Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
1. Ααρών Προφήτης - 19/12
2. Αββακούμ Προφήτης - 02/12
3. Αββάς Όσιος - 22/11
4. Αβδαίος Μάρτυς ο Επίσκοπος - 05/09
5. Αβδάς ή Αυδάς Μάρτυς - 08/07
6. Αβδιού Προφήτης - 19/11
7. Αβείμ, είς των Επτά Μακκαβαίων - 01/08
8. Άβελ Δίκαιος - 19/12
9. Αβελβούλ υιός Γαμαλιήλ - 02/08
10. Αβέρκιος Μάρτυς - 05/12
11. Αβέρκιος Μάρτυς ο υιός του Αποστόλου Αλφαίου - 26/05
12. Αβέρκιος Όσιος και Ισαπόστολος - 22/10
13. Αβήπας, είς των Εικοσιέξ Μαρτύρων των εν Γοτθία - 26/03
14. Αβιά Βασιλεύς - 19/12
15. Άβιβος Μάρτυς - 29/01
16. Άβιβος Μάρτυς - 29/03
17. Άβιβος Μάρτυς - 15/11
18. Άβιβος Μάρτυς ο εξ Ερμουπόλεως - 13/03
19. Άβιβος Μάρτυς ο νέος - 02/12
20. Αβιούδ Δίκαιος - 19/12
21. Αβούδιμος Μάρτυς - 15/07
22. Αβραάμ Δίκαιος - 09/10
23. Αβραάμ Πατριάρχης - 19/12
24. Αβραάμης Όσιος - 14/02
25. Αβράμιος Επίσκοπος Αρβήλ - 04/02
26. Αβράμιος Μάρτυς - 31/10
27. Αβράμιος Όσιος - 29/10
28. Αβρίκιος Μάρτυς - 28/02
29. Άγαβος Απόστολος εκ των Εβδομήκοντα - 08/04
30. Αγαθάγγελος Μάρτυς - 05/11
31. Αγαθάγγελος Μάρτυς ο συν τω Κλήμεντι - 23/01
32. Αγάθη Μάρτυς - 05/02
33. Αγαθόδωρος Ιερομάρτυς Επίσκοπος Χερσώνος - 07/03
34. Αγαθόδωρος Μάρτυς - 02/02
35. Αγαθόδωρος Μάρτυς - 13/10
36. Αγαθόκλεια Μάρτυς - 17/09
37. Αγαθονίκη Μάρτυς - 13/10
38. Αγαθόνικος Μάρτυς - 22/08
39. Αγαθόπους Μάρτυς - 04/04
40. [Αγαθόπους, είς των Δέκα Μαρτύρων των εν Κρήτη] - 23/12
41. Αγάθων Όσιος - 08/01
42. Αγάθων Πάπας Ρώμης - 20/02
43. Αγάπη Παρθενομάρτυς - 16/04
44. Αγάπη Παρθενομάρτυς - 17/09
45. Αγαπητός Επίσκοπος Σινάου - 18/02
46. Αγαπητός Πάπας Ρώμης - 17/04
47. Αγάπιος Αρχιμανδρίτης - 11/01
48. Αγάπιος Μάρτυς - 01/03
49. Αγάπιος Μάρτυς - 15/03
50. Αγάπιος Μάρτυς - 19/08
51. Αγάπιος Μάρτυς - 02/11
52. Αγάπιος Μάρτυς - 19/11
53. Αγάπιος Μάρτυς - 22/11
54. Αγάπιος Μάρτυς - 03/12
55. Αγάπιος Μάρτυς μαθητής του εν Σικελία Βαβύλα - 24/01
56. Αγάπιος Μάρτυς ο της Βάσσης υιός - 21/08
57. Αγάπιος Μάρτυς ο υιός Ευσταθίου - 20/09
58. Αγάπιος Όσιος Αγιορείτης - 01/03
59. Αγαπίων Μάρτυς - 22/11
60. Αγγαίος Προφήτης - 16/12
61. Αγγελής Νεομάρτυς - 01/09
62. Αγγελής Νεομάρτυς ο εν Χίω - 03/12
63. Άγγελοι Μυρίοι - 11/01
64. Αγγέλων Ταγμάτων εννέα Σύναξις - 08/11
65. Αγγίας Μάρτυς, είς των Τεσσαράκοντα - 09/03
66. Άγια Θεοφάνεια - 06/01
67. Αγία Σορός, Εγκαίνια του εν Βλαχέρναις Ναού - 31/07
68. Αγλάιος Μάρτυς, ο δεσμοφύλαξ των Τεσσαράκοντα - 09/03
69. Αγνάς, είς των Εικοσιέξ Μαρτύρων των εν Γοτθία - 26/03
70. Αγνή Μάρτυς - 14/01
71. Αγνή Μάρτυς - 20/01
72. Αγνή Μάρτυς - 21/01
73. Αγρίππας Μάρτυς - 18/02
74. Αγριππίνα Μάρτυς - 23/06
75. Αδάμ Προπάτωρ - 19/12
76. Αδριανός Μάρτυς - 03/02
77. Αδριανός Μάρτυς - 26/08
78. Αδριανός Μάρτυς ο νέος - 17/04
79. Αδριανός Μάρτυς ο της Ναταλίας σύζυγος - 26/08
80. Αειθαλάς Μάρτυς - 02/09
81. Αειθαλάς Μάρτυς - 03/11
82. Αειθαλάς Μάρτυς - 11/12
83. Αέτιος Μάρτυς, είς των Τεσσαράκοντα - 09/03
84. Αζαρίας Προφήτης - 03/02
85. Αζαρίας, είς των τριών Παίδων εν Καμίνω - 17/12
86. Αζάς Διάκονος Μάρτυς - 10/04
87. Άζης Μάρτυς - 21/10
88. Άζης Μάρτυς ο Θαυματουργός - 19/11
89. Αζώρ Δίκαιος - 19/12
90. Αθανασία Μάρτυς - 31/01
91. Αθανασία Μάρτυς - 02/03
92. Αθανασία Οσία γυνή Ανδρονίκου - 09/10
93. Αθανασία Οσία η Θαυματουργός - 18/04
94. Αθανάσιος Επίσκοπος Κορίνθου - 04/05
95. Αθανάσιος Μάρτυς - 04/01
96. Αθανάσιος Μάρτυς - 13/01
97. Αθανάσιος Μάρτυς - 23/06
98. Αθανάσιος Μάρτυς - 22/08
99. Αθανάσιος Μάρτυς ο από μάγων - 23/04
100. Αθανάσιος Μάρτυς, είς των Τεσσαράκοντα - 09/03
101. Αθανάσιος Νεομάρτυς - 07/01
102. Αθανάσιος Νεομάρτυς - 08/09
103. Αθανάσιος Νεομάρτυς ο από Γκίου - 24/07
104. Αθανάσιος νέος Ιερομάρτυς ο εκ Σπάρτης της Αταλείας - 29/10
105. Αθανάσιος ο Μέγας Αρχιεπίσκοπος Αλεξανδρείας - 18/01
106. Αθανάσιος ο Μέγας, λειψάνου ανακομιδή - 02/05
107. Αθανάσιος Όσιος ο εν τω Άθω - 05/07
108. Αθανάσιος Όσιος ο εν τω Παυλοπετρίω - 22/02
109. Αθανάσιος Όσιος ο Θαυματουργός - 03/06
110. Αθανάσιος Όσιος ο κτίσας την Μονήν του Μετεώρου - 20/04
111. Αθανάσιος Όσιος ο Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως - 28/10
112. Αθηνογένης Ιερομάρτυς - 16/07
113. Αθηνογένης Μάρτυς - 16/07
114. Αθηνόδωρος Μάρτυς - 07/11
115. Αθηνόδωρος Μάρτυς - 07/12
