Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
09/12 - Ναρσή Μάρτυρος του Πέρσου.
O Άγιος Mάρτυς Nαρσής ο Πέρσης ξίφει τελειούται.
 
Πέρσης κάραν σοι Nαρσής Xριστέ προσφέρει,
Kρείττόν γε δώρον σμυρνοχρυσολιβάνου.
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Α´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)