24/10
58. Σεβαστιανή Οσία - 07/06
59. Σεβαστιανός Μάρτυς - 26/02
60. Σεβαστιανός Μάρτυς - 26/02
61. Σεβαστιανός Μάρτυς - 18/12
62. Σεβηριανός Μάρτυς - 20/04
63. Σεβηριανός Μάρτυς - 22/08
64. Σεβηριανός Μάρτυς, είς των Τεσσαράκοντα - 09/03
65. Σεβηριανός Μεγαλομάρτυς - 09/09
66. Σεβήρος Μάρτυς - 20/08
67. Σεβήρος Μάρτυς - 08/09
68. Σεβήρος Μάρτυς - 03/11
69. Σεΐμβλας, είς των Εικοσιέξ Μαρτύρων των εν Γοτθία - 26/03
70. Σεισμού Ανάμνησις - 25/09
71. Σεισμού Μνήμη - 26/01
72. Σεισμού Μνήμη - 17/03
73. Σεισμού Μνήμη - 16/08
74. Σεισμού Μνήμη - 26/10
75. Σεισμού Μνήμη - 06/12
76. Σεισμού Μνήμη - 14/12
77. Σεκούνδος Μάρτυς - 01/02
78. Σεκούνδος Μάρτυς - 28/12
79. Σέλευκος Μάρτυς - 23/05
80. Σέλευκος Μάρτυς - 13/09
81. Σέλευκος Μάρτυς - 31/10
82. Σέλευκος Μάρτυς - 03/12
83. Σέλευκος Μάρτυς ο μετά του Παμφίλου - 16/02
84. Σεληνιάς Μάρτυς, μία των Δέκα εν Αιγύπτω - 05/06
85. Σεννούφιος Όσιος ο Σημειοφόρος - 25/03
86. Σεπτεμίνος Μάρτυς - 16/04
87. Σεπτιμίνος Μάρτυς - 30/08
88. Σεραπίων Μάρτυς - 05/04
89. Σεραπίων Μάρτυς - 24/05
90. Σεραπίων Μάρτυς - 18/08
91. Σεραπίων Μάρτυς - 13/09
92. Σεραπίων Μάρτυς ο νέος - 12/07
93. Σεραπίων Όσιος - 21/03
94. Σεραφείμ νέος Ιερομάρτυς Επίσκοπος Φαναρίου - 04/12
95. Σέργιος Άγιος ο συστησάμενος την του Νικητιάτου - 28/06
96. Σέργιος Ιερομάρτυς - 28/11
97. Σέργιος Μάρτυς - 02/01
98. Σέργιος Μάρτυς - 07/10
99. Σέργιος Μάρτυς τριβούνος - 24/05
100. Σέργιος Ομολογητής - 13/05
101. Σέργιος Όσιος - 12/08
102. Σέριδος Όσιος - 13/08
103. Σερίνος Μάρτυς ο συν τη Λουκία - 06/07
104. [Σερίνος Μάρτυς ο συν τη Λουκία] - 06/07
105. Σερούχ Δίκαιος - 19/12
106. Σηθ Δίκαιος - 19/12
107. Σημ Δίκαιος - 19/12
108. Σίγητζας, είς των Εικοσιέξ Μαρτύρων των εν Γοτθία - 26/03
109. [Σίλας Απόστολος εκ των Εβδομήκοντα] - 04/01
110. Σίλας Απόστολος εκ των Εβδομήκοντα - 30/07
111. [Σίλας] Σίλος Επίσκοπος της Περσίδος - 26/11
112. Σιλβανός Ιερομάρτυς - 14/10
113. Σιλβανός Μάρτυς - 05/11
114. Σίλβεστρος Μάρτυς - 01/03
115. Σίλβεστρος Πάπας Ρώμης - 02/01
116. Σίλος [Σίλας] Επίσκοπος της Περσίδος - 26/11
117. [Σιλουανός Απόστολος εκ των Εβδομήκοντα] - 04/01
118. Σιλουανός Απόστολος εκ των Εβδομήκοντα - 30/07
119. Σιλουανός Επίσκοπος και Μάρτυς - 29/01