116. Αθηνόδωρος Όσιος - 29/12
117. Αθρέ Όσιος - 08/06
118. Αιδέσιος Μάρτυς - 02/04
119. Αιθέριος Ιερομάρτυς Επίσκοπος Χερσώνος - 07/03
120. Αιθέριος Μάρτυς - 18/06
121. Αιθίοπος η υπό Φιλίππου βάπτισις - 27/08
122. Αιθίοψ Μάρτυς - 29/04
123. Αικατερίνα Μεγαλομάρτυς - 25/11
124. Αιμιλιανός Επίσκοπος Κυζίκου - 08/08
125. Αιμιλιανός Μάρτυς - 18/07
126. Αιμιλιανός Μάρτυς - 11/12
127. Αισία Μάρτυς - 07/06
128. Ακάκιος Επίσκοπος Μελιτινής - 31/03
129. Ακάκιος Επίσκοπος Μελιτινής, η εύρεσις του λειψάνου αυτού - 15/09
130. Ακάκιος Ιερομάρτυς - 24/10
131. Ακάκιος Ιερομάρτυς - 28/11
132. Ακάκιος Μάρτυς - 04/03
133. Ακάκιος Μάρτυς - 07/05
134. Ακάκιος Μάρτυς - 19/05
135. Ακάκιος Μάρτυς - 17/08
136. Ακάκιος Μάρτυς - 25/08
137. Ακάκιος Μάρτυς ο νέος - 28/07
138. Ακάκιος Μάρτυς, είς των Τεσσαράκοντα - 09/03
139. Ακάκιος Μάρτυς, Σύναξις εν τω Επτασκάλω - 21/07
140. Ακάκιος νέος Οσιομάρτυς - 01/05
141. Ακάκιος νέος Όσιος ο Καυσοκαλυβίτης - 12/04
142. Ακάκιος Όσιος ο εν τη Κλίμακι - 26/11
143. Ακεψεής Μάρτυς - 11/12
144. Ακεψιμάς Μάρτυς - 03/11
145. Ακεψιμάς Μάρτυς - 07/12
146. Ακεψιμάς Όσιος - 29/01
147. Ακεψιμάς Όσιος - 03/11
148. Ακίνδυνος Μάρτυς - 20/04
149. Ακίνδυνος Μάρτυς - 22/08
150. Ακίνδυνος Μάρτυς - 02/11
151. Ακόλουθος Μάρτυς - 14/05
152. Ακόλουθος Μάρτυς - 19/05
153. Ακούτιος Ιερομάρτυς - 21/04
154. Ακύλας Απόστολος εκ των Eβδομήκοντα - 13/02
155. [Ακύλας Απόστολος εκ των Εβδομήκοντα] - 04/01
156. Ακύλας Απόστολος εκ των Εβδομήκοντα - 14/07
157. Ακύλας Μάρτυς - 21/01
158. Ακύλας Μάρτυς - 20/03
159. Ακύλας Μάρτυς - 14/07
160. Ακυλίνα Αγία η εν Καμουλιανοίς - 09/08
161. Ακυλίνα Μάρτυς - 07/04
162. Ακυλίνα Μάρτυς - 09/05
163. Ακυλίνα Μάρτυς - 13/06
164. Ακυλίνα Νεομάρτυς - 27/09
165. Αλεξανδρία ή Αλεξάνδρα βασίλισσα - 21/04
166. Αλεξανδρία Μάρτυς - 20/03
167. Αλεξανδρία Παρθενομάρτυς - 18/05
168. Αλεξανδρίων Μάρτυς - 06/07
169. Αλεξανδρίων Πάπας Ρώμης - 16/03
170. Αλέξανδρος Αρχιεπίσκοπος Ιεροσολύμων - 16/05
171. Αλέξανδρος Επίσκοπος Προύσης - 09/06
172. Αλέξανδρος Ιερομάρτυς - 22/10
173. Αλέξανδρος Ιερομάρτυς Αρχιεπίσκοπος Ιεροσολύμων - 12/12
174. Αλέξανδρος Ιερομάρτυς Επίσκοπος Τιβεριανών - 13/05
175. Αλέξανδρος Μάρτυς - 10/04
176. Αλέξανδρος Μάρτυς - 14/05
177. Αλέξανδρος Μάρτυς - 20/05
178. Αλέξανδρος Μάρτυς - 10/06
179. Αλέξανδρος Μάρτυς - 28/09
180. Αλέξανδρος Μάρτυς - 28/09
181. Αλέξανδρος Μάρτυς - 30/10
182. Αλέξανδρος Μάρτυς (1) - 15/03
183. Αλέξανδρος Μάρτυς (2) - 15/03
184. Αλέξανδρος Μάρτυς ο εκ Θεσσαλονίκης - 07/11
185. Αλέξανδρος Μάρτυς ο εν Δριζιπάρω - 25/02
186. Αλέξανδρος Μάρτυς ο εν Κεντουκέλλαις - 14/05
187. Αλέξανδρος Μάρτυς ο εν Κορίνθω - 24/11
188. Αλέξανδρος Μάρτυς ο εν Πίδνη - 14/03
189. Αλέξανδρος Μάρτυς, είς των Τεσσαράκοντα - 09/03
190. Αλέξανδρος Νεομάρτυς ο Θεσσαλονικεύς - 26/05
191. Αλέξανδρος Οσιομάρτυς - 17/12
192. Αλέξανδρος Όσιος Ηγούμενος της των Ακοιμήτων Μονής - 29/12
193. Αλέξανδρος Πάπας Αλεξανδρείας - 29/05
194. Αλέξανδρος Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως - 30/08
195. Αλέξανδρος, είς των Εννέα Μαρτύρων των εν Πέργη - 01/08
196. Αλέξιος Επίσκοπος Βιθυνίας - 10/06
197. Αλέξιος ο άνθρωπος του Θεού - 17/03
198. Αλέξιος, είς των Δέκα Μαρτύρων - 09/08
199. Αλκιβιάδης Μάρτυς - 16/08
200. Αλλάς, μία των Εικοσιέξ Μαρτύρων των εν Γοτθία - 26/03
201. Αλύπιος Μάρτυς - 27/05
202. Αλύπιος Όσιος ο Κιονίτης - 26/11
203. Αλφαίος Διάκονος και Μάρτυς - 18/11
204. Αλφαίος [Ιάκωβος Αλφαίου] Απόστολος εκ των Δώδεκα - 26/05
205. Αλφειός Αναγνώστης και Μάρτυς - 18/12
206. Αλφειός Μάρτυς - 10/05
207. Αλφειός Μάρτυς - 28/09
208. Αλώνιος Όσιος - 04/06
209. Αμβρόσιος Επίσκοπος Μεδιολάνων - 07/12
210. Αμιναδάβ Δίκαιος - 19/12
211. Αμμιανός Μάρτυς - 04/09
212. Αμμούν Διάκονος Μάρτυς - 01/09
213. Αμμούν Όσιος - 04/10
214. Αμμούν Όσιος ο της Νητρίας - 07/12
215. Αμμών Βασιλεύς - 19/12
216. Αμμωνάς Όσιος - 26/01
217. Αμμώνιος Μάρτυς παις ο συν τω Βαβύλα - 04/09
218. Αμμώνιος Όσιος - 10/01
219. Αμμώνιος Όσιος μαθητής του Μεγάλου Αντωνίου - 10/11
220. [Αμπλίας Απόστολος εκ των Εβδομήκοντα] - 04/01
221. Αμπλίας Απόστολος εκ των Εβδομήκοντα - 31/10
222. Αμφιανός Μάρτυς - 02/04
223. Αμφιλόχιος Επίσκοπος Ικονίου - 23/11
224. Αμφιλόχιος Μάρτυς - 27/03
225. Αμών Μάρτυς - 02/09
226. Αμωναθάς Όσιος - 12/12
