Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
1. Ναασσών Δίκαιος - 19/12
2. Ναζάριος Μάρτυς - 14/10
3. Νάθαν Προφήτης - 19/12
4. Νάθαν Προφήτης - 26/12
5. Ναθαναήλ Όσιος - 27/11
6. [Ναθαναήλ] Σίμων ο Ζηλωτής Απόστολος εκ των Δώδεκα - 10/05
7. [Ναθαναήλ] Σίμων ο Ζηλωτής Απόστολος εκ των Δώδεκα - 30/06
8. Ναθαναήλ [Σίμων ο Ζηλωτής] Απόστολος, η προς Χριστόν γνώρισις - 22/04
9. Νάννος ή Ιωάννης Νεομάρτυς ο Θεσσαλονικεύς - 29/05
10. Ναούμ Θαυματουργός ο ιεροκήρυξ Βουλγαρίας - 23/12
11. Ναούμ Προφήτης - 01/12
12. [Νάρκισσος Απόστολος εκ των Εβδομήκοντα] - 04/01
13. Νάρκισσος Απόστολος εκ των Εβδομήκοντα - 31/10
14. Νάρκισσος Πατριάρχης Ιεροσολύμων - 07/08
15. Ναρσής Μάρτυς - 29/03
16. Ναρσής Μάρτυς - 09/11
17. Ναρσής Μάρτυς - 09/12
18. Ναταλία Μάρτυς η του Αγίου Αδριανού σύζυγος - 26/08
19. Νατάλιος Μάρτυς - 30/05
20. Ναυκράτιος Όσιος - 08/06
21. Ναχώρ Δίκαιος - 19/12
22. Νεανίσκος Μάρτυς - 10/06
23. Νέαρχος Μάρτυς - 22/04
24. Νέαρχος Μάρτυς φίλος Πολυεύκτου - 09/01
25. [Νέας Μάρτυς ο συν τη Λουκία] - 06/07
26. Νέας Μάρτυς ο συν τη Λουκία - 06/07
27. Νείλος Ιερομάρτυς - 17/09
28. Νείλος Όσιος Αγιορείτης ο Μυροβλύτης - 12/11
29. Νείλος Όσιος ο Ασκητής - 12/11
30. Νεκτάριος νέος Όσιος ο Καρεώτης - 05/12
31. Νεκτάριος Όσιος κτίτωρ της του Βαρλαάμ - 17/05
32. Νεκτάριος Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως - 11/10
33. Νέμη Μάρτυς - 31/12
34. Νεονίλλα Μάρτυς - 16/01
35. Νεονίλλα Μάρτυς - 28/10
36. Νεονίλλα Μάρτυς - 30/10
37. Νεόφυτος δούλος Μάρτυς - 22/08
38. Νεόφυτος Μάρτυς - 21/01
39. Νεόφυτος Μάρτυς - 05/05
40. Νεόφυτος Μάρτυς - 11/08
41. Νεόφυτος Μάρτυς - 07/12
42. Νεόφυτος Όσιος Αγιορείτης - 21/01
43. Νεόφυτος Όσιος Κτίτωρ της του Δοχειαρίου Μονής - 09/11
44. Νέρδων Μάρτυς - 24/10
45. Νερσής Μάρτυς - 15/06
46. Νέσταβος Μάρτυς - 21/09
47. Νεστοριανός Μάρτυς - 01/03
48. Νέστωρ Επίσκοπος Τριμυθούντος - 07/03
49. Νέστωρ Μάρτυς - 28/02
50. Νέστωρ Μάρτυς - 02/03
51. Νέστωρ Μάρτυς - 27/10
52. Νέστωρ Μάρτυς ο Πατήρ του Οσιομάρτυρος Κόνωνος - 05/03
53. Νέστωρ Όσιος - 26/04
54. Νεφθαλείμ Πατριάρχης - 19/12
55. Νέων Μάρτυς - 29/04
56. Νέων Μάρτυς - 01/06
57. Νέων Μάρτυς - 28/09
58. Νέων Μάρτυς - 30/10
59. Νέων Μάρτυς ο συν τω Γεωργίω - 24/04
60. Νήσιος Μάρτυς - 27/02
61. Νήφων Κωνσταντινουπόλεως - 11/08
62. Νήφων Όσιος ο εν τω Άθω - 14/06
63. Νίκανδρος Μάρτυς - 08/06
64. Νίκανδρος Μάρτυς - 08/06
65. Νίκανδρος Μάρτυς - 06/11
66. Νίκανδρος Μάρτυς ο εν Αιγύπτω - 15/03
67. Νίκανδρος Μάρτυς, είς των Δέκα εν Αιγύπτω - 05/06
68. Νίκανδρος Μύρων Επίσκοπος και Μάρτυς - 04/11
69. [Νικάνωρ Απόστολος εκ των Εβδομήκοντα] - 04/01
70. Νικάνωρ Απόστολος εκ των Εβδομήκοντα - 28/07