120. Σιλουανός Μάρτυς - 06/02
121. Σιλουανός Μάρτυς - 10/07
122. Σίμων Μάρτυς - 03/02
123. Σίμων ο Ζηλωτής [Ναθαναήλ] Απόστολος εκ των Δώδεκα - 10/05
124. Σίμων ο Ζηλωτής [Ναθαναήλ] Απόστολος εκ των Δώδεκα - 30/06
125. [Σίμων ο Ζηλωτής] Ναθαναήλ Απόστολος, η προς Χριστόν γνώρισις - 22/04
126. Σίμων Όσιος - 25/06
127. Σίμων Όσιος ο Μυροβλήτης ο κτίτωρ της Μονής Σιμωνόπετρας - 28/12
128. Σισίνιος Ιερομάρτυς - 22/11
129. Σισίνιος Μάρτυς - 26/08
130. Σισίνιος Μάρτυς, είς των Τεσσαράκοντα - 09/03
131. Σισίνιος Όσιος - 27/07
132. Σισίνιος Όσιος Ομολογητής - 23/11
133. Σισίνιος Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως - 11/10
134. Σισώης Όσιος ο Μέγας - 06/07
135. Σιώνιος Μάρτυς - 22/01
136. Σμάραγδος Μάρτυς, είς των Τεσσαράκοντα - 09/03
137. Σόλεβ Μάρτυς ο Αιγύπτιος - 05/08
138. Σολομονή, μήτηρ των Επτά Μακκαβαίων - 01/08
139. Σολομών Αρχιεπίσκοπος Εφέσου - 02/12
140. Σολομών Προφήτης - 19/12
141. Σολόχων Αρχιεπίσκοπος Εφέσου - 01/12
142. Σολόχων Μάρτυς - 17/05
143. Σουηρίλλας, είς των Εικοσιέξ Μαρτύρων των εν Γοτθία - 26/03
144. Σουμανίτις Δικαία - 19/12
145. Σοφία η Θαυματουργός - 18/12
146. Σοφία Μάρτυς - 17/09
147. Σοφία Μάρτυς - 18/09
148. Σοφία Μάρτυς η ιάτραινα - 22/05
149. Σοφία Οσία η εξ Αίνου - 04/06
150. Σοφονίας Προφήτης - 03/12
151. Σπεράτος Μάρτυς - 17/07
152. Σπυρίδων Επίσκοπος Τριμυθούντος - 12/12
153. Σταμάτιος Νεομάρτυς ο εκ Βόλου - 16/08
154. Σταυρού εις το παλάτιον ανακομιδή - 14/08
155. Σταυρού προεόρτια, ήτοι η από του παλατίου εξέλευσις αυτού εις την Πόλιν - 31/07
156. Σταυρού του εν ουρανώ φανέντος ανάμνησις - 07/05
157. Σταυρού Ύψωσις - 14/09
158. [Στάχυς Απόστολος εκ των Εβδομήκοντα] - 04/01
159. Στάχυς Απόστολος εκ των Εβδομήκοντα - 31/10
160. Στάχυς Απόστολος εκ των Εβδομήκοντα - 14/11
161. [Στεφανάς Απόστολος εκ των Εβδομήκοντα] - 04/01
162. Στεφανάς Απόστολος εκ των Εβδομήκοντα - 15/06
163. Στεφανίς Μάρτυς - 11/11
164. Στέφανος Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως - 18/07
165. Στέφανος Ιερομάρτυς Πάπας Ρώμης - 03/08
166. Στέφανος Μάρτυς - 08/02
167. Στέφανος Μάρτυς - 24/05
168. Στέφανος Μάρτυς - 21/10
169. Στέφανος Μάρτυς - 25/10
170. Στέφανος Μάρτυς - 31/10
171. Στέφανος Μάρτυς - 22/11