227. Αμώς Προφήτης - 15/06
228. Ανακαίνισις του Ναού της Θεοτόκου εν τω Νεωρίω - 31/08
229. Ανακομιδή και μετάθεσις του λειψάνου του Οσίου Μαξίμου του Ομολογητού - 13/08
230. Ανακομιδή και μετακομιδή του λειψάνου Νικολάου Μύρων - 20/05
231. Ανακομιδή της αχειροτεύκτου μορφής του Κυρίου εκ της Εδεσσηνών πόλεως εις την βασιλίδα - 16/08
232. Ανακομιδή του λειψάνου Αθανασίου του Μεγάλου - 02/05
233. Ανακομιδή του λειψάνου Ιωάννου του Χρυσοστόμου - 27/01
234. Ανακομιδή του λειψάνου Νικηφόρου Κωνσταντινουπόλεως - 13/03
235. Ανακομιδή του λειψάνου του Αγίου Λαζάρου - 17/10
236. Ανακομιδή του λειψάνου του Αποστόλου Βαρθολομαίου - 25/08
237. Ανακομιδή του λειψάνου του Μεγαλομάρτυρος Θεοδώρου του Στρατηλάτου - 08/06
238. Ανακομιδή του λειψάνου του Πρωτομάρτυρος Στεφάνου - 02/08
239. Ανακομιδή του λειψάνου Φωκά Ιερομάρτυρος του εκ Σινώπης - 23/07
240. Ανακομιδή του Τιμίου Σταυρού - 14/08
241. Ανακομιδή των λειψάνων Αγίου Αναστασίου του Πέρσου - 24/01
242. Ανακομιδή των λειψάνων Γρηγορίου του Θεολόγου - 19/01
243. Ανακομιδή των λειψάνων Ευδοκίας Μάρτυρος - 04/08
244. Ανακομιδή των λειψάνων Ιγνατίου του Θεοφόρου - 29/01
245. Ανακομιδή των λειψάνων της Μαρίας της Μαγδαληνής - 04/05
246. Ανακομιδή των λειψάνων του Αγίου Επιμάχου - 11/03
247. Ανακομιδή των λειψάνων του Αγίου Λαζάρου - 04/05
248. Ανάμνησις της δοθείσης ημίν βοηθείας, παρά του Θεού κατά των κυκλωσάντων την βασιλίδα των πόλεων αθέων Σαρακηνών - 25/06
249. Ανανί Προφήτης - 27/03
250. [Ανανίας Απόστολος εκ των Εβδομήκοντα] - 04/01
251. Ανανίας Απόστολος εκ των Εβδομήκοντα - 01/10
252. Ανανίας Αρχιεπίσκοπος Εφέσου - 01/12
253. Ανανίας Ιερομάρτυς - 26/01
254. Ανανίας Μάρτυς - 09/06
255. Ανανίας Μάρτυς ο Πέρσης - 01/12
256. Ανανίας Όσιος - 03/10
257. Ανανίας, είς των τριών Παίδων εν Καμίνω - 17/12
258. Αναστασία Μάρτυς - 15/04
259. Αναστασία Μεγαλομάρτυς η Φαρμακολυτρία - 22/12
260. Αναστασία Οσία η Πατρικία - 10/03
261. Αναστασία Οσιομάρτυς η Ρωμαία - 29/10
262. Αναστασία Παρθενομάρτυς - 12/10
263. Αναστάσιος Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως - 10/02
264. Αναστάσιος Ιερομάρτυς Αντιοχείας - 20/04
265. Αναστάσιος Μάρτυς - 25/10
266. Αναστάσιος Μάρτυς - 05/12
267. Αναστάσιος Μάρτυς ο αναστάς - 21/06
268. Αναστάσιος Νεομάρτυς Ναυπλοιώτης - 01/02
269. Αναστάσιος Νεομάρτυς ο Βούλγαρις - 08/08
270. Αναστάσιος νέος Ιερομάρτυς ο εξ Ιωαννίνων - 08/07
271. Αναστάσιος ο Πέρσης, η του λειψάνου αυτού ανακομιδή - 24/01
272. Αναστάσιος Ομολογητής μαθητής του Αγίου Μαξίμου (1) - 20/09
273. [Αναστάσιος Ομολογητής μαθητής του Αγίου Μαξίμου (1)] - 20/09
274. [Αναστάσιος Ομολογητής μαθητής του Αγίου Μαξίμου (2)] - 20/09
275. Αναστάσιος Ομολογητής μαθητής του Αγίου Μαξίμου (2) - 20/09
276. Αναστάσιος Οσιομάρτυς ο Πέρσης - 22/01
277. Αναστάσιος Όσιος ο Σιναΐτης - 21/04
278. Αναστάσιος Πατριάρχης Ιεροσολύμων - 03/09
279. Αναστασώ Αγία - 18/05
280. Ανατολή Μάρτυς, αδελφή Φωτεινής - 26/02
281. [Ανατολή Μάρτυς, αδελφή Φωτεινής] - 26/02
282. Ανατόλιος Μάρτυς - 20/11
283. Ανατόλιος Μάρτυς ο στρατηλάτης - 23/04
284. Ανατόλιος Μάρτυς ο συν τη Λουκία - 06/07
285. [Ανατόλιος Μάρτυς ο συν τη Λουκία] - 06/07
286. Ανατόλιος Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως - 03/07
287. Ανδρέας Απόστολος εκ των Δώδεκα - 30/06
288. Ανδρέας Αρχιεπίσκοπος Κρήτης - 04/07
289. Ανδρέας Μάρτυς - 18/05
290. Ανδρέας Μάρτυς - 09/07
291. Ανδρέας Μάρτυς - 31/08
292. Ανδρέας Μάρτυς - 06/09
293. Ανδρέας Μάρτυς - 06/09
294. Ανδρέας Μάρτυς - 23/09
295. Ανδρέας Μάρτυς - 21/10
296. Ανδρέας Μάρτυς διά τας αγίας εικόνας - 28/11
297. Ανδρέας Μάρτυς ο Στρατηλάτης - 12/07
298. Ανδρέας Μεγαλομάρτυς ο Στρατηλάτης - 19/08
299. Ανδρέας ο Πρωτόκλητος Απόστολος εκ των Δώδεκα - 30/11
300. Ανδρέας ο Πρωτόκλητος, λειψάνων αυτού κατάθεσις - 20/06
301. Ανδρέας ο σαλός διά Χριστόν - 28/05
302. Ανδρέας Οσιομάρτυς ο εν τη Κρίσει - 17/10
303. Ανδρέας Όσιος - 02/12
304. Ανδρέας Πρεσβύτερος και Μάρτυς - 20/09
305. Ανδρόμαχος Μάρτυς - 12/10
306. [Ανδρόνικος Απόστολος εκ των Εβδομήκοντα] - 04/01
307. Ανδρόνικος Απόστολος εκ των Εβδομήκοντα - 22/02
308. Ανδρόνικος Απόστολος εκ των Εβδομήκοντα - 17/05
309. Ανδρόνικος Απόστολος εκ των Εβδομήκοντα - 30/07
310. Ανδρόνικος Μάρτυς - 02/03
