Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
1. Μάγνος Μάρτυς, είς των εν Κυζίκω - 28/04
2. Μάγνος Όσιος - 28/06
3. Μάγων Προσκύνησις - 25/12
4. Μαθουσάλας Δίκαιος - 19/12
5. Μάιρος Μάρτυς - 11/01
6. Μαΐωρ Μάρτυς - 15/02
7. Μακάριος Επίσκοπος Πάφου - 08/02
8. Μακάριος Επίσκοπος Πάφου - 25/10
9. Μακάριος Μάρτυς - 11/08
10. Μακάριος Μάρτυς - 06/09
11. Μακάριος Μάρτυς - 06/09
12. Μακάριος Μάρτυς - 30/10
13. Μακάριος Μάρτυς ο συν τη Θεοδούλη - 18/01
14. Μακάριος νέος Οσιομάρτυς ο εκ Κίου - 06/10
15. Μακάριος νέος Οσιομάρτυς, ο του Νήφωνος μαθητής - 14/09
16. Μακάριος Όσιος Ηγούμενος της Πελεκητής - 01/04
17. Μακάριος Όσιος και Ομολογητής - 19/02
18. Μακάριος Όσιος ο Αιγύπτιος - 19/01
19. Μακάριος Όσιος ο Αλεξανδρεύς - 19/01
20. Μακάριος Όσιος ο Ρωμαίος - 23/10
21. Μακεδόνιος Μάρτυς - 28/06
22. Μακεδόνιος Μάρτυς - 12/09
23. Μακεδόνιος Όσιος - 24/01
24. Μακεδόνιος Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως - 25/04
25. Μακεδών Μάρτυς - 27/03
26. Μακρίνα Οσία αδελφή Βασιλείου - 19/07
27. Μακρόβιος Μάρτυς - 04/05
28. Μακρόβιος Μάρτυς - 13/09
29. Μαλαχίας Προφήτης - 03/01
30. Μαλελεήλ Δίκαιος - 19/12
31. Μαλός Όσιος - 16/10
32. Μαλφεθά Μάρτυς - 12/10
33. Μάλχος Άγιος - 24/11
34. Μάλχος Όσιος ο Μοναχός - 26/03
35. Μάμας Μάρτυς - 24/01
36. Μάμας Μάρτυς - 12/07
37. Μάμας Μάρτυς - 29/07
38. Μάμας Μάρτυς - 02/09
39. Μάμας Μάρτυς - 03/12
40. [Μάμας Όσιος] - 06/05
41. Μάμας Όσιος - 06/05
42. Μαμέλχθα Μάρτυς - 05/10
43. [Μαμμίνος Μάρτυς, είς εκ των Επτά πρώην ληστών] - 29/04
44. Μαμμίνος Μάρτυς, είς εκ των Επτά πρώην ληστών - 29/04
45. Μαμύκα, μία των Εικοσιέξ Μαρτύρων των εν Γοτθία - 26/03
46. Μαναθώ Παρθενομάρτυς - 20/10
47. Μανασσής Βασιλεύς - 19/12
48. Μανδύλιον Άγιον - 16/08
49. Μανουήλ Ιερομάρτυς - 22/01
50. Μανουήλ Μάρτυς - 26/03
51. Μανουήλ Μάρτυς - 17/06
52. Μανουήλ Μάρτυς - 30/10
53. Μανουήλ Νεομάρτυς ο Κρης - 15/03
54. Μανουήλ Όσιος - 27/07
55. Μαξιμιανός Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως - 21/04
56. Μαξιμιλιανός, είς των επτά Παίδων εν Εφέσω - 04/08
57. Μάξιμος Μάρτυς - 19/02
58. Μάξιμος Μάρτυς - 05/04
59. Μάξιμος Μάρτυς - 10/04
60. Μάξιμος Μάρτυς - 13/04
61. Μάξιμος Μάρτυς - 30/04
62. Μάξιμος Μάρτυς - 07/05
63. Μάξιμος Μάρτυς - 18/08
64. Μάξιμος Μάρτυς - 15/09
65. Μάξιμος Μάρτυς - 17/09
66. Μάξιμος Μάρτυς - 25/09
67. Μάξιμος Μάρτυς - 12/10
