Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
1. Ζαβουλών Πατριάρχης - 19/12
2. Ζακχαίος Απόστολος - 20/04
3. Ζακχαίος Διάκονος και Μάρτυς - 18/11
4. Ζακχαίος Διάκονος και Μάρτυς - 18/12
5. Ζανιθάς Μάρτυς - 29/03
6. Ζαρά Δίκαιος - 19/12
7. Ζαχαρίας Άγιος ο Σκυτοτόμος - 17/11
8. Ζαχαρίας Μάρτυς - 22/10
9. Ζαχαρίας Νεομάρτυς ο εν ταις παλαιαίς Πάτραις - 20/01
10. Ζαχαρίας νέος Ιερομάρτυς - 30/03
11. Ζαχαρίας νέος Ιερομάρτυς ο Προυσκεύς - 22/05
12. Ζαχαρίας ο Πατήρ του Προδρόμου - 24/06
13. Ζαχαρίας ο Πατήρ του Προδρόμου - 05/09
14. Ζαχαρίας ο Πατήρ του Προδρόμου, λειψάνου αυτού εύρεσις - 11/02
15. Ζαχαρίας Οσιομάρτυς - 21/10
16. Ζαχαρίας Όσιος - 24/03
17. Ζαχαρίας Πατριάρχης Ιεροσολύμων - 21/02
18. Ζαχαρίας Προφήτης - 08/02
19. Ζεβινάς Μάρτυς - 20/10
20. Ζεβινάς Μάρτυς - 12/11
21. Ζεβινάς Όσιος - 23/02
22. Ζηναΐς Μάρτυς - 07/06
23. Ζηναΐς Μάρτυς - 11/10
24. Ζηνάς, ο δούλος Ζήνωνος Μάρτυς - 22/06
25. Ζηνοβία Μάρτυς - 30/10
26. Ζηνόβιος Μάρτυς - 30/10
27. Ζήνων Άγιος - 03/03
28. [Ζήνων Απόστολος εκ των Εβδομήκοντα] - 04/01
29. Ζήνων Απόστολος εκ των Εβδομήκοντα - 27/09
30. Ζήνων Μάρτυς - 05/04
31. Ζήνων Μάρτυς - 10/04
32. Ζήνων Μάρτυς - 20/04
33. Ζήνων Μάρτυς - 29/04
34. Ζήνων Μάρτυς - 22/06
35. Ζήνων Μάρτυς - 11/08
36. Ζήνων Μάρτυς - 22/08
37. Ζήνων Μάρτυς - 03/09
38. Ζήνων Μάρτυς - 06/09
39. Ζήνων Μάρτυς - 21/09
40. Ζήνων Μάρτυς - 28/12
41. Ζήνων Όσιος - 10/02
42. Ζήνων Όσιος - 12/06
43. Ζήνων Όσιος - 19/06
44. Ζοροβάβελ Δίκαιος - 19/12
45. Ζωή Μάρτυς - 02/05
46. Ζωή Μάρτυς - 18/12
47. Ζώιλος Άγιος - 03/03
48. Ζώιλος Μάρτυς - 22/12
49. Ζώιλος Μάρτυς ο Ρωμαίος - 13/04
50. Ζώρζης Νεομάρτυς - 02/01
51. Ζωσιμάς Όσιος - 24/01
52. Ζωσιμάς Όσιος ο κηδεύσας την Οσίαν Μαρίαν - 04/04
53. Ζώσιμος Επίσκοπος Συρακούσης - 21/01
54. Ζώσιμος Μάρτυς - 19/06
55. Ζώσιμος Μάρτυς - 28/09
56. Ζώσιμος Οσιομάρτυς - 04/01
57. Ζωτικός Μάρτυς - 20/04
58. Ζωτικός Μάρτυς - 22/08
59. Ζωτικός Μάρτυς - 13/09
60. Ζωτικός Μάρτυς - 21/10
61. Ζωτικός Μάρτυς ο Ορφανοτρόφος - 31/12
62. [Ζωτικός, είς των Δέκα Μαρτύρων των εν Κρήτη] - 23/12