311. Ανδρόνικος Μάρτυς - 12/10
312. Ανδρόνικος Όσιος - 09/10
313. Ανδροπελαγία Μάρτυς - 06/09
314. Ανδρωνάς Μάρτυς - 03/11
315. Άνεκτος Μάρτυς - 27/06
316. Άνεκτος Μάρτυς ο συν τω Κοδράτω - 10/03
317. Ανεμπόδιστος Μάρτυς - 02/11
318. Ανθία Μάρτυς - 12/10
319. Ανθία Μάρτυς μήτηρ του Αγίου Ελευθερίου - 15/12
320. Άνθιμος Ιερομάρτυς Επίσκοπος Νικομηδείας - 03/09
321. Άνθιμος Μάρτυς - 19/11
322. Άνθιμος Μάρτυς - 22/11
323. Άνθιμος Μάρτυς αδελφός Αναργύρων - 17/10
324. Άνθιμος Όσιος ο Πρεσβύτερος - 07/06
325. Ανθίων Όσιος - 26/06
326. Άνθος Όσιος - 12/12
327. Ανθούσα Μάρτυς - 22/02
328. Ανθούσα Μάρτυς - 22/08
329. Ανθούσα Μάρτυς η νέα - 27/08
330. Ανθούσα Οσία θυγάτηρ Κοπρωνύμου - 12/04
331. Ανθούσα Οσία, μνήμη εν τη του Μαντινέου - 27/07
332. Ανίκητος Μάρτυς - 12/08
333. Ανιμάις, μία των Εικοσιέξ Μαρτύρων των εν Γοτθία - 26/03
334. Ανίνας Όσιος ο Θαυματουργός - 16/03
335. Άννα η μήτηρ της Θεοτόκου - 25/07
336. Άννα η της Θεοτόκου μήτηρ - 09/09
337. Άννα Μάρτυς - 20/01
338. Άννα Μάρτυς - 22/10
339. Άννα Μάρτυς η μήτηρ του Αγίου Κυριακού - 28/10
340. Άννα Μάρτυς η συν τω νέω Στεφάνω - 28/11
341. Άννα Οσία - 13/06
342. Άννα Οσία η εν τω Λευκαδίω - 23/07
343. Άννα Οσία η μετονομασθείσα Ευφημιανός - 29/10
344. Άννα Προφήτις - 09/12
345. Άννα Προφήτις - 19/12
346. Άννα Προφήτις η θυγάτηρ Φανουήλ - 28/08
347. Άννα Προφήτις θυγάτηρ Φανουήλ - 03/02
348. Άννα, μία των Εικοσιέξ Μαρτύρων των εν Γοτθία - 26/03
349. Άννης Σύλληψις - 09/12
350. Ανούβ Όσιος ο Σημειοφόρος - 06/06
351. Αντίγονος Μάρτυς - 13/10
352. Αντίοχος Μάρτυς - 08/07
353. Αντίοχος Μάρτυς αδελφός Πλάτωνος Μάρτυρος - 16/07
354. Αντίοχος Όσιος - 23/02
355. Αντίοχος Όσιος - 24/12
356. Αντίπας Ιερομάρτυς ο Επίσκοπος Περγάμου - 11/04
357. Αντίπατρος Επίσκοπος Βόστρων - 13/06
358. Αντίπατρος Μάρτυς, είς των εν Κυζίκω - 28/04
359. Αντωνίνα Μάρτυς - 01/03
360. Αντωνίνα Μάρτυς - 10/06
361. Αντωνίνα Μάρτυς - 12/06
362. Αντωνίνος Μάρτυς - 20/04
363. Αντωνίνος Μάρτυς - 04/05
364. Αντωνίνος Μάρτυς - 20/10
365. Αντωνίνος Μάρτυς ο Αλεξανδρεύς - 09/08
366. [Αντωνίνος Μάρτυς ο συν τη Λουκία] - 06/07
367. Αντωνίνος Μάρτυς ο συν τη Λουκία - 06/07
368. Αντωνίνος Όσιος - 23/02
369. Αντωνίνος, είς των επτά Παίδων εν Εφέσω - 04/08
370. Αντώνιος Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως - 12/02
371. Αντώνιος Μάρτυς - 08/01
372. Αντώνιος Μάρτυς - 25/02
373. Αντώνιος Μάρτυς - 01/03
374. Αντώνιος Μάρτυς - 23/09
375. Αντώνιος Μάρτυς - 07/11
376. Αντώνιος Μάρτυς - 09/11
377. Αντώνιος Μάρτυς - 12/11
378. Αντώνιος Νεομάρτυς ο Αθηναίος - 05/02
379. Αντώνιος νέος Όσιος ο εν Βερροία - 17/01
380. Αντώνιος Όσιος ο Μέγας - 17/01
381. Αντώνιος Όσιος ο Νέος - 01/12
382. Αντώνιος Πρεσβύτερος Μάρτυς - 21/06
383. Αντώνιος, είς των Επτά Μακκαβαίων - 01/08
384. Αντώνιος, είς των Τεσσαράκοντα πέντε Μαρτύρων των εν Νικοπόλει της Αρμενίας - 10/07
385. Ανυσία Οσιομάρτυς - 30/12
386. [Ανώνυμα] Νήπια χιλιάδες δεκατέσσαρες τα υπό Ηρώδου αναιρεθέντα - 29/12
387. [Ανώνυμα] Τεσσαράκοντα παιδία τα συν τω Μελασίππω - 07/11
388. [Ανώνυμα] Τρία Τέκνα Μάρτυρες - 22/12
389. [Ανώνυμοι] Αββάδες οι εν Σινά αναιρεθέντες Οσιομάρτυρες - 14/01
390. [Ανώνυμοι] Αββάδες οι εν τη Μονή του Αγίου Σάββα φονευθέντες - 16/05
391. [Ανώνυμοι] Αββάδες Οσιομάρτυρες οι εν τη Μονή του Αγίου Σάββα φονευθέντες - 20/03
392. [Ανώνυμοι] Αββάδες τριάκοντα τρεις οι εν Ραϊθώ Οσιομάρτυρες - 14/01
393. [Ανώνυμοι] Αδελφοί Μάρτυρες επτά - 21/06
394. [Ανώνυμοι] Ανήρ και η τούτου Γυνή Μάρτυρες - 29/05
395. [Ανώνυμοι] Γυναίκες δύο Οσιομάρτυρες - 30/09
396. [Ανώνυμοι] Γυναίκες δύο, Μήτηρ και Θυγάτηρ, Μάρτυρες - 28/01
397. [Ανώνυμοι] Γυναίκες Μάρτυρες Κυρία και Δούλη - 04/04
398. [Ανώνυμοι] Γυναίκες πολλαί Μάρτυρες - 16/07
399. [Ανώνυμοι] Γυνή και Θυγάτηρ Μάρτυρες - 19/11
400. [Ανώνυμοι] Δέκα Μάρτυρες οι εν Φοινίκη - 16/03
401. [Ανώνυμοι] Δέκα Μάρτυρες οι συν τω Αθηνογένη - 16/07
402. [Ανώνυμοι] Δέκα Όσιοι οι εξ Αιγύπτου - 08/08
403. [Ανώνυμοι] Δέκα Παρθενομάρτυρες αι εν Νικομηδεία - 31/12
404. [Ανώνυμοι] Δέκα χιλιάδες Όσιοι οι υπό Θεοφίλου αναιρεθέντες - 10/07
405. [Ανώνυμοι] Δεκαέξ Ιερείς Μάρτυρες - 16/05
406. [Ανώνυμοι] Δεκαέξ Μάρτυρες οι Θηβαίοι - 30/08
407. [Ανώνυμοι] Δεκαπέντε Μάρτυρες - 27/09
408. [Ανώνυμοι] Δεκαπέντε χιλιάδες Μάρτυρες οι εν Πισσιδεία - 16/07