68. Μάξιμος Μάρτυς - 28/10
69. Μάξιμος Μάρτυς ο καπηλάριος - 22/11
70. Μάξιμος Μάρτυς ο μετά Φαύστης - 06/02
71. Μάξιμος Μάρτυς, λειψάνου αυτού εύρεσις - 02/08
72. Μάξιμος ο Ομολογητής - 20/09
73. Μάξιμος ο Ομολογητής, λειψάνου αυτού ανακομιδή και μετάθεσις - 13/08
74. Μάξιμος Οσιομάρτυς - 06/03
75. Μάξιμος Όσιος ο Καυσοκαλύβης - 13/01
76. Μάξιμος Όσιος ο Ομολογητής - 21/01
77. Μάξιμος Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως - 17/11
78. Μαραθώ Παρθενομάρτυς - 12/11
79. Μαράνα Οσία - 28/02
80. Μαρδάριος, [είς των πέντε Μαρτύρων των εν Ανατολή] - 13/12
81. Μαρδόνιος Μάρτυς - 30/09
82. Μαρδόνιος Μάρτυς - 28/12
83. Μάρης Μάρτυς - 29/03
84. Μάρης Όσιος - 25/01
85. Μάρθα αδελφή Λαζάρου - 04/06
86. Μάρθα η μήτηρ Συμεών του Θαυμαστορείτου - 04/07
87. Μάρθα Μάρτυς - 08/02
88. Μάρθα Οσία η Μήτηρ Συμεών του Στυλίτου - 01/09
89. Μάρθα Παρθενομάρτυς - 06/06
90. Μάρθα Παρθενομάρτυς Κανονική - 09/06
91. Μαρία αδελφή Λαζάρου - 04/06
92. Μαρία αδελφή Μωυσέως Δικαία - 19/12
93. Μαρία η Μαγδαληνή - 22/07
94. Μαρία η Μαγδαληνή, λειψάνου αυτής ανακομιδή - 04/05
95. Μαρία η Μαγδαληνή, λειψάνου αυτής κατάθεσις - 04/05
96. Μαρία η του Κλοπά - 23/05
97. Μαρία Μάρτυς - 08/02
98. Μαρία Οσία - 26/01
99. Μαρία Οσία ανεψιά Αβραμίου - 29/10
100. Μαρία Οσία η Αιγυπτία - 01/04
101. Μαρία Οσία η μετονομασθείσα Μαρίνος - 12/02
102. Μαρία Παρθενομάρτυς - 06/06
103. Μαρία Παρθενομάρτυς Κανονική - 09/06
104. Μαρία πατρικία - 11/08
105. Μαρία πατρικία, μία των Δέκα Μαρτύρων - 09/08
106. Μαριάμνη αδελφή Φιλίππου του Αποστόλου - 17/02
107. Μαριάμνη Παρθενομάρτυς Κανονική - 09/06
108. Μαριανός Ιερομάρτυς - 19/03
109. Μαριανός Μάρτυς - 10/12
110. Μαρίνα Μάρτυς - 17/07
111. Μαρίνος Μάρτυς - 17/03
112. Μαρίνος Μάρτυς - 18/10
113. Μαρίνος Μάρτυς - 16/12
114. Μαρκέλλα Οσιομάρτυς - 22/07
115. Μαρκελλίνος Μάρτυς - 18/12
116. Μαρκελλίνος Μάρτυς τριβούνος - 24/05
117. Μάρκελλος Επίσκοπος Απαμείας - 14/08
118. Μάρκελλος Επίσκοπος Απαμείας της Κύπρου - 25/02
119. Μάρκελλος Επίσκοπος Σικελίας - 09/02
120. Μάρκελλος Μάρτυς - 01/03
121. Μάρκελλος Μάρτυς - 22/05
122. Μάρκελλος Μάρτυς - 18/07
123. Μάρκελλος Μάρτυς - 15/11
124. Μάρκελλος Μάρτυς τριβούνος - 24/05
125. Μάρκελλος Όσιος Ηγούμενος της των Ακοιμήτων Μονής - 29/12
126. Μάρκελλος, είς των Επτά Μακκαβαίων - 01/08
127. Μαρκία Μάρτυς - 27/06