172. Στέφανος ο εν Πλακιδιαναίς Άγιος - 11/01
173. Στέφανος ο νέος Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως - 18/05
174. Στέφανος ο Ομολογητής ο νέος - 28/11
175. Στέφανος ο Πρωτομάρτυς - 27/12
176. Στέφανος ο Πρωτομάρτυς, η ανακομιδή του λειψάνου αυτού - 02/08
177. Στέφανος ο Πρωτομάρτυς, η εύρεσις του λειψάνου αυτού - 15/09
178. Στέφανος ο συστησάμενος το γερωκομείον του Αρματίου - 27/02
179. Στέφανος Όσιος - 12/08
180. Στέφανος Όσιος και Ομολογητής Ηγούμενος Τριγλίας - 26/03
181. Στέφανος Όσιος νεολαμπής ο εν τω Αντίπα - 09/12
182. Στέφανος Όσιος ο Θαυματουργός - 31/03
183. Στέφανος Όσιος ο κτίσας την του Χηνολάκκου - 14/01
184. Στέφανος Όσιος ο Πρεσβύτερος - 07/06
185. Στέφανος Όσιος Σαββαΐτης - 13/07
186. Στέφανος Όσιος Σαββαΐτης και Επίσκοπος - 28/10
187. Στρατήγιος Μάρτυς - 19/08
188. Στρατονίκη Μάρτυς - 31/10
189. Στρατόνικος Μάρτυς - 13/01
190. Στρατόνικος Μάρτυς - 04/03
191. Στρατόνικος Μάρτυς - 17/08
192. Στρατόνικος Μάρτυς - 30/09
193. Στράτων Μάρτυς - 17/08
194. Στράτων Μάρτυς - 13/09
195. Στυλιανός Όσιος - 26/11
196. Στυράκιος Μάρτυς - 08/08
197. Συγκλητική Οσία - 05/01
198. Σύλας, είς των Εικοσιέξ Μαρτύρων των εν Γοτθία - 26/03
199. Σύλληψις της Αγίας Άννης - 09/12
200. Σύλληψις του Τιμίου Προδρόμου - 23/09
201. Συμεήθης Μάρτυς - 29/03
202. Συμεών Θεοφόρος και Ομολογητής - 20/11
203. Συμεών Ιερομάρτυς Επίσκοπος Περσίας - 17/04
204. Συμεών Ιερομάρτυς συγγενής του Κυρίου - 27/04
205. Συμεών Μάρτυς - 16/05
206. Συμεών Νεομάρτυς ο Τραπεζούντιος - 14/08
207. Συμεών ο Θεοδόχος - 03/02
208. Συμεών Όσιος - 04/04
209. Συμεών Όσιος ο Ηγούμενος της Φιλοθέου Μονής - 19/04
210. Συμεών Όσιος ο Θαυμαστορείτης - 24/05
211. Συμεών Όσιος ο κτίτωρ του Χιλανταρίου - 13/02
212. Συμεών Όσιος ο Μεταφραστής - 09/11
213. Συμεών Όσιος ο νέος Θεολόγος - 12/03
214. Συμεών Όσιος ο Παλαιός - 26/01
215. Συμεών Όσιος ο σαλός - 21/07
216. Συμεών Όσιος ο Στυλίτης - 01/09
217. Συμεών Πατριάρχης - 19/12
218. Σύναξις Ακακίου Μάρτυρος εν τω Επτασκάλω - 21/07
219. Σύναξις Αρχαγγέλου Γαβριήλ - 26/03
220. Σύναξις Αρχαγγέλου Γαβριήλ - 13/07
221. Σύναξις Αρχαγγέλου Γαβριήλ εν τω Άδειν - 11/06
222. Σύναξις Ελευθερίου Ιερομάρτυρος πλησίον του Ξηρολόφου - 21/07