409. [Ανώνυμοι] Δεκατρείς Μάρτυρες - 30/10
410. [Ανώνυμοι] Δεκατρείς Μάρτυρες οι μετά Τροφίμου - 21/07
411. [Ανώνυμοι] Διακόσιοι Άνδρες Μάρτυρες οι συν Ευτυχίω - 19/12
412. [Ανώνυμοι] Διακόσιοι Μάρτυρες οι εν Σινώπη - 07/04
413. [Ανώνυμοι] Διακόσιοι Μάρτυρες οι συν τω Ευλαμπίω - 10/10
414. [Ανώνυμοι] Διακόσιοι οκτώ και χιλιάδες ένδεκα Μάρτυρες οι συν Μελετίω - 24/05
415. [Ανώνυμοι] Διακόσιοι στρατιώται Μάρτυρες - 25/11
416. [Ανώνυμοι] Δισμύριοι Μάρτυρες οι εν Νικομηδεία - 28/12
417. [Ανώνυμοι] Δισχίλιοι Μάρτυρες - 01/07
418. [Ανώνυμοι] Δουλίδες δύο - 24/01
419. [Ανώνυμοι] δύο Δήμιοι Μάρτυρες - 15/12
420. [Ανώνυμοι] Δύο Ιερείς Μάρτυρες - 07/12
421. [Ανώνυμοι] Δύο Μάρτυρες οι αδελφοί του Βαρσίμου - 24/01
422. [Ανώνυμοι] Δύο Μάρτυρες οι εκ Κύπρου - 18/06
423. [Ανώνυμοι] Δύο Μάρτυρες οι εκ Τύρου - 08/08
424. [Ανώνυμοι] Δύο Μάρτυρες οι εν Ασκάλωνι - 06/04
425. [Ανώνυμοι] Δύο Μάρτυρες οι εν Θράκη - 25/10
426. [Ανώνυμοι] Δύο Μάρτυρες οι εν τω Παρίω - 23/01
427. [Ανώνυμοι] Δύο Μάρτυρες οι εν Φρυγία - 26/01
428. [Ανώνυμοι] Δύο Μάρτυρες οι συν τω Δομετίω - 07/08
429. [Ανώνυμοι] Δύο Μάρτυρες στρατιώται οι συν τω Λογγίνω - 16/10
430. [Ανώνυμοι] Δύο Όσιοι Ασκηταί - 20/06
431. [Ανώνυμοι] Δύο Παίδες Μάρτυρες - 01/02
432. [Ανώνυμοι] Δύο Παίδες Μάρτυρες - 28/06
433. [Ανώνυμοι] Δύο Παίδες Μάρτυρες - 23/10
434. [Ανώνυμοι] Δύο Παίδες Μάρτυρες οι συν τω Βλασίω - 11/02
435. [Ανώνυμοι] Δύο υιοί Ουΐρκα Μάρτυρες, εκ των Εικοσιέξ Μαρτύρων των εν Γοτθία - 26/03
436. [Ανώνυμοι] Δύο χιλιάδες και πεντακόσιοι εννενήκοντα τρεις Μάρτυρες οι συν τω Ανδρέα - 19/08
437. [Ανώνυμοι] Δώδεκα Γυναίκες Μάρτυρες αι Συγκλητικαί - 08/07
438. [Ανώνυμοι] Δώδεκα Κόραι Μάρτυρες - 31/10
439. [Ανώνυμοι] Δώδεκα Μάρτυρες οι εκ Κρήτης - 12/08
440. [Ανώνυμοι] Δώδεκα Μάρτυρες οι Ρωμαίοι - 31/07
441. [Ανώνυμοι] Δώδεκα Μάρτυρες οι συν τη Ανθούση - 22/02
442. [Ανώνυμοι] Δώδεκα στρατιώται Μάρτυρες - 19/11
443. [Ανώνυμοι] Εβδομήκοντα Γυναίκες Μάρτυρες αι συν Ευτυχίω - 19/12
444. [Ανώνυμοι] Εβδομήκοντα Μάρτυρες - 12/10
445. [Ανώνυμοι] Εβδομήκοντα Μάρτυρες οι εν Σκυθοπόλει - 28/06
446. [Ανώνυμοι] Εβδομήκοντα Μάρτυρες οι συν τη Ριψιμία - 30/09
447. [Ανώνυμοι] Εβδομήκοντα Μάρτυρες οι συν τω Μαυρικίω - 27/12
448. [Ανώνυμοι] Εβδομήκοντα Μάρτυρες οι συν τω Σάββα - 24/04
449. [Ανώνυμοι] Είκοσι Δεσμοφύλακες Μάρτυρες - 21/06
450. [Ανώνυμοι] Είκοσι Χιλιάδες Μάρτυρες οι εν τη Αχρίδι - 02/06
451. [Ανώνυμοι] Εικοσιέξ Ζωγραφίται Οσιομάρτυρες - 22/09
452. [Ανώνυμοι] Εικοσιεπτά Μάρτυρες - 03/05
453. [Ανώνυμοι] Εικοσιοκτώ Μάρτυρες - 03/11
454. [Ανώνυμοι] Εικοσιπέντε Μάρτυρες οι εν Νικομηδεία - 01/07
455. [Ανώνυμοι] Εικοσιτρείς Μάρτυρες οι συν τω Αδριανώ - 26/08
456. [Ανώνυμοι] εκ των Τεσσαράκοντα πέντε Μαρτύρων των εν Νικοπόλει της Αρμενίας - 10/07
457. [Ανώνυμοι] Εκατόν Αιγύπτιοι Μάρτυρες - 17/09
458. [Ανώνυμοι] Εκατόν είκοσι Μάρτυρες οι συν τω Σαδώθ - 19/10
459. [Ανώνυμοι] Εκατόν είκοσι Μάρτυρες Πέρσαι - 06/04
460. [Ανώνυμοι] Εκατόν εικοσιοκτώ Μάρτυρες οι συν τω Σαδώκ - 20/02
461. [Ανώνυμοι] Εκατόν εννενήκοντα εννέα Μάρτυρες οι συν τω Νίκωνι - 23/03
462. [Ανώνυμοι] Εκατόν πεντήκοντα δύο Μάρτυρες οι συν τω Αρχελάω - 05/03
463. [Ανώνυμοι] Εκατόν πεντήκοντα Μάρτυρες οι εν Παλαιστίνη - 29/09
464. [Ανώνυμοι] Εκατόν πεντήκοντα Μάρτυρες οι συν τω Άζη - 19/11
465. [Ανώνυμοι] Εκατόν πεντήκοντα Ρήτορες Μάρτυρες - 25/11
466. [Ανώνυμοι] Εκατόν πεντήκοντα τρεις Μάρτυρες οι εκ της Θράκης - 27/07
467. [Ανώνυμοι] Εκατόν τριάκοντα Γυναίκες Μάρτυρες - 21/12
468. [Ανώνυμοι] Εννέα Διάκονοι Μάρτυρες - 16/05
469. [Ανώνυμοι] Εννέα Μάρτυρες - 12/03
470. [Ανώνυμοι] Εννέα Μάρτυρες - 30/10
471. [Ανώνυμοι] Εννέα Μάρτυρες - 03/11
472. [Ανώνυμοι] Εννέα Μάρτυρες οι εν Καμπανία - 06/07
473. [Ανώνυμοι] Εννέα Μάρτυρες οι μετά Αυδά - 31/03
474. [Ανώνυμοι] Εννενήκοντα εννέα Όσιοι οι εν Κρήτη - 07/10
475. [Ανώνυμοι] Έξ Μάρτυρες - 04/01
476. [Ανώνυμοι] Έξ Μάρτυρες - 21/09
477. [Ανώνυμοι] Έξ Μάρτυρες - 29/11
478. [Ανώνυμοι] Έξ Μάρτυρες οι εκ Φρυγίας - 07/02
479. [Ανώνυμοι] Έξ Μάρτυρες οι εν Βιζύη - 10/08
480. [Ανώνυμοι] Έξ Μάρτυρες οι εν Μελιτινή - 30/08
481. [Ανώνυμοι] Έξ Μάρτυρες οι εξ Αιγύπτου - 28/02
482. [Ανώνυμοι] Έξ Μάρτυρες Στρατιώται - 30/12
483. [Ανώνυμοι] Έξ Μοναχοί Μάρτυρες - 16/05