128. Μαρκία Παρθενομάρτυς - 06/06
129. Μαρκιανή βασίλισσα - 27/01
130. Μαρκιανή Μάρτυς - 24/05
131. Μαρκιανός βασιλεύς - 17/02
132. Μαρκιανός Ιερομάρτυς Επίσκοπος Συρακούσης - 30/10
133. Μαρκιανός Μάρτυς - 10/03
134. Μαρκιανός Μάρτυς - 08/06
135. Μαρκιανός Μάρτυς - 11/07
136. Μαρκιανός Μάρτυς νοτάριος - 25/10
137. Μαρκιανός Μάρτυς, είς των Δέκα εν Αιγύπτω - 05/06
138. Μαρκιανός Οικονόμος της Μεγάλης Εκκλησίας - 10/01
139. Μαρκιανός Όσιος - 03/10
140. Μαρκιανός Όσιος ο από Κύπρου - 18/01
141. Μαρκιανός Όσιος ο εν τη Κύρω - 02/11
142. Μαρκιανός, είς των Δέκα Μαρτύρων - 09/08
143. Μάρκιος Μάρτυς - 27/06
144. Μάρκος Aπόστολος εκ των Eβδομήκοντα και Ευαγγελιστής - 25/04
145. [Μάρκος Απόστολος εκ των Εβδομήκοντα και Ευαγγελιστής] - 04/01
146. Μάρκος Απόστολος εκ των Εβδομήκοντα και Ευαγγελιστής - 27/09
147. Μάρκος Απόστολος εκ των Εβδομήκοντα και Ευαγγελιστής - 30/10
148. Μάρκος επίσκοπος Εφέσου ο Ευγενικός - 19/01
149. Μάρκος Ιερομάρτυς Επίσκοπος Απολλωνιάδος - 16/06
150. Μάρκος Ιερομάρτυς ο ποιμήν - 28/09
151. Μάρκος Μάρτυς - 08/06
152. Μάρκος Μάρτυς - 03/07
153. Μάρκος Μάρτυς - 11/08
154. Μάρκος Μάρτυς - 24/10
155. Μάρκος Μάρτυς - 18/12
156. Μάρκος Μάρτυς (1) - 22/11
157. Μάρκος Μάρτυς (2) - 22/11
158. Μάρκος Μάρτυς Επίσκοπος Αρεθουσίων - 29/03
159. Μάρκος Νεομάρτυς ο εκ Κρήτης - 14/05
160. Μάρκος Νεομάρτυς ο εν Χίω - 05/06
161. Μάρκος Όσιος - 20/05
162. Μάρκος Όσιος - 23/11
163. Μάρκος Όσιος ο ασκητής και Θαυματουργός - 05/03
164. Μάρκος Όσιος ο κωφός - 02/01
165. Μάρκος Όσιος ο Τριγλινός - 24/11
166. Μαρουθάς Μάρτυς - 29/03
167. Μαρουθάς Όσιος ο την Μαρτυρούπολιν ανεγείρας - 16/02
168. Μαρσάλιος Μάρτυς, είς εκ των Επτά πρώην ληστών - 29/04
169. [Μαρσάλιος Μάρτυς, είς εκ των Επτά πρώην ληστών] - 29/04
170. Μαρτινιανός Όσιος - 13/02
171. Μαρτινιανός Όσιος εν τοις Αρεοβίνθου - 18/05
172. Μαρτινιανός, είς των επτά Παίδων εν Εφέσω - 04/08
173. Μαρτίνος Επίσκοπος - 10/11
174. Μαρτίνος Επίσκοπος Ταρακίνης - 12/11
175. Μαρτίνος Επίσκοπος Φραγγίας ο Θαυματουργός - 12/11
176. Μαρτίνος Μάρτυς - 22/09
177. Μαρτίνος Μάρτυς - 07/12
178. Μαρτίνος Όσιος ο Θηβαίος - 24/03
179. Μαρτίνος Πάπας Ρώμης - 13/04
180. Μαρτίνος Πάπας Ρώμης - 20/09
181. Μάρτυρες φανερούμενοι - 22/02
182. Μαρτύριος Μάρτυς νοτάριος - 25/10
183. Μαρτυροκλής Μάρτυς - 11/07
184. Μάρων Μάρτυς - 18/07
185. Μάρων Όσιος - 14/02