71. Νικάνωρ Όσιος - 07/08
72. Νίκη Μάρτυς - 16/04
73. Νίκη Μάρτυς - 25/04
74. Νικήτας Μάρτυς - 15/09
75. Νικήτας Νεομάρτυς ο Νισύριος - 21/06
76. Νικήτας νέος Μάρτυς - 17/12
77. Νικήτας Ομολογητής Επίσκοπος Απολλωνιάδος - 20/03
78. Νικήτας Όσιος και Ομολογητής Ηγούμενος της Μηδικίου - 03/04
79. Νικήτας Όσιος Ομολογητής - 13/10
80. Νικήτας Όσιος, Κτίτωρ της εν Χίω Νέας Μονής - 20/05
81. Νικήτας Χαρτουλάριος - 08/09
82. Νικηφόρος Ιερομάρτυς - 28/11
83. Νικηφόρος Μάρτυς - 31/01
84. Νικηφόρος Μάρτυς - 08/02
85. Νικηφόρος Μάρτυς - 01/03
86. Νικηφόρος Μάρτυς - 05/04
87. Νικηφόρος Μάρτυς - 20/10
88. Νικηφόρος Μάρτυς - 25/10
89. Νικηφόρος Μάρτυς - 12/11
90. Νικηφόρος Μάρτυς ο αντί Σαπρικίου αθλήσας - 09/02
91. Νικηφόρος Όσιος - 23/10
92. Νικηφόρος Όσιος Αγιορείτης - 04/05
93. Νικηφόρος Όσιος Ηγούμενος της του Μηδικίου - 04/05
94. Νικηφόρος Όσιος ο της Μονής Εφάψεως - 13/05
95. Νικηφόρος Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως - 02/06
96. Νικηφόρος Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως, λειψάνου ανακομιδή - 13/03
97. Νικόδημος Μάρτυς - 02/08
98. Νικόδημος νέος Οσιομάρτυς ο εκ Μετεώρων - 16/08
99. Νικόδημος νέος Οσιομάρτυς ο εν Αλμπασανίω - 11/07
100. Νικόδημος Όσιος ο Αγιορείτης - 11/07
101. [Νικόλαος Άγιος], Εγκαίνια της Νέας Εκκλησίας - 01/05
102. Νικόλαος Αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης - 29/11
103. Νικόλαος Μάρτυς - 07/12
104. Νικόλαος Μάρτυς, είς των Τεσσαράκοντα - 09/03
105. Νικόλαος Μύρων - 06/12
106. Νικόλαος Μύρων, λειψάνου ανακομιδή - 20/05
107. Νικόλαος Νεομάρτυς ο εκ Μετζόβου - 16/05
108. Νικόλαος Νεομάρτυς ο εκ των έξ Μαρμάρων - 12/11
109. Νικόλαος Νεομάρτυς ο εν Μαγνησία - 24/04
110. Νικόλαος Νεομάρτυς ο εν Χίω - 31/10
111. Νικόλαος Νεομάρτυς ο Καραμάνος - 06/12
112. Νικόλαος Νεομάρτυς ο πανταπώλης - 23/09
113. Νικόλαος Οσιομάρτυς ο εν Βουνένη - 09/05
114. Νικόλαος Όσιος ο από στρατιωτών - 24/12
115. Νικόλαος Όσιος ο Στουδίτης - 04/02
116. Νικόλαος Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως - 16/05
117. Νικόλαος Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως - 16/12
118. Νικόστρατος Μάρτυς - 08/07
119. Νίκων Ιερομάρτυς - 23/03
120. Νίκων Μάρτυς - 28/09
121. Νίκων Όσιος ο Μετανοείτε - 26/11
122. Νίρος Μάρτυς - 10/11
123. Νιρσάς Επίσκοπος και Μάρτυς - 20/11
124. Νιτάς Μάρτυς - 28/10
125. Νόννα η μήτηρ του Θεολόγου - 05/08
126. Νόννος Επίσκοπος ο κατηχήσας την Πελαγίαν - 10/11
127. Νόννος Όσιος - 05/12
128. Νουνεχία Μάρτυς - 16/04
129. [Νυμφάς Απόστολος εκ των Εβδομήκοντα] - 04/01
130. Νυμφάς Απόστολος εκ των Εβδομήκοντα - 28/02
131. Νυμφοδώρα Μάρτυς - 10/09
132. Νώε Δίκαιος - 19/12