484. [Ανώνυμοι] Έξ Όσιοι μαθηταί Αθανασίου - 05/07
485. [Ανώνυμοι] Έξ Οσιομάρτυρες οι συν τω Ουάρω - 19/10
486. [Ανώνυμοι] Έξ Πατέρες οι εν τη πανερήμω Όσιοι - 15/01
487. [Ανώνυμοι] Εξακόσιοι εβδομήκοντα Μάρτυρες - 25/11
488. [Ανώνυμοι] Εξήκοντα Ιερείς Μάρτυρες - 07/12
489. [[Ανώνυμοι] Επίσκοποι Δυτικοί Ομολογητές] - 13/04
490. [Ανώνυμοι] Επίσκοποι Δυτικοί Ομολογητές - 13/04
491. [Ανώνυμοι] Επτά Γυναίκες Μάρτυρες αι συν τω Βλασίω - 11/02
492. [Ανώνυμοι] Επτά Γυναίκες Μάρτυρες αι συν τω Ειρηνάρχω - 28/11
493. [Ανώνυμοι] Επτά Μάρτυρες μαθηταί Βαδίμου - 09/04
494. [Ανώνυμοι] Επτά Μάρτυρες οι συν τω Ανανία - 26/01
495. [Ανώνυμοι] Επτά οι εν Καρθαγένη Μάρτυρες - 23/07
496. [Ανώνυμοι] Επτά Παρθένοι Μάρτυρες - 16/05
497. [Ανώνυμοι] Επτά Παρθενομάρτυρες Γαζαίαι - 31/08
498. [Ανώνυμοι] Επτά χιλιάδες Μάρτυρες οι συν τω Ελπιδηφόρω - 02/11
499. [Ανώνυμοι] Ιερείς και Λευίται Μάρτυρες ογδοήκοντα οι συν τω Μεδίμνω - 05/09
500. [Ανώνυμοι] Ιερωμένοι Μάρτυρες οι εν Ασκάλωνι και Γάζη - 29/03
501. [Ανώνυμοι] Κανονικαί πέντε αι μετά της Δροσίδος - 22/03
502. [Ανώνυμοι] Κόραι δύο Μάρτυρες - 15/09
503. [Ανώνυμοι] Κυρία και Δούλη Μάρτυρες - 05/04
504. [Ανώνυμοι] Μάρτυρες εκ των Τεσσαράκοντα δύο Μαρτύρων των εν τω Αμορίω - 06/03
505. [Ανώνυμοι] Μάρτυρες μαθηταί Ολβιανού - 29/05
506. [Ανώνυμοι] Μάρτυρες Μήτηρ και Τέκνα δύο - 03/01
507. [Ανώνυμοι] Μάρτυρες μύριοι, ήτοι δέκα χιλιάδες - 18/03
508. [Ανώνυμοι] Μάρτυρες Νήπια - 08/08
509. [Ανώνυμοι] Μάρτυρες οι εν Μαρτυρουπόλει - 16/02
510. [Ανώνυμοι] Μάρτυρες οι εν Περσίδι - 09/04
511. [Ανώνυμοι] Μάρτυρες οι εν Σκυθοπόλει - 04/05
512. [Ανώνυμοι] Μάρτυρες οι εν τοις Δαρείου - 06/02
513. [Ανώνυμοι] Μάρτυρες οι εν τω Βιγλεντίω - 01/08
514. [Ανώνυμοι] Μάρτυρες οι συν τω Θεοπέμπτω - 07/02
515. [Ανώνυμοι] Μάρτυρες οι συν τω Θύρσω - 17/08
516. [Ανώνυμοι] Μάρτυρες οι συν τω Ιουλιανώ - 08/01
517. [Ανώνυμοι] Μάρτυρες οι συν τω Ιππολύτω - 30/01
518. [Ανώνυμοι] Μάρτυρες οι συν τω νέω Στεφάνω - 28/11
519. [Ανώνυμοι] Μάρτυρες οι συν τω Νικήτα - 15/09
520. [Ανώνυμοι] Μάρτυρες οι συν τω Παμφίλω - 16/02
521. [Ανώνυμοι] Μάρτυρες οι συν τω Παντολέοντι - 17/09
522. [Ανώνυμοι] Μάρτυρες οι συν τω Στεφάνω - 31/10
523. [Ανώνυμοι] Μάρτυρες οι συν τω Στεφάνω Ρώμης - 03/08
524. [Ανώνυμοι] Μάρτυρες οι συν των Ανδρέα τω Στρατηλάτη - 12/07
525. [Ανώνυμοι] Μάρτυρες οι συν των Κοδράτω - 07/05
526. [Ανώνυμοι] Μάρτυρες οι υπό Βουλγάρων φονευθέντες - 23/07
527. [Ανώνυμοι] Μάρτυρες Πάππος, Μάμμη, Πατήρ, Μήτηρ, και δύω Τέκνα - 09/03
528. [Ανώνυμοι] Μάρτυρες πέντε οι εν Ασκάλωνι - 31/05
529. [Ανώνυμοι] Μάρτυρες στρατιώται - 08/05
530. [Ανώνυμοι] Μάρτυρες Συγκλητικοί - 02/11
531. [Ανώνυμοι] Μάρτυρες τέκνα Ευφημίας - 19/11
532. [Ανώνυμοι] Μάρτυρες τριακονταέξ - 28/10
533. [Ανώνυμοι] Μήτηρ και Βρέφος Μάρτυρες οι συν τω Αρέθα - 24/10
534. [Ανώνυμοι] Μήτηρ και τρία Τέκνα Μάρτυρες - 02/06
535. [Ανώνυμοι] Μοναχοί Βατοπαιδινοί δώδεκα Οσιομάρτυρες - 04/01
536. [Ανώνυμοι] Μοναχοί Κελλιώται Οσιομάρτυρες - 05/12
537. [Ανώνυμοι] Μοναχοί Οσιομάρτυρες Ιβηρίται - 13/05
538. [Ανώνυμοι] Μύριοι Μάρτυρες, ήτοι δέκα χιλιάδες - 13/06
539. [Ανώνυμοι] Μύριοι, ήτοι δέκα χιλιάδες Θηβαίοι Όσιοι - 07/08
540. [Ανώνυμοι] οι από της συγκλήτου Μάρτυρες - 28/12
541. [Ανώνυμοι] Οκτώ Μάρτυρες οι από Νικαίας - 12/01
542. [Ανώνυμοι] Οκτώ Μάρτυρες οι εν Καισαρεία της Παλαιστίνης - 24/03
543. [Ανώνυμοι] Οκτώ Μάρτυρες οι συν τω Ευδοξίω - 02/11
544. [Ανώνυμοι] Οκτώ Οσιομάρτυρες - 25/04
545. [Ανώνυμοι] Ορθόδοξοι Μάρτυρες - 07/12
546. [Ανώνυμοι] Παίδες Μάρτυρες - 28/09
547. [Ανώνυμοι] Παίδες Μάρτυρες οι συν τω Βαβύλα - 04/09
548. [Ανώνυμοι] Παρθένοι Μάρτυρες - 28/09
549. [Ανώνυμοι] Παρθένοι Μάρτυρες οι εν Ασκάλωνι και Γάζη - 29/03
550. [Ανώνυμοι] Πατήρ και Μήτηρ και Τέκνα δύο Μάρτυρες - 29/07
551. [Ανώνυμοι] Πατήρ και Υιός Μάρτυρες σταυρωθέντες - 13/02
552. [Ανώνυμοι] Πένητες Μάρτυρες - 18/08
553. [Ανώνυμοι] Πεντακόσιοι Μάρτυρες - 21/12
554. [Ανώνυμοι] Πέντε Κόραι Παρθενομάρτυρες αι από Λέσβου - 05/04
555. [Ανώνυμοι] Πέντε Μάρτυρες οι εν Νικομηδεία - 16/06
556. [Ανώνυμοι] Πέντε Μάρτυρες οι συν τω Καισαρίω - 01/11
557. [Ανώνυμοι] Πέντε Παρθένοι και Μονάστριαι Μάρτυρες - 26/09
558. [Ανώνυμοι] Πεντήκοντα Παλαιστίνοι Μάρτυρες - 17/09
