Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
1. Υάκινθος Μάρτυς κουβικουλάριος - 03/07
2. Υάκινθος Μάρτυς ο εν Αμάστριδι - 18/07
3. Υάκινθος Οσιομάρτυς ο συν τη Ευγενία - 24/12
4. Υμέναιος Μάρτυς - 24/07
5. Υπαπαντή του Κυρίου - 02/02
6. Υπάτιος Επίσκοπος και Μάρτυς - 20/09
7. Υπάτιος Ιερομάρτυς Επίσκοπος Γαγγρών - 31/03
8. Υπάτιος Μάρτυς παιδίον - 03/06
9. Υπάτιος Όσιος ο εν Ρουφινιαναίς - 17/06
10. Ύπατος Μάρτυς - 18/06
11. Ύπατος Μάρτυς - 18/06
12. Υπερέχιος Μάρτυς - 29/01
13. Υπερέχιος Μάρτυς, είς των Δέκα εν Αιγύπτω - 05/06
14. Υπερέχιος Όσιος - 07/08
15. Ύψωσις του Τιμίου Σταυρού - 14/09