186. Ματθαίος Απόστολος εκ των Δώδεκα και Ευαγγελιστής - 30/06
187. Ματθαίος Απόστολος εκ των Δώδεκα και Ευαγγελιστής - 16/11
188. Ματθαίος Μάρτυς - 21/07
189. Ματθαίος Όσιος - 18/04
190. Ματθάν Δίκαιος - 19/12
191. Ματθίας Απόστολος εκ των Δώδεκα - 30/06
192. Ματθίας Απόστολος εκ των Δώδεκα - 09/08
193. Ματρώνα Μάρτυς - 20/03
194. Ματρώνα Μάρτυς η εν Θεσσαλονίκη - 27/03
195. Ματρώνα Οσία - 09/11
196. Ματρώνα Οσία η Χιοπολίτισσα - 20/10
197. Ματρώνα Παρθενομάρτυς - 18/05
198. Μάττουρος Μάρτυς - 25/07
199. Μαύρα Μάρτυς - 03/05
200. Μαύρα Μάρτυς - 09/11
201. Μαυρίκιος Ιερομάρτυς - 27/12
202. Μαυρίκιος Μάρτυς - 01/07
203. Μαυρίκιος, είς των Τεσσαράκοντα πέντε Μαρτύρων των εν Νικοπόλει της Αρμενίας - 10/07
204. Μαύρος Μάρτυς - 19/03
205. Μαϋσιμάς Όσιος ο Σύρος - 23/01
206. Μέδιμνος Μάρτυς - 05/09
207. Μεδούλη Μάρτυς - 25/01
208. Μεθόδιος Ιερομάρτυς Επίσκοπος Πατάρων - 20/06
209. Μεθόδιος Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως - 14/06
210. Μείραξ αρνησίχριστος Μάρτυς - 11/12
211. Μελάνεια Οσία - 08/06
212. Μελάνη Οσία η Ρωμαία - 31/12
213. Μελάνιππος Μάρτυς - 02/09
214. Μελάσιππος Μάρτυς - 07/11
215. Μελέτιος Αρχιεπίσκοπος Αντιοχείας της μεγάλης - 12/02
216. Μελέτιος Επίσκοπος Κύπρου - 20/09
217. Μελέτιος Μάρτυς - 24/05
218. Μελέτιος Μάρτυς τριβούνος - 24/05
219. Μελέτιος Όσιος ο Νέος - 01/09
220. Μελέτιος Όσιος ο Ομολογητής - 19/01
221. Μέλης Μάρτυς - 04/05
222. Μελιτινή Μάρτυς - 16/09
223. Μελιτινή Μάρτυς - 29/10
224. Μελίτων Μάρτυς - 30/06
225. Μελίτων Μάρτυς, είς των Τεσσαράκοντα - 09/03
226. Μελχισεδέκ Δίκαιος - 19/12
227. Μελχίων Πρεσβύτερος Αντιοχείας - 28/10
228. Μέμνων Αρχιεπίσκοπος Εφέσου - 16/12
229. Μέμνων Μάρτυς - 20/08
230. Μέμνων Όσιος ο Θαυματουργός - 28/04
231. Μέμνων Όσιος ο Θαυματουργός - 19/05
232. Μένανδρος Μάρτυς - 31/03
233. Μένανδρος Μάρτυς - 19/05
234. Μένιγνος Μάρτυς ο Κναφεύς - 22/11
235. Μένιγνος Όσιος - 04/07
236. Μερκούριος Μάρτυς κόμης - 24/05
237. Μερκούριος Μεγαλομάρτυς - 25/11
238. Μέρτιος Μάρτυς - 12/01
239. Μέσιππος Μάρτυς - 16/01
240. Μέσιρος Μάρτυς - 06/05
241. [Μέσιρος Μάρτυς] - 06/05
242. Μετάθεσις Εικόνος του Αγίου Δημητρίου από Θεσσαλονίκης εις Κωνσταντινούπολιν - 26/10
243. Μετακομιδή της Τιμίας Ζώνης - 12/04
244. Μεταμόρφωσις του Σωτήρος - 06/08
245. Μετάστασις Ιωάννου του Θεολόγου - 26/09
246. Μέτριος γεωργός - 01/06
