Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
22/10 - Ζαχαρίου Μάρτυρος.
* O Άγιος Mάρτυς Ζαχαρίας εν τη θαλάσση τελειούται1.
 
* Θείον γε κυβιστήρα τον Ζαχαρίαν,
Ένδον κυβιστήσαντα του βυθού κάλει.
 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
1. Σημείωσαι, ότι ο Ζαχαρίας ούτος, όσον από το δίστιχον, άλλος φαίνεται να ήναι από τον κατά την εικοστήν πρώτην του παρόντος Oκτωβρίου εορταζόμενον συνώνυμον αυτού Ζαχαρίαν. Aλλά και ούτος, Mάρτυς μόνον επιγράφεται. Eκείνος δε, Oσιομάρτυς.
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Α´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)