559. [Ανώνυμοι] Πολλοί Μάρτυρες - 31/03
560. [Ανώνυμοι] Τεσσαράκοντα εννέα Μάρτυρες οι συν τω Καλλιστράτω - 27/09
561. [Ανώνυμοι] Τεσσαράκοντα Μάρτυρες οι Ρωμαίοι - 16/06
562. [Ανώνυμοι] Τεσσαράκοντα Μάρτυρες οι συν τω Ιωάννη - 20/09
563. [Ανώνυμοι] Τεσσαράκοντα Μάρτυρες οι συν τω Κοδράτω - 26/03
564. [Ανώνυμοι] Τεσσαράκοντα Μάρτυρες οι συν τω Σιλβανώ - 14/10
565. [Ανώνυμοι] Τεσσαράκοντα Οσιοπαρθενομάρτυρες - 01/09
566. [Ανώνυμοι] Τεσσαράκοντα Παίδες Μάρτυρες - 18/10
567. [Ανώνυμοι] Τέσσαρες ασκηταί - 18/08
568. [Ανώνυμοι] Τέσσαρες Μάρτυρες εκ των Οκτώ των συν τω Διονυσίω - 03/10
569. [Ανώνυμοι] Τέσσαρες Μάρτυρες οι εκ Πέργης - 31/08
570. [Ανώνυμοι] Τέσσαρες Μάρτυρες οι εν Τύρω - 21/01
571. [Ανώνυμοι] Τέσσαρες Μάρτυρες οι συν τω Γεωργίω - 24/04
572. [Ανώνυμοι] Τέσσαρες Μάρτυρες οι συν τω Θεοπέμπτω - 11/06
573. [Ανώνυμοι] Τέσσαρες Όσιοι - 19/07
574. [Ανώνυμοι] Τέσσαρες Προτίκτορες Μάρτυρες οι συν Αρριανώ - 14/12
575. [Ανώνυμοι] Τρεις Γυναίκες Μάρτυρες - 10/02
576. [Ανώνυμοι] Τρεις θυγατέρες Ουΐρκα Μάρτυρες, εκ των Εικοσιέξ Μαρτύρων των εν Γοτθία - 26/03
577. [Ανώνυμοι] Τρεις Μάρτυρες οι εκ Γαλατίας - 28/06
578. [Ανώνυμοι] Τρεις Μάρτυρες οι εν Μελιτινή - 21/07
579. [Ανώνυμοι] Τρεις Μάρτυρες οι εν Μελιτινή - 31/10
580. [Ανώνυμοι] Τρεις Μάρτυρες οι συν τω Γεϊθαζέτ - 20/11
581. [Ανώνυμοι] Τρεις Παίδες Μάρτυρες οι συν τω Επισκόπω Βαβύλα - 04/09
582. [Ανώνυμοι] Τρεις Παρθένοι Μάρτυρες αι από Χίου - 09/06
583. [Ανώνυμοι] Τρεις χιλιάδες και εξακόσιοι εικοσιοκτώ Μάρτυρες - 04/09
584. [Ανώνυμοι] Τριάκοντα δύο Παρθενομάρτυρες αι συν τη Ριψιμία - 30/09
585. [Ανώνυμοι] Τριάκοντα έξ Μοναχοί Οσιομάρτυρες οι συν τω Μιχαήλ - 01/10
586. [Ανώνυμοι] Τριάκοντα Μάρτυρες οι συν τω Αλεξάνδρω - 28/09
587. [Ανώνυμοι] Τριάκοντα τρεις Μάρτυρες οι εν Μελιτινή - 07/11
588. [Ανώνυμοι] Τριακονταέξ Μάρτυρες οι συν τω Τερεντίω - 10/04
589. [Ανώνυμοι] Τριακονταοκτώ Μάρτυρες - 02/06
590. [Ανώνυμοι] Τριακονταοκτώ Μάρτυρες οι εν Θράκη - 23/08
591. [Ανώνυμοι] Τριακονταοκτώ Μάρτυρες συγγενείς όντες - 31/03
592. [Ανώνυμοι] Τριακοντατρείς Μάρτυρες οι εκ Παλαιστίνης - 16/08
593. [Ανώνυμοι] Τριακοντατρείς Μάρτυρες οι εξ Ηρακλείας - 28/08
594. [Ανώνυμοι] Τριακόσιοι εβδομήκοντα επτά Μάρτυρες - 22/01
595. [Ανώνυμοι] Τριακόσιοι εβδομήκοντα Μάρτυρες οι συν τω Παραμόνω - 29/11
596. [Ανώνυμοι] Τριακόσιοι εξήκοντα έξ Μάρτυρες οι εκ Νικομηδείας - 31/08
597. [Ανώνυμοι] Τριακόσιοι Μάρτυρες οι εν Αφρική - 07/12
598. [Ανώνυμοι] Τριανταεπτά Μάρτυρες οι εν Βιζύη - 20/08
599. [Ανώνυμοι] Χίλιοι εκατόν πεντήκοντα Μάρτυρες εν Περσίδι - 17/04
600. [Ανώνυμοι] Χίλιοι και εκατόν τέσσαρες στρατιώται Μάρτυρες - 06/09
601. [Ανώνυμοι] Χίλιοι Μάρτυρες - 30/09
602. [Ανώνυμοι] Χίλιοι τρεις Μάρτυρες οι εν Νικομηδεία - 07/02
603. [Ανώνυμον] Νήπιον τον Χριστόν ομολογήσαν - 18/11
604. [Ανώνυμος] Γυνή ηγεμόνος Μάρτυς - 08/01
605. [Ανώνυμος] Γυνή Μάρτυς - 07/12
606. [Ανώνυμος] Δήμιος Μάρτυς - 08/01
607. [Ανώνυμος] Δήμιος Μάρτυς - 25/03
608. [Ανώνυμος] Δήμιος Μάρτυς - 30/10
609. [Ανώνυμος] Κόμης Μάρτυς - 30/12
610. [Ανώνυμος] Μάγος Μάρτυς ο διά του Ερμείου πιστεύσας - 31/05
611. [Ανώνυμος] Μοναχός Μάρτυς - 15/10
612. [Ανώνυμος] Ομολογητής - 31/10
613. [Ανώνυμος] τυφλός Μάρτυς ο υπό του Παντελεήμονος ιατρευθείς - 27/07
614. Άπαμος Μάρτυς ο συν τη Λουκία - 06/07
615. Άπαμος Μάρτυς ο συν τη Λουκία - 06/07
616. [Απελλής Απόστολος εκ των Εβδομήκοντα] - 04/01
617. Απελλής Απόστολος εκ των Εβδομήκοντα - 10/09
618. Απελλής Απόστολος εκ των Εβδομήκοντα - 31/10
619. Απολιναρία η Συγκλητική - 04/01
620. Απολινάριος Ιερομάρτυς Επίσκοπος Ραβέννης - 23/07
621. Απόλλων Μάρτυς, είς των Δέκα εν Αιγύπτω - 05/06
622. Απολλώνιος Ιερομάρτυς Επίσκοπος Ρώμης - 23/07
623. Απολλώνιος Μάρτυς - 06/07
624. Απολλώνιος Μάρτυς - 10/07
625. Απολλώνιος Μάρτυς - 14/12
626. [Απολλώνιος Μάρτυς ο συν τη Λουκία] - 06/07
627. Απολλώνιος Μάρτυς ο συν τη Λουκία - 06/07
628. [Απολλώς Απόστολος εκ των Εβδομήκοντα] - 04/01
629. Απολλώς Απόστολος εκ των Εβδομήκοντα - 08/12
630. Απολλώς Επίσκοπος - 10/06
631. Απολλώς Μάρτυς θεράπων Αλεξάνδρας - 21/04
632. Απολλώς Όσιος - 25/01
633. Αποτομή της Τιμίας κεφαλής του Ιωάννου Προδρόμου - 29/08
634. Αππίων Μάρτυς - 26/07
635. Απρίων Επίσκοπος Κύπρου - 07/02
