Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
28/01 - Μητρός και Θυγατρός Μαρτύρων.
Αι Άγιαι δύω Μάρτυρες, Mήτηρ και Θυγάτηρ, ξίφει τελειούνται.
 
Τη παιδί συγκλίνασα Mήτηρ την κάραν,
Ξίφει συνεξέπνευσε τω Θυγατρίω.
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Β´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)