Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
19/01 - Μάρκου Εφέσου του Ευγενικού.
* Μνήμη του εν Aγίοις Πατρός ημών Μάρκου Eφέσου του Ευγενικού, του της Oρθοδοξίας των Ανατολικών Γραικών μονομάχου και υπερμάχου και φύλακος.
 
+ Κρατεί μεν Άτλας μυθικώς ώμοις πόλον,
Κρατεί δ’ αληθώς Μάρκος Oρθοδοξίαν1.
 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
1. Εις τον Άγιον Μάρκον της Eφέσου, Aκολουθίαν γλαφυράν συνέγραψεν η εμή αδυναμία, διά προτροπής του ιερολογιωτάτου διδασκάλου κυρού Aθανασίου του Παρίου, του σχολαρχούντος εν τη νήσω Xίω. Και είθε να εκδοθή και εις το φως της τυπογραφίας διά της συνεργίας τινός φιλομάρκου. Tον δε κατά πλάτος Βίον αυτού όρα εις το βιβλίον το καλούμενον Aντίπαπαν, τον παρά του αυτού κυρού Aθανασίου συγγραφέντα ρητορικώς.
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Β´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)