Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
11/01 - Στεφάνου του εν Πλακιδιαναίς, Θεοδώρου και Αγαπίου.
Μνήμη του Aγίου Στεφάνου του εν Πλακιδιαναίς, και του Aγίου Θεοδώρου, και Aγαπίου του Aρχιμανδρίτου.
 
+ Oι τρεις Τριάδος νυν παρίστανται θρόνω,
Την γην λιπόντες και κατοικούντες πόλον1.
 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
1. Περιττώς γράφεται εδώ παρά τοις Μηναίοις η μνήμη του Aγίου Aποστόλου Μάρκου πλησίον του Ταύρου, ήτοι Μάρκου του Ευαγγελιστού. Aύτη γαρ τελείται κατά την εικοστήν πέμπτην Aπριλλίου. Ομοίως και η μνήμη της Oσίας Ευπραξίας. Aύτη γαρ εορτάζεται κατά την εικοστήν πέμπτην Ιουλίου. Όπου και το Συναξάριον αυτής γράφεται.
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Β´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)