223. Σύναξις Θεοτόκου εν τοις Αρματίου - 21/07
224. Σύναξις Θεοτόκου εν τοις Αρματίου - 17/08
225. Σύναξις Θεοτόκου εν τω Πυρσώ - 22/08
226. Σύναξις Θεοτόκου εν τω Σωσθενείω - 08/06
227. Σύναξις Θεοτόκου πέραν εν τοις Μαρανακίου - 15/06
228. Σύναξις Θεοτόκου πέραν εν τω Παγιδίω - 26/07
229. Σύναξις Ιωάννου του Θεολόγου εν τοις Βιάτου - 10/07
230. Σύναξις Ιωάννου του Θεολόγου εν τοις Διακονίσσης - 15/02
231. Σύναξις Μάμαντος, Παχωμίου, Ιλαρίωνος, Δημητρίωνος, Δάνακος, Μεσίρου, Θερινού, Δονάτου και Βαρβάρου Αγίων - 06/05
232. Σύναξις Μιχαήλ Αρχαγγέλου εν τω Σωσθενείω - 08/06
233. Σύναξις Μιχαήλ Αρχαγγέλου πλησίον του Αγίου Ιουλιανού εν τω Φόρω - 18/06
234. Σύναξις της Αγίας Ειρήνης - 21/01
235. Σύναξις της αγίας κόνεως της εκπορευομένης εκ του τάφου του Ιωάννου του Θεολόγου - 08/05
236. Σύναξις Τιμίου Προδρόμου - 07/01
237. Σύναξις Τιμίου Προδρόμου εν τοις Ολύμπου - 23/07
238. Σύναξις των Εννέα Ταγμάτων - 08/11
239. Σύναξις των Μυρίων Αγγέλων - 11/01
240. Συνεσίου Κυρήνης Διήγησις - 27/06
241. Συνετός Μάρτυς - 22/02
242. Συνετός Μάρτυς - 12/12
243. Σύνοδοι έξ - 16/07
244. Σύνοδος Δευτέρα - 22/05
245. Σύνοδος Εβδόμη - 11/10
246. Σύνοδος Έκτη - 14/09
247. Σύνοδος Πέμπτη - 25/07
248. Σύνοδος Τετάρτη - 11/07
249. Σύνοδος Τρίτη - 09/09
250. Σχίνων Μάρτυς - 23/12
251. Σώζων Άγιος ο εκ Νικομηδείας - 07/08
252. Σώζων Μάρτυς - 07/09
253. Σωκράτης Ιερομάρτυς - 21/10
254. Σωκράτης Μάρτυς - 19/04
255. Σωκράτης Οσιομάρτυς - 28/11
256. Σωπάτρα Οσία - 09/11
257. Σωσάννα Δικαία - 19/12
258. Σωσάννα Μάρτυς - 24/05
259. Σωσάννα Μάρτυς - 07/06
260. Σωσάννα Οσιομάρτυς - 15/12
261. Σωσθένης Μάρτυς - 16/09
262. [Σωσθένης ο και Κρίσπος καλούμενος, Απόστολος εκ των Εβδομήκοντα] - 04/01
263. Σωσθένης ο και Κρίσπος καλούμενος, Απόστολος εκ των Εβδομήκοντα - 08/12
264. Σωσίθεος Μάρτυς - 09/12
265. [Σωσίπατρος Απόστολος εκ των Εβδομήκοντα] - 04/01
266. Σωσίπατρος Απόστολος εκ των Εβδομήκοντα - 29/04
267. Σωσίπατρος Απόστολος εκ των Εβδομήκοντα - 10/11
268. Σώσσος Διάκονος και Μάρτυς - 21/04
269. Σωτήριχος Μάρτυς - 24/10
270. Σωφρόνιος Αρχιεπίσκοπος Ιεροσολύμων - 11/03
271. Σωφρόνιος Επίσκοπος Κύπρου - 08/12
272. Σωφρόνιος Μάρτυς - 01/03
273. Σωφρόνιος Όσιος - 18/08