247. Μήλης Όσιος υμνωδός - 08/05
248. Μηναίος Μάρτυς ο εν τω Βιγλεντίω - 01/08
249. Μηναίος, είς των Εννέα Μαρτύρων των εν Πέργη - 01/08
250. Μηνάς Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως - 25/08
251. Μηνάς Μάρτυς - 12/07
252. Μηνάς Μάρτυς - 31/08
253. Μηνάς Μάρτυς Καλλικέλαδος, η εύρεσις των λειψάνων αυτού - 17/02
254. Μηνάς Μάρτυς ο Καλλικέλαδος - 10/12
255. Μηνάς Μεγαλομάρτυς ο εν Κοτυαείω - 11/11
256. Μηνάς Οσιομάρτυς - 12/04
257. Μήνης Μάρτυς ο εν τω Βιγλεντίω - 01/08
258. Μηνοδώρα Μάρτυς - 10/09
259. Μητροδώρα Μάρτυς - 10/09
260. Μήτρος Νεομάρτυς - 28/05
261. Μητροφάνης Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως - 04/06
262. Μίλος ή Μίλης Ιερομάρτυς ο Θαυματουργός - 10/11
263. Μιναίος Μάρτυς - 29/10
264. Μίνης Μάρτυς - 29/10
265. Μισαήλ, είς των τριών Παίδων εν Καμίνω - 17/12
266. [Μιχαήλ Αρχάγγελος], Εγκαίνια της Νέας Εκκλησίας - 01/05
267. Μιχαήλ Αρχαγγέλου Εγκαίνια πέραν εν Σκάλλαις - 26/07
268. Μιχαήλ Αρχαγγέλου θαύμα εν Χώναις - 06/09
269. Μιχαήλ Αρχαγγέλου Σύναξις - 08/06
270. Μιχαήλ Αρχαγγέλου Σύναξις - 18/06
271. Μιχαήλ Αρχιστράτηγος - 08/11
272. Μιχαήλ Επίσκοπος Συννάδων - 23/05
273. Μιχαήλ Νεομάρτυς ο Βουρλιώτης - 16/04
274. Μιχαήλ Νεομάρτυς ο κηπουρός - 30/06
275. Μιχαήλ Νεομάρτυς ο Μαυρουδής - 10/03
276. Μιχαήλ Οσιομάρτυς Ηγούμενος της Ζώβης - 01/10
277. Μιχαήλ Όσιος ο Μαλεΐνος - 12/07
278. Μιχαήλ Όσιος ο Σύγγελος και Ομολογητής - 18/12
279. Μιχαίας Προφήτης - 14/08
280. Μνάσων Μάρτυς Επίσκοπος Κύπρου - 18/10
281. Μνήμη της επενεχθείσης ημίν φοβεράς απειλής και ανάγκης, εν τη των βαρβάρων επιδρομή - 05/06
282. Μνησίθεος, είς των Εννέα Μαρτύρων των εν Πέργη - 01/08
283. Μόδεστος Αρχιεπίσκοπος Ιεροσολύμων (1) - 16/12
284. Μόδεστος Αρχιεπίσκοπος Ιεροσολύμων (2) - 16/12
285. Μυγδόνιος Μάρτυς - 28/12
286. Μυρόπη Μάρτυς - 02/12
287. Μύρων Επίσκοπος Κρήτης - 08/08
288. Μύρων Ιερομάρτυς - 17/09
289. Μύρων Μάρτυς - 17/08
290. Μύρων Νεομάρτυς ο Κρης - 20/03
291. Μωικώ, μία των Εικοσιέξ Μαρτύρων των εν Γοτθία - 26/03
292. Μωκιανός Μάρτυς - 03/07
293. Μώκιος Ιερομάρτυς - 11/05
294. Μώκιος Μάρτυς Αναγνώστης - 29/01
295. Μωσής [Μωυσής] Προφήτης - 19/12
296. Μωσής Όσιος μαθητής Ζεβινά - 23/02
297. [Μωυσής] Μωσής Προφήτης - 19/12
298. Μωυσής Όσιος ο Αιθίοψ - 28/08
299. Μωυσής Όσιος ο Αναχωρητής - 28/06
300. Μωυσής Προφήτης - 04/09