636. [Απφία Απόστολος εκ των Εβδομήκοντα] - 04/01
637. Απφία Απόστολος εκ των Εβδομήκοντα - 22/11
638. Αράμ Δίκαιος - 19/12
639. Αργυρή Νεομάρτυς - 30/04
640. Αργυρός Νεομάρτυς - 11/05
641. Αρδαλίων Μάρτυς ο Μίμος - 14/04
642. Αρέθας Μεγαλομάρτυς - 24/10
643. Άρειος Μάρτυς, είς των Δέκα εν Αιγύπτω - 05/06
644. Άρης Μάρτυς - 19/12
645. Άρης Όσιος - 13/12
646. Αριάδνη Μάρτυς - 18/09
647. [Αρίσταρχος Απόστολος εκ των Εβδομήκοντα] - 04/01
648. Αρίσταρχος Απόστολος εκ των Εβδομήκοντα - 14/04
649. Αρίσταρχος Απόστολος εκ των Εβδομήκοντα - 27/09
650. Αριστίων Ιερομάρτυς Επίσκοπος Αλεξανδρείας - 03/09
651. [Αριστόβουλος Απόστολος εκ των Εβδομήκοντα Επίσκοπος Βρετανίας] - 04/01
652. Αριστόβουλος Απόστολος εκ των Εβδομήκοντα Επίσκοπος Βρετανίας - 15/03
653. Αριστόβουλος Απόστολος εκ των Εβδομήκοντα Επίσκοπος Βρετανίας - 31/10
654. Αριστόβουλος Επίσκοπος, λείψανον αυτού πού ήτον - 08/05
655. Αριστοκλής Μάρτυς - 23/06
656. Αρίστων Ιεράρχης, λείψανον αυτού πού ήτον - 08/05
657. Αρκάδιος Επίσκοπος Τριμυθούντος - 07/03
658. Αρκάδιος Όσιος - 26/01
659. Αρκάδιος Όσιος - 06/03
660. Αρόα Μάρτυς - 04/07
661. Αρπύλλας, είς των Εικοσιέξ Μαρτύρων των εν Γοτθία - 26/03
662. Αρριανός Μάρτυς - 14/12
663. Αρσάκιος Μάρτυς - 12/11
664. Αρσάκιος Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως - 11/10
665. Αρσένιος Αρχιεπίσκοπος Κερκύρας - 19/01
666. Αρσένιος Όσιος ο εν τω Λάτρω - 13/12
667. Αρσένιος Όσιος ο Μέγας - 08/05
668. [Αρτεμάς Απόστολος εκ των Εβδομήκοντα] - 04/01
669. Αρτεμάς Απόστολος εκ των Εβδομήκοντα - 30/10
670. Αρτεμάς Μάρτυς, είς των εν Κυζίκω - 28/04
671. Αρτεμίδωρος Μάρτυς - 08/09
672. Αρτεμίδωρος Μάρτυς - 20/09
673. Αρτεμίδωρος Μάρτυς - 26/10
674. Αρτέμιος Μεγαλομάρτυς - 20/10
675. Αρτέμων Ιερομάρτυς - 12/04
676. Αρτέμων Ιερομάρτυς Επίσκοπος Σελευκείας της Πισσιδείας - 24/03
677. Αρτέμων Ιερομάρτυς Πρεσβύτερος Λαοδικείας - 24/03
678. Αρτέμων Μάρτυς - 09/11
679. Αρφαξάδ Δίκαιος - 19/12
680. Αρχέλαος Μάρτυς - 05/03
681. Άρχιππος Απόστολος - 19/02
682. Άρχιππος Απόστολος εκ των Εβδομήκοντα - 22/11
683. Άρχιππος Μάρτυς - 06/07
684. Αρχοντίων Μάρτυς - 03/09
685. Ασά Βασιλεύς - 19/12
686. Ασήρ Πατριάρχης - 19/12
687. Ασινέθ Δικαία - 19/12
688. Ασκλάς Μάρτυς - 20/05
689. Ασκληπιάδης Μάρτυς - 03/07
690. Ασκληπιάς η Θαυματουργός - 04/07
691. Ασκληπιοδότη Μάρτυς - 19/02
692. Ασκληπιοδότη Μάρτυς - 17/09
693. Ασκληπιός Όσιος - 27/02
694. Αστείος Επίσκοπος Δυρραχίου - 06/07
695. Αστέριος Μάρτυς - 20/05
696. Αστέριος Μάρτυς - 30/10
697. Αστέριος Οσιομάρτυς - 07/08
698. [Ασύγκριτος Απόστολος εκ των Εβδομήκοντα] - 04/01
699. Ασύγκριτος Απόστολος εκ των Εβδομήκοντα - 08/04
700. Ασύγκριτος Ιερομάρτυς - 19/06
701. Άτταλος Μάρτυς - 25/07
702. Άτταλος Όσιος - 06/06
703. Αττικός Μάρτυς - 26/08
704. Αττικός Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως - 08/01
705. Άττος, είς των Εννέα Μαρτύρων των εν Πέργη - 01/08
706. Αυγουστίνος Επίσκοπος Ιππώνος - 15/06
707. Αύδακτος Μάρτυς - 04/10
708. Αύδακτος Μάρτυς, λείψανον αυτού πού ην - 08/05
709. Αυδάς Επίσκοπος εν Περσία - 31/03
710. Αυδάς Επίσκοπος και Μάρτυς - 16/05
711. Αυδάς ή Αβδάς Μάρτυς - 08/07
712. Αυδελλάς Ιερομάρτυς - 17/04
713. Αυδιησούς Επίσκοπος και Μάρτυς - 16/05
714. [Αυδιησούς Μάρτυς] - 09/04
715. Αυδιησούς Μάρτυς - 09/04
716. Αύκτος Μάρτυς - 07/11
717. Αυξέντιος Νεομάρτυς - 25/01
718. Αυξέντιος Όσιος - 18/04
719. Αυξέντιος Όσιος ο εν τω βουνώ - 14/02
720. Αυξέντιος, [είς των πέντε Μαρτύρων των εν Ανατολή] - 13/12
721. Αυξίβιος Επίσκοπος Σόλωνος της Κύπρου - 17/02
722. Αυξίβιος Όσιος - 28/04
723. Αυτόνομος Ιερομάρτυς - 12/09
724. Αφθόνιος Μάρτυς - 02/11
725. Αφραάτης Όσιος - 29/01
726. Αφρικανός Μάρτυς - 13/03
727. Αφρικανός Μάρτυς - 10/04
728. Αφρικανός Μάρτυς - 28/10
729. Αφροδίσιος Μάρτυς - 04/05
730. Αφροδίσιος Μάρτυς - 21/06
731. Αφροδίσιος Όσιος - 24/12
732. Άχαζ Βασιλεύς - 19/12
733. Άχαζ Δίκαιος - 01/04
734. [Αχαϊκός Απόστολος εκ των Εβδομήκοντα] - 04/01
735. Αχαϊκός Απόστολος εκ των Εβδομήκοντα - 15/06
736. Αχαϊκός Μάρτυς - 24/12
737. Αχείμ Δίκαιος - 19/12
738. Αχείμ, είς των Επτά Μακκαβαίων - 01/08
739. Αχεμενίδης ο Ομολογητής - 03/11
740. Αχιά Προφήτης - 12/11
741. Αχιλλάς Όσιος - 17/01
742. Αχίλλιος Όσιος Επίσκοπος Λαρίσσης - 15/05
743. Άχμεδ Νεομάρτυς - 24/12